Przetarg 7765838 - „Zakup odzieży i obuwia roboczego dla żołnierzy...

   
Analizuj Zamówienie 7765838 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-20
przedmiot ogłoszenia
„Zakup odzieży i obuwia roboczego dla żołnierzy zawodowych i żołnierzy OT 10 ŚBOT (zamówienie z podziałem na 8 części
)”
Numer referencyjny: Zp120/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup odzieży i obuwia roboczego dla żołnierzy zawodowych i żołnierzy OT 10 ŚBOT - zamówienie z podziałem na 8 części.
2. Zamówienie zostało podzielone na 8 następujących części:
1) Część nr 1 – Zakup ubrań dla kucharza – szczegółowy opis tej części przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 – specyfikacji ilościowej, załączniku nr 2 tj. OPZ oraz załączniku nr 3A – szczegółowej wycenie oferty, która stanowi integralną część oferty składanej przez Wykonawców;
2) Część nr 2 – Zakup ubrań specjalistycznych – szczegółowy opis tej części przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 – specyfikacji ilościowej, załączniku nr 2 tj. OPZ oraz załączniku nr 3B – szczegółowej wycenie oferty, która stanowi integralną część oferty składanej przez Wykonawców;
3) Część nr 3 – Zakup asortymentu dla kierowców quada – szczegółowy opis tej części przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 – specyfikacji ilościowej, załączniku nr 2 tj. OPZ oraz załączniku nr 3C – szczegółowej wycenie oferty, która stanowi integralną część oferty składanej przez Wykonawców;
4) Część nr 4 – Zakup ubrań dla pilarzy – szczegółowy opis tej części przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 – specyfikacji ilościowej, załączniku nr 2 tj. OPZ oraz załączniku nr 3D – szczegółowej wycenie oferty, która stanowi integralną część oferty składanej przez Wykonawców;
5) Część nr 5 – Zakup ubrań dla spawacza – szczegółowy opis tej części przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 – specyfikacji ilościowej, załączniku nr 2 tj. OPZ oraz załączniku nr 3E – szczegółowej wycenie oferty, która stanowi integralną część oferty składanej przez Wykonawców;
6) Część nr 6 – Zakup ubrań dla ratownika medycznego – szczegółowy opis tej części przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 – specyfikacji ilościowej, załączniku nr 2 tj. OPZ oraz załączniku nr 3F – szczegółowej wycenie oferty, która stanowi integralną część oferty składanej przez Wykonawców;
7) Część nr 7 – Zakup ubrań roboczych – szczegółowy opis tej części przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 – specyfikacji ilościowej, załączniku nr 2 tj. OPZ oraz załączniku nr 3G – szczegółowej wycenie oferty, która stanowi integralną część oferty składanej przez Wykonawców;
8) Część nr 8 – Zakup rękawic i masek – szczegółowy opis tej części przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 – specyfikacji ilościowej, załączniku nr 2 tj. OPZ oraz załączniku nr 3H – szczegółowej wycenie oferty, która stanowi integralną część oferty składanej przez Wykonawców.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zakup ubrań dla kucharza
Zakup ubrań dla kucharza - szczegółowy opis tej części przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 – specyfikacji ilościowej, załączniku nr 2 tj. OPZ oraz załączniku nr 3A – szczegółowej wycenie oferty, która stanowi integralną część oferty składanej przez Wykonawców;

Część nr: 2 Nazwa: Zakup ubrań specjalistycznych
Część nr 2 – Zakup ubrań specjalistycznych – szczegółowy opis tej części przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 – specyfikacji ilościowej, załączniku nr 2 tj. OPZ oraz załączniku nr 3B – szczegółowej wycenie oferty, która stanowi integralną część oferty składanej przez Wykonawców;

Część nr: 3 Nazwa: Zakup asortymentu dla kierowców quada
Część nr 3 – Zakup asortymentu dla kierowców quada – szczegółowy opis tej części przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 – specyfikacji ilościowej, załączniku nr 2 tj. OPZ oraz załączniku nr 3C – szczegółowej wycenie oferty, która stanowi integralną część oferty składanej przez Wykonawców;

Część nr: 4 Nazwa: Zakup ubrań dla pilarzy
Część nr 4 – Zakup ubrań dla pilarzy – szczegółowy opis tej części przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 – specyfikacji ilościowej, załączniku nr 2 tj. OPZ oraz załączniku nr 3D – szczegółowej wycenie oferty, która stanowi integralną część oferty składanej przez Wykonawców;

Część nr: 5 Nazwa: Zakup ubrań dla spawacza
Część nr 5 – Zakup ubrań dla spawacza – szczegółowy opis tej części przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 – specyfikacji ilościowej, załączniku nr 2 tj. OPZ oraz załączniku nr 3E – szczegółowej wycenie oferty, która stanowi integralną część oferty składanej przez Wykonawców;

Część nr: 6 Nazwa: Zakup ubrań dla ratownika medycznego
Część nr 6 – Zakup ubrań dla ratownika medycznego – szczegółowy opis tej części przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 – specyfikacji ilościowej, załączniku nr 2 tj. OPZ oraz załączniku nr 3F – szczegółowej wycenie oferty, która stanowi integralną część oferty składanej przez Wykonawców;

Część nr: 7 Nazwa: Zakup ubrań roboczych
Część nr 7 – Zakup ubrań roboczych – szczegółowy opis tej części przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 – specyfikacji ilościowej, załączniku nr 2 tj. OPZ oraz załączniku nr 3G – szczegółowej wycenie oferty, która stanowi integralną część oferty składanej przez Wykonawców;

Część nr: 8 Nazwa: Zakup rękawic i masek
Część nr 8 – Zakup rękawic i masek – szczegółowy opis tej części przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 – specyfikacji ilościowej, załączniku nr 2 tj. OPZ oraz załączniku nr 3H – szczegółowej wycenie oferty, która stanowi integralną część oferty składanej przez Wykonawców.
branża BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp, Medyczna, Odzież, obuwie, tekstylia
podbranża odzież ochronna i robocza, artykuły, osprzęt, odzież, obuwie, materiały medyczne, odzież medyczna i jednorazowa
kody CPV 18100000, 18130000, 18140000, 18141000, 18143000, 33199000, 35113400
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się