Przetarg 10271465 - Zakup środków żywności dla Publicznej Szkoły...

   
Analizuj Zamówienie 10271465 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-20
przedmiot ogłoszenia
Zakup środków żywności dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu

Część 1: Część I , Produkty zwierzęce, mięso i produkty mię
sne- CPV 15100000-9

Część 2: Część II , Owoce, warzywa i podobne produkty- CPV 15300000-1

Część 3: Część III , Różne produkty spożywcze- CPV 15800000-6

Część 4: Część IV, Ryby przetworzone i konserwowe- CPV 15200000-0

Część 5: Część V , Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne CPV 15400000-2

Część 6: Część VI , Produkty mleczarskie- CPV 15500000-3

Część 7: Część VII , Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych - CPV 15600000-4

Część 8: Część VIII, Napoje i produkty podobne- CPV 15900000-7

IBiGN.ZP.272.7.2024

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00219451/01 z dnia: 2024-02-26
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-02-27 10:00
Po zmianie:
2024-03-01 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-02-27 10:10
Po zmianie:
2024-03-01 10:10
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-03-27
Po zmianie:
2024-03-30
SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE Część I zamówienia zostanie zmodyfikowana. Nowe dokumenty zostaną opublikowane na platformie zamówieniowej do dnia 28.02.2024rr.
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000, 15900000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły spożywcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10432496 2024-04-22
godz. 09:00
Śląskie Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 3 części. Część 1: ...
10318295 2024-04-22
godz. 09:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych produktów spożywczych do Aresztu Śledczego w Bytomiu; ul. Wrocławska 4, 41-902 Bytom oraz Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu; ul. ks. Paw...
10432548 2024-04-22
godz. 10:00
Podkarpackie "DOSTAWY ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH ORAZ MROŻONEK DO ZAKŁADU KARNEGO W UHERCACH MINERALNYCH" Część 1: 1. CPV 15863200-7 herbata czarna granulowana, granulat jednolity, wolny od za...
10406527 2024-04-22
godz. 12:00
Łódzkie Zakup i sukcesywne dostawy mięsa i wyrobów mięsno- wędliniarskich
10442856 2024-04-23
godz. 09:00
Mazowieckie Cykliczne dostawy świeżych warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”. Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy świeżych warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej "L...
10451289 2024-04-26
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Sukcesywne dostawy mięsa, wędlin i drobiu- zgodnie z formularzem cenowym i zapisami w SWZ 48/2024
10462957 2024-04-29
godz. 10:00
Małopolskie Zakup i dostawa produktów żywnościowych w roku 2024 dla potrzeb Miejskiego Żłobka oraz Przedszkola Samorządowego w miejscowości Czarny Dunajec Część 1: Przedmiotem zamówienia jes...
10392663 2024-05-10
godz. 10:55
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Mąka typ 550 - worki 25kg Witam, SEKO S.A. poszukuje dostawcy/producenta mąki typ 550 pakowanej we worki 25kg. Wymagana specyfikacja oraz próba technologiczna. ...
10433200 2024-05-17
godz. 09:00
Śląskie Dostawa artykułów spożywczych Zgodnie z wartościami zawartymi w rozdziale 5 SWZ
10451083 2024-05-22
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do magazynu żywnościowego zamawiające mięsa, wędlin oraz podrobów:Część 1 - MIĘSO I PODROBY WIEPRZOWECzęść 2 - WĘDLINY WIEPRZOWEC...