Zlecenie 7621440 - Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i...

   
Zamówienie 7621440 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-31
przedmiot zlecenia
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: sprzęt komputerowy (hardware) i oprogramowanie typu CAD (softwa
re).

Minimalne wymagane parametry techniczne zamówienia zostały określone w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z Zamawiającym. Cel zamówienia Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: sprzęt komputerowy (hardware) i oprogramowanie typu CAD (software).

Minimalne wymagane parametry techniczne zamówienia zostały określone w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z Zamawiającym. Przedmiot zamówienia Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: sprzęt komputerowy (hardware) i oprogramowanie typu CAD (software).

Minimalne wymagane parametry techniczne zamówienia zostały określone w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z Zamawiającym.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania zamówienia: do dnia 2020-10-31.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża oprogramowanie komputerowe
kody CPV 30236000, 48321000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Świętokrzyskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się