Przetarg 7216875 - „Zakup tomografu komputerowego” Numer referencyjny:...

   
Analizuj Zamówienie 7216875 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-12-09
2019-12-09
przedmiot ogłoszenia
„Zakup tomografu komputerowego”
Numer referencyjny: 3/ZP/2019

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruc
homienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, kompletnego, fabrycznie nowego tomografu komputerowego 64-rzędowego w zgodnej konfiguracji wykazanej w Załącznikach nr 1 stanowiącym integralną część SIWZ oraz demontaż i odkup istniejącego tomografu firmy Siemens Somatom Emotion 16 nr seryjny 69977, zainstalowany 15-06-2012 z lampą DURA 422-MV zainstalowaną 30-01-2015. Aparat jest w pełni sprawny technicznie, użytkowany na bieżąco, serwisowany do chwili obecnej przez autoryzowany serwis.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540271381-N-2019 z dnia: 2019-12-12
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
Przedmiotem
zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
kompletnego, fabrycznie nowego tomografu komputerowego 64-rzędowego w zgodnej konfiguracji
wykazanej w Załącznikach nr 1 stanowiącym integralną część SIWZ oraz demontaż i odkup istniejącego
tomografu firmy Siemens Somatom Emotion 16 nr seryjny 69977, zainstalowany 15-06-2012 z lampą
DURA 422-MV zainstalowaną 30-01-2015. Aparat jest w pełni sprawny technicznie, użytkowany na
bieżąco, serwisowany do chwili obecnej przez autoryzowany serwis.
W ogłoszeniu powinno być:
Przedmiotem
zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
kompletnego, fabrycznie nowego tomografu komputerowego 64-warstwowego w zgodnej konfiguracji
wykazanej w Załącznikach nr 1 stanowiącym integralną część SIWZ oraz demontaż i odkup istniejącego
tomografu firmy Siemens Somatom Emotion 16 nr seryjny 69977, zainstalowany 15-06-2012 z lampą
DURA 422-MV zainstalowaną 30-01-2015. Aparat jest w pełni sprawny technicznie, użytkowany na
bieżąco, serwisowany do chwili obecnej przez autoryzowany serwis.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540280964-N-2019 z dnia: 2019-12-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Dotyczy Kryteriów oceny ofert:
Zamawiający dokonał korekty kryterium Parametry techniczne poprzez zmianę typu opisu kryterium na „tekst” na Platformie Zakupowej. Przy składaniu oferty należy wpisać komentarz „Zgodnie z załącznikiem nr 1 złożonym z ofertą”. Punkty zostaną przydzielone „ręcznie” przez Zamawiającego po dokonaniu otwarcia ofert, po uprzednim przeanalizowaniu Załącznika nr 1.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540000028-N-2020 z dnia: 2020-01-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-14, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-23, godzina: 10:00
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33115000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się