Przetarg 8979601 - Zakup opasek kablowych i taśm izolacyjnych dla PGE GiEK...

   
Analizuj Zamówienie 8979601 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-15
przedmiot ogłoszenia
Zakup opasek kablowych i taśm izolacyjnych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

1. Przedmiotem Zamówienia jest
dostawa opasek kablowych i taśm izolacyjnych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, zgodnie z wymaganiami określonymi w Formularzu RFX i SWZ. 2. Oferty równoważne: Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego do przedstawionego w pkt. 2.1. powyżej. 3. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę. 4. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być nowy i dostarczony w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach producenta. Wykonawca oznaczy towar znakiem firmowym oraz numerem zamówienia. 5. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Dokumenty wymagane przy dostawie: zgodnie z pkt. 17.9.3. SWZ. 8. Przedmiot zamówienia wykonany zostanie z materiałów Wykonawcy. 9. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawcy/ców w realizacji przedmiotu zamówienia.
branża Energoelektryczna
podbranża urządzenia, materiały
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: urządzenia, materiały

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9011689 2022-07-07
godz. 09:12
MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY Zasilacz impulsowy PROMAX 3. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zasilacz impulsowy Weidmuller PROMAX 3 24V ,40A, 960 W 3 szt.
9004989 2022-07-07
godz. 12:00
GDAŃSKIE ZAKŁADY NAWOZÓW FOSFOROWYCH FOSFORY SP. Z O.O. 24405 - Zakup i dostawa tranzystorowego zasilacza buforowego ZB110DC30, Uwe=3x400V AC, 50Hz, Pwe 4500VA, Uwy=110V DC, Iwy=30A - 2 szt
9019947 2022-07-08
godz. 09:00
ALCHEMIA S.A. WRA/2412/2022 art. elektryczne
9020390 2022-07-08
godz. 10:00
RAMB SP. Z O.O. Materiały elektryczne zgodnie z załączonym formularzem ofertowym - zestawienie nr 1
9011688 2022-07-11
godz. 10:00
AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W TARNOWIE K-dzpz/20-ZO/2022 Sukcesywna dostawa artykułów elektrycznych dla ANS w Tarnowie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Część 1: Artykuły oświetleniowe Należy wpisać cenę z wiersz 68 "Razem" f...
9019659 2022-07-11
godz. 11:00
TAURON WYTWARZANIE S.A. DOSTAWA : KULKA GĄBCZASTA TYP 24L 160-3 KONDENSATOR
9020835 2022-07-12
godz. 10:00
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Dostawa materiałów i komponentów na potrzeby projektów BEYOND5 oraz TRANSACT, finansowanych ze środków NCBiR oraz ECSEL JU, realizowanych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Inf...
9020640 2022-07-19
godz. 10:00
POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. Dostawa sprzętu oświetleniowego:lampy i oprawy oświetleniowe oraz części zamienne dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A nr grupy 315-1
9008901 2022-08-01
godz. 10:00
UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2022/GA/1 Rozbudowa stanowiska do badania układów wytwarzania i przekształcania energii elektrycznej Numer referencyjny: CRZP/97/2...
8986581 2022-10-14
godz. 10:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. W LUBLINIE Dostawa sukcesywna liczników zdalnego odczytu bilansowo - kontrolnych z modemami komunikacyjnymi dla stacji SN/nN Numer referencyjny: POST/DYS/OL/LZA/011453/2022 Przedmiotem zamówienia jes...