Zlecenie 7212835 - Zakup systemu stołowego skaningowego mikroskopu...

   
Zamówienie 7212835 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-12-06
przedmiot zlecenia
Zakup systemu stołowego skaningowego mikroskopu elektronowego zgodnego z parametrami określonymi w zapytaniu

Zakup systemu st
ołowego skaningowego mikroskopu elektronowego zgodnego z parametrami określonymi w przedmiotowym zapytaniu. Zakup obejmuje koszt samego zakupu środka trwałego oraz bezpłatną dostawę z rozładunkiem, wniesieniem, posadowieniem, instalację i uruchomienie środka trwałego oraz bezpłatnym szkoleniem dla pracowników w siedzibie firmy Zamawiającego.

Dostarczony środek trwały musi być nowy.

Parametry techniczne/ funkcjonalne:
a. mikroskop skaningowy elektronowy,
b. możliwość wykonywania badań czystości technicznej z jednoczesną analizą składu chemicznego (podczas jednego badania),
c. możliwość jednoczesnego umieszczenia w komorze min. 6 próbek,
d powiększenia:
- optyczne – min. przedział 3-16x
- elektronowe – min. w zakresie 70-80x do min. 100 000x;
e. czas uzyskiwania obrazu:
- optyczny – nie więcej niż 5 sek.
- elektronowy – nie więcej niż 60 sek.
f. powierzchnia skanowania – min. 95mmx95mm;
g. próżnia: całkowicie bezolejowy układ próżniowy bazujący na wewnętrznej pompie turbomolekularnej oraz zewnętrznej pompie próżni wstępnej lub rozwiązanie równoważne,
h. wymagane oprogramowanie:
- do analizy pierwiastkowej z obszaru oraz linii, w tym dedykowane do detektora EDS,
- do rekonstrukcji 3D,
- do automatycznej analizy cząstek,
- do automatycznej analizy struktur porowatych,
i. możliwość napisania makra / ustawienia mikroskopu ze zdefiniowanymi badaniami,
j. możliwość prowadzenia badań na sączkach o rozmiarach 25x25mm oraz 47mmx47mm
k. stolik na próbki – zmotoryzowany przesuw X i Y
wymagany rozmiar próbki : oś X max 80-160mm x oś Y max 80 – 160 mm
l. wymagane oświetlenie optyczne typu LED lub równoważne oraz elektronowe,
ł. detektory: min BSE, EDS
m. dedykowana kolorowa kamera o wysokiej rozdzielczości
n. przechowywanie danych min. USB i sieciowo na komputerze,
o. minimalne formaty archiwizacji: JPEG, TIFF, BMP
p. wymagane wymiary środka trwałego:
- waga do 250kg

Wymagania dodatkowe:
a. wymagane wyposażenie w działo elektronowe z emisją elektronów z katody CeB6,
b. detektor BSE w trybach full oraz topograficznym,
c. analiza EDS ma być wykonywana z rozdzielczością co najmniej 512 punktów, analiza mapowania z rozdzielczością co najmniej 512x512 punktów oraz detektor EDS ma być zamontowany w obudowie mikroskopu,
d. detektor SED,
e. możliwość wykonywania automatycznych badań czystości technicznej na sączkach zgodnie z wytycznymi norm VDA 19.1 oraz ISO16232,
f. wymagane oprogramowanie: do rekonstrukcji 3D z możliwością wyznaczania chropowatości z parametrami min. Ra i Rz,
g. mikroskop ma być wyposażony we wkład umożliwiający jednoczesne zamontowanie 6 zgładów metalograficznych o średnicy do 32mm,
h. mikroskop ma być wyposażony we wkład umożliwiający jednoczesne zamontowanie 4 filtrów o średnicy 47mm,
i. min. 12 miesięcy gwarancji.

Przedmiot zamówienia zostanie umieszczony w przygotowanym pomieszczeniu. Szczegółowa dokumentacja dotycząca pomieszczenia dostępna jest w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza również możliwość obejrzenia pomieszczenia, po uprzednim kontakcie telefonicznym i określeniu możliwego terminu spotkania.

Oferent może zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami w siedzibie firmy pod adresem ul. Duńska 13, Wrocław, po uprzednim kontakcie telefonicznym. Cel zamówienia Uzyskanie przez Zamawiającego na własność Przedmiotu Zamówienia w stanie gotowości i przydatności do pracy (właściwej dla przedmiotu dostawy) w chwili zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w mieście Wrocław. Przedmiot zamówienia Zakup systemu stołowego skaningowego mikroskopu elektronowego zgodnego z parametrami określonymi w przedmiotowym zapytaniu. Zakup obejmuje koszt samego zakupu środka trwałego oraz bezpłatną dostawę z rozładunkiem, wniesieniem, posadowieniem, instalację i uruchomienie środka trwałego oraz bezpłatnym szkoleniem dla pracowników w siedzibie firmy Zamawiającego.

Dostarczony środek trwały musi być nowy.

Parametry techniczne/ funkcjonalne:
a. mikroskop skaningowy elektronowy,
b. możliwość wykonywania badań czystości technicznej z jednoczesną analizą składu chemicznego (podczas jednego badania),
c. możliwość jednoczesnego umieszczenia w komorze min. 6 próbek,
d powiększenia:
- optyczne – min. przedział 3-16x
- elektronowe – min. w zakresie 70-80x do min. 100 000x;
e. czas uzyskiwania obrazu:
- optyczny – nie więcej niż 5 sek.
- elektronowy – nie więcej niż 60 sek.
f. powierzchnia skanowania – min. 95mmx95mm;
g. próżnia: całkowicie bezolejowy układ próżniowy bazujący na wewnętrznej pompie turbomolekularnej oraz zewnętrznej pompie próżni wstępnej lub rozwiązanie równoważne,
h. wymagane oprogramowanie:
- do analizy pierwiastkowej z obszaru oraz linii, w tym dedykowane do detektora EDS,
- do rekonstrukcji 3D,
- do automatycznej analizy cząstek,
- do automatycznej analizy struktur porowatych,
i. możliwość napisania makra / ustawienia mikroskopu ze zdefiniowanymi badaniami,
j. możliwość prowadzenia badań na sączkach o rozmiarach 25x25mm oraz 47mmx47mm
k. stolik na próbki – zmotoryzowany przesuw X i Y
wymagany rozmiar próbki : oś X max 80-160mm x oś Y max 80 – 160 mm
l. wymagane oświetlenie optyczne typu LED lub równoważne oraz elektronowe,
ł. detektory: min BSE, EDS
m. dedykowana kolorowa kamera o wysokiej rozdzielczości
n. przechowywanie danych min. USB i sieciowo na komputerze,
o. minimalne formaty archiwizacji: JPEG, TIFF, BMP
p. wymagane wymiary środka trwałego:
- waga do 250kg

Wymagania dodatkowe:
a. wymagane wyposażenie w działo elektronowe z emisją elektronów z katody CeB6,
b. detektor BSE w trybach full oraz topograficznym,
c. analiza EDS ma być wykonywana z rozdzielczością co najmniej 512 punktów, analiza mapowania z rozdzielczością co najmniej 512x512 punktów oraz detektor EDS ma być zamontowany w obudowie mikroskopu,
d. detektor SED,
e. możliwość wykonywania automatycznych badań czystości technicznej na sączkach zgodnie z wytycznymi norm VDA 19.1 oraz ISO16232,
f. wymagane oprogramowanie: do rekonstrukcji 3D z możliwością wyznaczania chropowatości z parametrami min. Ra i Rz,
g. mikroskop ma być wyposażony we wkład umożliwiający jednoczesne zamontowanie 6 zgładów metalograficznych o średnicy do 32mm,
h. mikroskop ma być wyposażony we wkład umożliwiający jednoczesne zamontowanie 4 filtrów o średnicy 47mm,
i. min. 12 miesięcy gwarancji.

Przedmiot zamówienia zostanie umieszczony w przygotowanym pomieszczeniu. Szczegółowa dokumentacja dotycząca pomieszczenia dostępna jest w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza również możliwość obejrzenia pomieszczenia, po uprzednim kontakcie telefonicznym i określeniu możliwego terminu spotkania.

Oferent może zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami w siedzibie firmy pod adresem ul. Duńska 13, Wrocław, po uprzednim kontakcie telefonicznym.
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 38511100
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się