Przetarg 8330532 - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Jednostek Ochotniczych...

   
Analizuj Zamówienie 8330532 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-08-13
przedmiot ogłoszenia
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie w ramach zadania „Zakup sprzętu i umund
urowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie” Numer referencyjny: ZP-D.271.51.153.2021
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i wyposażenia dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie w ramach zadania „Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie” zgodnego z OPZ KG PSP zgodnie z umową nr DFS-V.7211.100.2021 zawartą z Ministrem Sprawiedliwości w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie: a) Lanca gaśnicza kominowa – mgłowa - 6 szt. b) Lanca gaśnicza prosta – mgłowa - 5 szt. c) Agregat prądotwórczy 1 fazowy - 3 szt. d) Motopompa szlamowa wydajność 2400l/min - 2 szt. e) Motopompa szlamowa o wydajności 1600l/min - 2 szt. f) Pompa zatapialna elektryczna nasada B(75) - 3 szt. g) Pompa zatapialna elektryczna nasada C(52) - 1 szt. h) Radiotelefon przenośny - 6 szt. i) Radiotelefon przewoźny - 1 szt. j) Zestaw narzędzi hydraulicznych - 3 szt. k) Przecinarka tarczowa - 3 szt. l) Pilarka do drewna - 1 szt. m) Agregat gaśniczy – mgłowy - 1 szt. n) Drabina strażacka - 4 szt. o) Miernik wielogazowy z ładowarką - 4 szt. p) Turbowentylator oddymiający - 2 szt. q) Kamera termowizyjna - 3 szt. r) Namiot pneumatyczny - 1 szt. s) Parawan ochronny - 2 szt. t) Zestaw klinów i podkładów - 2 szt. u) Defibrylator AED - 1 szt. v) Przenośny system oświetleniowy – akumulatorowy - 1 szt. w) Pneumatyczny masz oświetleniowy do pojazdu ratowniczego - 1 szt. x) Zestaw narzędzi akumulatorowych - 1 szt. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Opis przedmiotu zamówienia sprzętu i wyposażenia dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie stanowiący załącznik do SWZ 2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikiem.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 176-457471 z dnia 2021-09-10:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 10/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 15/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 08/12/2021
Powinno być:
Data: 13/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 15/09/2021
Czas lokalny: 12:00
branża BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp, Energoelektryczna, Ochrona, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia, Telekomunikacja, Telefony
podbranża artykuły, osprzęt, urządzenia, materiały, sprzęt i instalacje p-poż, osprzęt radiotelekomunikacyjny telefoniczny, maszyny i sprzęty inne
kody CPV 35000000, 35820000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się