Przetarg 7913204 - „Zakup samochodu do przewożenia osób z potrzebą...

   
Analizuj Zamówienie 7913204 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-31
przedmiot ogłoszenia
„Zakup samochodu do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wraz z dostawą”
Numer referencyjny: GKi
M.271.25.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wraz z dostawą.
1.1. Samochód nowy, nieużywany rok produkcji 2020 lub nowszy, zabudowany w sposób umożliwiający przewóz osób niepełnosprawnych na wózku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyposażony w gwarancję: na zespoły elektryczne, elektroniczne i mechanizmy, łącznie z układem jezdnym, przeniesienia napędu, układem hamulcowym i zawieszeniem – minimum 24 miesiące lub 100 tys. km; na powłokę lakierniczą – minimum 24 miesięcy; na perforację nadwozia – minimum 36 miesięcy. Z kompletnym pakietem ubezpieczeń OC/AC/NW. Z załączonym certyfikatem ITS potwierdzającym spełnianie norm dla pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz badaniem technicznym zatwierdzającym jak wyżej, umożliwiającym korzystanie z niebieskiego kwadratowego znaku, oznaczającego pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą samochodu przekazać: kartę pojazdu, aktualne świadectwo homologacji na auto bazowe oraz aktualne świadectwo homologacji pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo zgodności Unii Europejskiej, książkę gwarancyjną, książkę przeglądów serwisowych, instrukcję obsługi w języku polskim, dwa komplety kluczyków.
1.1.1. NADWOZIE minimum:
1) Samochód osobowy;
2) Ilość miejsc minimum 8 osób, fotele z możliwością demontażu;
3) Ilość drzwi minimum 3 drzwi tylne.
4) Dopuszczalna masa całkowita 3,5 tony
5) Minimalna długość całkowita 5000 mm
6) Minimum jedne drzwi boczne, środkowe po prawej stronie – przesuwne
7) Drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybą, otwierane 180 stopni, blokada 90 stopni z wycieraczkami i podgrzewaną szybą.

1.1.2. SILNIK minimum:
1) Silnik spalinowy o mocy minimum 130 KM, wysokoprężny z turbodoładowaniem;
2) Spełniający normy emisji spalin minimum EURO 6.

1.1.3. NAPĘD minimum:
1) Skrzynia biegów manualna lub automatyczna minimum 6 biegów do przodu i jeden do tyłu;
2) Napęd minimum na jedną oś;
3) Pełnowymiarowe koło zapasowe;
4) W zestawie dodatkowy komplet opon zimowych;
5) Elektroniczny system stabilizacji jazdy;
6) Wspomagany układ hamulcowy, hamulce tarczowe minimum na jednej osi.

1.1.4.WYPOSAŻENIE minimum:
1) Przednia szyba podgrzewana;
2) Czujniki parkowania tył/przód;
3) Elektrycznie regulowane lusterka;
4) Elektrycznie podnoszone szyby;
5) Alarm/immobiliser;
6) Przednie i boczne poduszki powietrzne;
7) Światła do jazdy dziennej;
8) Przednie i tylne światła przeciwmgłowe – halogenowe;
9) Centralny zamek;
10) System ABS;
11) Tempomat, ogranicznik prędkości;
12) Radioodtwarzacz z kompletem głośników;
13) Klimatyzacja;
14) Komputer pokładowy;
15) Tapicerka materiałowa lub welurowa, również w przedziale pasażerskim.
16) Młotki bezpieczeństwa na ścianach bocznych.
17) Komplet wyposażenia przewidzianego przepisami, apteczka pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy gaśnica minimum 2 kg. Dodatkowo apteczka autobusowa.

1.1.5. ZABUDOWA UMOŻLIWIAJĄCA PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA WÓZKU minimum:
1) Minimum jedno miejsce przystosowane do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku.
2) Minimum jeden stopień ułatwiający wsiadanie, wysuwany - minimum mechanicznie, preferowany sposób - elektrycznie. Zamontowany pod progiem drzwi bocznych przesuwnych.
3) Atestowane mocowanie do wózka dla osób z niepełnosprawnością (listwy cargo, pasy mocujące wózek, minimum biodrowy pas bezpieczeństwa, preferowany trójpunktowy dla osoby na wózku inwalidzkim).
4) Winda elektrohydrauliczna osobowa o udźwigu minimum 350 kg z UDT.
5) Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób z niepełnosprawnością, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe);
6) Niezbędne wzmocnienie powierzchni podłogi w miejscu mocowania wózka.
7) Opcjonalna możliwość montowania drugiego wózka dla osoby niepełnosprawnej.
8) Montaż zabudowy.
9) Przeprowadzenie badania technicznego wykonane po pierwszej rejestracji, potwierdzające przystosowanie pojazdu dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.
10) Niezbędne homologacje.
11) Gwarancja minimum 24 miesiące na zabudowę, serwis pogwarancyjny przez okres minimum 5 lat.

1.1.6. ROK PRODUKCJI: 2020/ 2021.

1.1.7. KOLOR NADWOZIA: w odcieniach: szary, popiel lub granat.

1.2. Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia przedmiotu umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz przeszkolenia personelu z zakresu obsługi dostarczonego pojazdu.

1.3. Wykonawca winien posiadać co najmniej jeden autoryzowany punkt serwisowy realizujący dostawy części oraz obsługę gwarancyjną, znajdujący się w odległości do 120 km od siedziby Gminy Radków, Rynek 1, 57-420 Radków

1.4. Pojazd musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).

2. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.
Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w związku z czym musi złożyć z ofertą szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności.
Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540398531-N-2021 z dnia: 2021-01-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wraz z dostawą. 1.1. Samochód nowy, nieużywany rok produkcji 2020 lub nowszy, zabudowany w sposób umożliwiający przewóz osób niepełnosprawnych na wózku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyposażony w gwarancję: na zespoły elektryczne, elektroniczne i mechanizmy, łącznie z układem jezdnym, przeniesienia napędu, układem hamulcowym i zawieszeniem – minimum 24 miesiące lub 100 tys. km; na powłokę lakierniczą – minimum 24 miesięcy; na perforację nadwozia – minimum 36 miesięcy. Z kompletnym pakietem ubezpieczeń OC/AC/NW. Z załączonym certyfikatem ITS potwierdzającym spełnianie norm dla pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz badaniem technicznym zatwierdzającym jak wyżej, umożliwiającym korzystanie z niebieskiego kwadratowego znaku, oznaczającego pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą samochodu przekazać: kartę pojazdu, aktualne świadectwo homologacji na auto bazowe oraz aktualne świadectwo homologacji pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo zgodności Unii Europejskiej, książkę gwarancyjną, książkę przeglądów serwisowych, instrukcję obsługi w języku polskim, dwa komplety kluczyków. 1.1.1. NADWOZIE minimum: 1) Samochód osobowy; 2) Ilość miejsc minimum 8 osób, fotele z możliwością demontażu; 3) Ilość drzwi minimum 3 drzwi tylne. 4) Dopuszczalna masa całkowita 3,5 tony 5) Minimalna długość całkowita 5000 mm 6) Minimum jedne drzwi boczne, środkowe po prawej stronie – przesuwne 7) Drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybą, otwierane 180 stopni, blokada 90 stopni z wycieraczkami i podgrzewaną szybą...
W ogłoszeniu powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wraz z dostawą. 1.1. Samochód nowy, nieużywany rok produkcji 2020 lub nowszy, zabudowany w sposób umożliwiający przewóz osób niepełnosprawnych na wózku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyposażony w gwarancję: na zespoły elektryczne, elektroniczne i mechanizmy, łącznie z układem jezdnym, przeniesienia napędu, układem hamulcowym i zawieszeniem – minimum 24 miesiące lub 100 tys. km; na powłokę lakierniczą – minimum 24 miesięcy; na perforację nadwozia – minimum 36 miesięcy. Z kompletnym pakietem ubezpieczeń OC/AC/NW. Z załączonym certyfikatem ITS potwierdzającym spełnianie norm dla pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz badaniem technicznym zatwierdzającym jak wyżej, umożliwiającym korzystanie z niebieskiego kwadratowego znaku, oznaczającego pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą samochodu przekazać: kartę pojazdu, aktualne świadectwo homologacji na auto bazowe oraz aktualne świadectwo homologacji pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo zgodności Unii Europejskiej, książkę gwarancyjną, książkę przeglądów serwisowych, instrukcję obsługi w języku polskim, dwa komplety kluczyków. 1.1.1. NADWOZIE minimum: 1) Samochód osobowy; 2) Ilość miejsc minimum 8 osób, fotele z możliwością demontażu; 3) Ilość drzwi minimum 3 drzwi tylne. 4) Dopuszczalna masa całkowita 3,5 tony 5) Minimalna długość całkowita 5000 mm 6) Minimum jedne drzwi boczne, środkowe po prawej stronie – przesuwne 7) Drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybą, otwierane 90 stopni z wycieraczkami i podgrzewaną szybą...II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wraz z dostawą. 1.1. Samochód nowy, nieużywany rok produkcji 2020 lub nowszy, zabudowany w sposób umożliwiający przewóz osób niepełnosprawnych na wózku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyposażony w gwarancję: na zespoły elektryczne, elektroniczne i mechanizmy, łącznie z układem jezdnym, przeniesienia napędu, układem hamulcowym i zawieszeniem – minimum 24 miesiące lub 100 tys. km; na powłokę lakierniczą – minimum 24 miesięcy; na perforację nadwozia – minimum 36 miesięcy. Z kompletnym pakietem ubezpieczeń OC/AC/NW. Z załączonym certyfikatem ITS potwierdzającym spełnianie norm dla pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz badaniem technicznym zatwierdzającym jak wyżej, umożliwiającym korzystanie z niebieskiego kwadratowego znaku, oznaczającego pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą samochodu przekazać: kartę pojazdu, aktualne świadectwo homologacji na auto bazowe oraz aktualne świadectwo homologacji pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo zgodności Unii Europejskiej, książkę gwarancyjną, książkę przeglądów serwisowych, instrukcję obsługi w języku polskim, dwa komplety kluczyków. 1.1.1. NADWOZIE minimum: 1) Samochód osobowy; 2) Ilość miejsc minimum 8 osób, fotele z możliwością demontażu; 3) Ilość drzwi minimum 3 drzwi tylne. 4) Dopuszczalna masa całkowita 3,5 tony 5) Minimalna długość całkowita 5000 mm 6) Minimum jedne drzwi boczne, środkowe po prawej stronie – przesuwne 7) Drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybą, otwierane 90 stopni z wycieraczkami i podgrzewaną szybą...

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540399650-N-2021 z dnia: 2021-01-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 20.03.2021
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
20.03.2021

W ogłoszeniu powinno być:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 30.04.2021
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
30.04.2021II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 30.04.2021
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
30.04.2021
branża Motoryzacja
podbranża samochody osobowe, samochody specjalistyczne
kody CPV 34110000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się