Przetarg 10022585 - Zakup samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do...

   
Analizuj Zamówienie 10022585 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-10-19
przedmiot ogłoszenia
Zakup samochodu 9 – osobowego (81), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, dla Dzienneg
o Domu „Senior-Wigor” w Zbąszyniu”

1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup samochodu 9-osobowego (81), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,w tym na wózkach inwalidzkich, z terenu gminy Zbąszyń do placówki służącej rehabilitacji i aktywizacji, tj. Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszyniu”.2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:1) Fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2022 r. samochodu osobowego – przystosowanego do przewozu 8 osób niepełnosprawnych 1 kierowca, samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno miejsce dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.2) Samochód należy wyposażyć w przenośne, aluminiowe najazdy z bieżnią antypoślizgową, służące do wjazdu wózków inwalidzkich, o długości nie krótszej niż 2 000 mm.3) Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczonydo przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (świadectwa należy dostarczyć wraz z samochodem), wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U z 2016 poz. 2022 z późn. zm.) jak również warunki przewidzianew przepisach prawa Wspólnotowego Unii Europejskiej dla samochodów osobowych.4) Dostarczony samochód winien posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski, na zasadach dopuszczenia do ruchu (faktura sprzedaży) zgodnie z wymogami przepisów ustawy prawo ruchu drogowym.5) Ponadto wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia homologacji cząstkowych na wykonane prace oraz aktualny certyfikat systemu ISO obejmujący zakres zabudowyi modyfikacji pojazdu na zastosowane podzespoły/elementy dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca w dniu odbioru przedstawi odpowiednie certyfikaty”.3. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWZ oraz rozdz. III. SWZ.

PPRUI.271.17.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00460533/01 z dnia: 2023-10-25
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-27 12:00
Po zmianie:
2023-11-16 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-27 12:30
Po zmianie:
2023-11-16 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-11-25
Po zmianie:
2023-12-15


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00476324/01 z dnia: 2023-11-03
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej Przed zmianą:
Zakup samochodu 9 – osobowego (81), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, dla Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszyniu”
Po zmianie:
Zakup samochodu 9 – osobowego (81), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Zbąszyń do placówki służ. rehabilit. i aktywizacji tj. Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszyniu


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00494473/01 z dnia: 2023-11-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-16 12:00
Po zmianie:
2023-11-22 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-16 12:30
Po zmianie:
2023-11-22 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-15
Po zmianie:
2023-12-21


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00505056/01 z dnia: 2023-11-22
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-22 12:00
Po zmianie:
2023-11-27 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-22 12:30
Po zmianie:
2023-11-27 12:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-21
Po zmianie:
2023-12-26
branża Motoryzacja
podbranża samochody osobowe, samochody specjalistyczne
kody CPV 34110000, 34114000, 34115200
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: samochody osobowe , samochody specjalistyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10087053 2023-12-04
godz. 09:00
URZĄD GMINY WĄGROWIEC Zakup fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych Miejsce realizacji zamówienia: Kompletny przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Wągrowcu u...
10114649 2023-12-06
godz. 09:00
FUNDACJA PANACEUM W PŁOCKU Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych - mikrobusu 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla WTZ Fundacji Panaceum w ...
10112372 2023-12-06
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W GDYNI Dostawa ambulansu typu B o DMC do 3,5 tony wraz z wyposażeniem medycznym 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu typ B o DMC do 3,5 tony wraz z wyposażeniem medycznym.2. Szczegółow...
10111571 2023-12-06
godz. 12:00
INSPEKCJA WETERYNARYJNA GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII Dostawa w podziale na części fabrycznie nowych samochodów osobowych o napędzie spalinowym oraz elektrycznym na potrzeby Głównego Inspektoratu Weterynarii. Część 1: Część I – dostawa fabrycz...
10117437 2023-12-07
godz. 10:00
GRANICZNA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GDYNI 2023-11-29 Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego wielozadaniowego, nieuszkodzonego,niezarejestrowanego i nieob...
10043049 2023-12-07
godz. 12:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W RZESZOWIE Dostawa pojazdów specjalistycznych do lokalizacji i diagnostyki linii kablowych na potrzeby PGE Dystrybucja S.A. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa 4 szt. pojazdów specjalistycznych do lok...
10118541 2023-12-07
godz. 15:30
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający minimalne warunki techniczne i użytkowe Zamawiającego, s...
10073335 2023-12-11
godz. 09:55
URZĄD GMINY OLESNO Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych działających na obszarach zlikwidowanych PPGR Numer referencyjny: 271.44.2023 Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 s...
10112984 2023-12-11
godz. 15:00
PODARUJ TROCHĘ SŁOŃCA KASZUBSKA FUNDACJA REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zakup 9-osobowego mikrobusu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby OREW Pierszczewo
10110811 2023-12-28
godz. 12:00
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. Pojazdy z napędem na 4 koła - Zakup samochodów terenowych z napędem 4x4, PICK-UP podwójna kabina zabudowa Hardtop dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów