Przetarg 7367710 - Zakup sprzętu i wyposażenia dla budynków B, D i E Muzeum...

   
Analizuj Zamówienie 7367710 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-03-04
przedmiot ogłoszenia
Zakup sprzętu i wyposażenia dla budynków B, D i E Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi Numer referencyjny: DZS.27
1.1.2020
Podstawowy zakres prac obejmuje:— wykonanie pomiarów in situ,— wykonanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej uszczegóławiającej dokumentację wykonawczą, uzyskanie akceptacji Zamawiającego ww. dokumentacji warsztatowej wraz ze szczegółowymi rozwiązaniami i wymiarami produkcyjnymi oraz ostateczną kolorystyką,— zakup i produkcja wyposażenia,— zabezpieczenie istniejących elementów wykończeniowych i instalacyjnych budynków przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w wyniku realizacji (w szczególności wnoszenia i montażu) niniejszego zamówienia,— dostawa i montaż wyposażenia wraz z poziomowaniem regałów na posadzkach ze spadkami do wpustów podłogowych,— dostawa i montaż systemu informacji wizualnej, oznakowania ppoż.,— podłączenie i uruchomienie wyposażenia,— montaż i podłączenie zlewów i baterii (nie objętych zakresem niniejszego zamówienia a dostarczonych przez Zamawiającego),— montaż i podłączenie dygestoriów (nie objętych zakresem niniejszego zamówienia a dostarczonych przez Zamawiającego),— przekazanie dokumentacji powykonawczej w tym projektów warsztatowych, atestów, deklaracji, instrukcji obsługi, użytkowania i konserwacji, gwarancji, DTR,— usunięcie zabezpieczeń, sprzątanie i czyszczenie po pracach objętych niniejszym zamówieniem,— przekazanie kluczy, uzyskanie obioru Zamawiającego,— szkolenie personelu Zamawiającego.Podstawowe parametry zasadniczych elementów wyposażenia (szczegóły wg dokumentacji wykonawczej):Wyposażenie powinno być wykonane z materiałów trudnozapalnych.1. Regały stalowe malowane proszkowo z drewnianymi lub metalowymi półkami o dużej nośności,2. Platformy mobilne hydrauliczne,3. Granitowe blaty robocze na stelażach metalowym malowanym proszkowo lub szafkach meblowych,4. Drewniane blaty robocze na stelażu metalowym malowanym proszkowo,5. Szafki bhp,6. Zabudowy meblowe pod zlewy i aneksy kuchenne,7. Krzesła i stoły socjalne,8. Meble biurowe (biurka, kontenerki, fotele, szafy ubraniowe)9. Stoły warsztatowe metalowe, wraz z podświetleniem,10. Witryny szklane na stelażu metalowym malowanym proszkowo lub drewnianym/meblowym, wraz z podświetleniem,11. Szafy i zabudowy drewniane i z płyt meblowych, magazynowe, wraz z drabinami aluminiowymi i podświetleniem,12. Stoły - kontenery robocze z płyt meblowych,13. Stojaki i stelaże metalowe,14. Szafy i komody metalowe szufladowe,15. Dygestorium, wyposażone fabrycznie,16. Wieszaki szatniowe stałe i mobilne, stalowe ze stali nierdzewnej,17. Ramy wypełnione siatką, stalowe, mobilne,18. Lada recepcyjna,19. Regały drewniane na bele tkanin,20. Regały metalowe, archiwizacyjne, przejezdne,21. System informacji wizualnej – tabliczki i tablice informacyjne,22. Wyposażenie toalet – galanteria łazienkowa,23. Kosze na śmieci,24. Rolety okienne naszybowe, nadokienne ręczne i elektryczne,25. Wyposażenie i oznakowanie ppoż.: gaśnice ppoż (ilość i rodzaj wg rzutów architektonicznych), oznakowanie gaśnic, oznakowanie hydrantów, tabliczki „telefony alarmowe”, „instrukcja na wypadek powstania pożaru” przy każdym hydrancie ppoż, koc gaśniczy z oznakowaniem 7 kpl., oznakowanie „drzwi ppoż., zamykać!” przy każdych drzwiach ppoż, oznakowanie „drzwi ewakuacyjne”, oznakowanie „miejsce zbiórki osób ewakuowanych” 1 kpl., plany ewakuacyjne laminowane (dostarczenie wersji elektronicznej planów po stronie Zamawiającego).Całość prac należy wykonać w oparciu o dokumentację:1. Projekt wykonawczy wyposażenia;2. Przedmiar;3. Rzuty architektoniczne;Dokumenty te stanowią uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia i stanowią załącznik nr 6 do SIWZ.
branża Kosmetyki, środki czystości, Ochrona, Wyposażenie wnętrz, Usługi reklamowe
podbranża sprzęt do utrzymania czystości, sprzęt i instalacje p-poż, meble i akcesoria, żaluzje rolety, tablice reklamowe i ogłoszeniowe
kody CPV 30195000, 31523200, 35110000, 39100000, 39111000, 39112000, 39121000, 39130000, 39133000, 39136000, 39141000, 39141200, 39141500, 39150000, 39151000, 39151200, 39154100, 39224340, 39515400, 44410000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się