Przetarg 10022585 - Zakup samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do...

   
Analizuj Zamówienie 10022585 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-10-19
przedmiot ogłoszenia
Zakup samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, dla Dzienneg
o Domu „Senior-Wigor” w Zbąszyniu”

1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup samochodu 9-osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,w tym na wózkach inwalidzkich, z terenu gminy Zbąszyń do placówki służącej rehabilitacji i aktywizacji, tj. Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszyniu”.2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:1) Fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2022 r. samochodu osobowego – przystosowanego do przewozu 8 osób niepełnosprawnych + 1 kierowca, samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno miejsce dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.2) Samochód należy wyposażyć w przenośne, aluminiowe najazdy z bieżnią antypoślizgową, służące do wjazdu wózków inwalidzkich, o długości nie krótszej niż 2 000 mm.3) Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczonydo przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (świadectwa należy dostarczyć wraz z samochodem), wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U z 2016 poz. 2022 z późn. zm.) jak również warunki przewidzianew przepisach prawa Wspólnotowego Unii Europejskiej dla samochodów osobowych.4) Dostarczony samochód winien posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski, na zasadach dopuszczenia do ruchu (faktura sprzedaży) zgodnie z wymogami przepisów ustawy prawo ruchu drogowym.5) Ponadto wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia homologacji cząstkowych na wykonane prace oraz aktualny certyfikat systemu ISO obejmujący zakres zabudowyi modyfikacji pojazdu na zastosowane podzespoły/elementy dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca w dniu odbioru przedstawi odpowiednie certyfikaty”.3. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWZ oraz rozdz. III. SWZ.

PPRUI.271.17.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00460533/01 z dnia: 2023-10-25
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-27 12:00
Po zmianie:
2023-11-16 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-27 12:30
Po zmianie:
2023-11-16 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-11-25
Po zmianie:
2023-12-15


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00476324/01 z dnia: 2023-11-03
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej Przed zmianą:
Zakup samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, dla Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszyniu”
Po zmianie:
Zakup samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Zbąszyń do placówki służ. rehabilit. i aktywizacji tj. Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszyniu


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00494473/01 z dnia: 2023-11-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-16 12:00
Po zmianie:
2023-11-22 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-16 12:30
Po zmianie:
2023-11-22 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-15
Po zmianie:
2023-12-21


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00505056/01 z dnia: 2023-11-22
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-22 12:00
Po zmianie:
2023-11-27 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-22 12:30
Po zmianie:
2023-11-27 12:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-21
Po zmianie:
2023-12-26
branża Motoryzacja
podbranża samochody osobowe, samochody specjalistyczne
kody CPV 34110000, 34114000, 34115200
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: samochody osobowe , samochody specjalistyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10655983 2024-07-15
godz. 10:00
Mazowieckie dostawa 3 sztuk samochodu osobowego marki Skoda
10600645 2024-07-15
godz. 10:15
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa dwóch samochodów specjalistycznych (czyszczących) wraz z zabudową do celów czyszczenia kanalizacji. Ciąg dalszy w SWZ.
10666301 2024-07-15
godz. 13:30
Małopolskie Dostawa lekkiego samochodu specjalnego, pożarniczego typu mikrobus do przewozu osób i sprzętu- SLBus na potrzeby OSP Karniowice 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego lek...
10681776 2024-07-19
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa pojazdu typu SUV
10659280 2024-08-05
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa fabrycznie nowych posypywarko-solarek o pojemności 7 m³przeznaczonych do zwalczania śliskości zimowej 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych posypywarko-solar...
10659318 2024-08-06
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczewie w zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 ...
10667805 2024-08-06
godz. 10:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. pojazdów specjalnych Inspekcji Transportu Drogowego. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa zadania częściowe oznaczone numerami: 1 i ...
10685586 2024-08-12
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa 20 sztuk + 5 sztuk w prawie opcji pojazdów w policyjnej wersji Duża Więźniarka na podwoziu typu furgon. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 sztuk w zamówieniu podstawowym (...
10673421 2024-08-12
godz. 13:00
Śląskie 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 GCBA z kabiną 6-osobową ze zbiornikiem wody min. 4,0 m3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówien...
10685595 2024-08-13
godz. 10:00
Wielkopolskie DOSTAWA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP OPALENICA Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla...