Przetarg 8125221 - Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i...

   
Analizuj Zamówienie 8125221 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-05-10
przedmiot ogłoszenia
Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Puławach z podziałem na 3 zadania. Numer referencyjny: ZM 9/230/2021
Przedmiotem zamówienia ZM 9/230/2021 jest zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach z podziałem na 3 zadania.
Zadanie nr 1:
1) kardiomonitor pacjenta – 7 szt.;
2) wieloparametrowy moduł pomiarowy – 7 szt.;
3) moduł rozszerzeń pomiarów hemodynamicznych – 7 szt.;
4) zestaw akcesoriów pomiarowych – 1 szt.;
5) stacja centralnego monitorowania – 1 szt.
Zadanie nr 2 – monitor do ciągłych pomiarów hemodynamicznych – 7 szt.
Zadanie nr 3 – aparat do ciągłych terapii nerkozastępczych – 3 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ.
Sprzęt medyczny Część nr 1 1) kardiomonitor pacjenta – 7 szt.; 2) wieloparametrowy moduł pomiarowy – 7 szt.; 3) moduł rozszerzeń pomiarów hemodynamicznych – 7 szt.; 4) zestaw akcesoriów pomiarowych – 1 szt.; 5) stacja centralnego monitorowania – 1 szt.
Sprzęt medyczny Część nr 2 Monitor do ciągłych pomiarów hemodynamicznych – 7 szt.
Sprzęt medyczny Część nr 3 Aparat do ciągłych terapii nerkozastępczych – 3 szt.
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33100000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się