Przetarg 8187942 - Zakup odzieży ochronnej, obuwia oraz sprzętu ochrony...

   
Analizuj Zamówienie 8187942 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-06-09
przedmiot ogłoszenia
Zakup odzieży ochronnej, obuwia oraz sprzętu ochrony osobistej (MAT/112/2021) Numer referencyjny: MAT/112/2021
Przedmiotem zam
wienia jest dostawa pn.: Zakup odzieży ochronnej, obuwia oraz sprzętu ochrony osobistej wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1.1; 1.2; 1.3 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do NIEgo znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy (wraz załącznikami) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
Odzież robocza Część nr 1 Dostawa odzieży robocza wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy (wraz załącznikami) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
OBUWIE Część nr 2 Dostawa odzieży robocza wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1.2 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy (wraz załącznikami) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
Przedmioty ochrony indywidualnej Część nr 3 Dostawa odzieży robocza wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1.3 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy (wraz załącznikami) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
branża BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp, Odzież, obuwie, tekstylia
podbranża odzież ochronna i robocza, artykuły, osprzęt, odzież, obuwie
kody CPV 18100000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się