Zlecenie 8641785 - Zakup oraz dostawy produktów jednorazowych, artykułów...

   
Zamówienie 8641785 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-01-05
przedmiot zlecenia
Zakup oraz dostawy produktów jednorazowych, artykułów medycznych oraz
produktów leczniczych do Ośrodka Wczesnej Interwencji
dla Osób z Problemem
Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3, 20-064 Lublin
branża Medyczna
podbranża leki, materiały medyczne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: leki , materiały medyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8668037 2022-02-02
godz. 10:00
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla ZOZ w Chełmnie Część 1: dreny na Blok Operacyjny, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Część 2: Kanka doodbytnicza, zgodnie z załączni...
8673847 2022-02-03
godz. 09:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLBUSZOWEJ Dostawa materiałów eksploatacyjnych do prowadzenia ciągłej terapii nerko zastępczej oraz przyrządów i aparatów jednorazowego użytku do anestezji i resuscytacji - 5 pakietów Część 1: Pakiet ...
8668671 2022-02-04
godz. 10:00
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM SP. Z O.O. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej Część 1: Cewnik trzykanałowy do cystometrii i profilometrii, Cewnik rektalny, Linia ma...
8674645 2022-02-11
godz. 11:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH WE WŁOCŁAWKU Zakup i dostawa artykułów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z podziałem na 9 części Część 1: Ilości i asortyment szczegółowo określo...
8662613 2022-02-11
godz. 13:00
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIE Dostawa akcesoriów do aparatów medycznych na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie
8665936 2022-02-18
godz. 08:30
INSTYTUT POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W WARSZAWIE ZP/CZD/005/22 Dostawa produktów leczniczych - 3 pakiety Numer referencyjny: ZP/CZD/005/22 Dostawa produktów leczniczych – 3 pakiety na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach ...
8665944 2022-02-21
godz. 09:00
UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W LUBLINIE Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu NIEograniczonego na dostawy leku Ekulizumab i szczepionek (11/22) Numer referencyjny: 11/22 Lek Ekulizumab i szczepionki C...
8657876 2022-02-23
godz. 08:00
GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. JANA PAWŁA II SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 Dostawy łat, protez naczyniowych i substytutów Numer referencyjny: ZP/35/21 Przedmiotem zamówienia są dostawy łat, protez naczyniowych i substytutów. Szczegółowy i minimalny opis przedmiotu ...
8665961 2022-02-23
godz. 10:00
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W KARTUZACH Sukcesywna dostawa leków na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Numer referencyjny: AZP.350.3.2022 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków na potrzeby Powiatowego Ce...
8665907 2022-02-24
godz. 09:00
SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II S.A. W POLANICY ZDROJU ZP/PN/2022/01 - leki Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z rozładunkiem produktów leczniczych, szczepionek, płynów, wyrobów medycznych, preparatów do leczenia żywieniowego or...