Przetarg 8869475 - Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wraz z elementami TIK...

   
Analizuj Zamówienie 8869475 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-04-27
przedmiot ogłoszenia
Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wraz z elementami TIK oraz adaptacją pomieszczeń służących diagnostyce obrazowej, radio
logicznej i endoskopowej na potrzeby SPZOZ w Działdowie Numer referencyjny: 11/PN/SM/22
Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia pn. „Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wraz z elementami TIK oraz adaptacją pomieszczeń służących diagnostyce obrazowej, radiologicznej i endoskopowej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie”, Umowa nr RPWM.09.01.01-28-0081/20-00, które jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do oferty SWZ, zaś szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy, jak również w zakresie zadania nr 3 w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
Zadanie nr 1. Aparat RTG ramię C - 1 szt. Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia pn. „Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wraz z elementami TIK oraz adaptacją pomieszczeń służących diagnostyce obrazowej, radiologicznej i endoskopowej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie”, Umowa nr RPWM.09.01.01-28-0081/20-00, które jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do oferty SWZ, zaś szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy, jak również w zakresie zadania nr 3 w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
Zadanie nr 2. Przewoźny aparat RTG przyłóżkowy, cyfrowy - 1 szt. Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia pn. „Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wraz z elementami TIK oraz adaptacją pomieszczeń służących diagnostyce obrazowej, radiologicznej i endoskopowej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie”, Umowa nr RPWM.09.01.01-28-0081/20-00, które jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do oferty SWZ, zaś szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy, jak również w zakresie zadania nr 3 w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
Zadanie nr 3. Stacjonarny aparat RTG ze skopią, cyfrowy - 1 szt. wraz z adaptacją pomieszczeń gabinetu RTG ze skopią Część nr 3 Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia pn. „Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wraz z elementami TIK oraz adaptacją pomieszczeń służących diagnostyce obrazowej, radiologicznej i endoskopowej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie”, Umowa nr RPWM.09.01.01-28-0081/20-00, które jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do oferty SWZ, zaś szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy, jak również w zakresie zadania nr 3 w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
Zadanie nr 4. Aparatura medyczna do pracowni endoskopowej - 1 kpl. Część nr 4 Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia pn. „Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wraz z elementami TIK oraz adaptacją pomieszczeń służących diagnostyce obrazowej, radiologicznej i endoskopowej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie”, Umowa nr RPWM.09.01.01-28-0081/20-00, które jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do oferty SWZ, zaś szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy, jak również w zakresie zadania nr 3 w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
Zadanie nr 5. Diatermia endoskopowa z modułem argonowym (z butlą 5 litrów) - 1 szt. Część nr 5 Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia pn. „Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wraz z elementami TIK oraz adaptacją pomieszczeń służących diagnostyce obrazowej, radiologicznej i endoskopowej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie”, Umowa nr RPWM.09.01.01-28-0081/20-00, które jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do oferty SWZ, zaś szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy, jak również w zakresie zadania nr 3 w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
Zadanie nr 6. Automatyczna myjnia/dezynfektor dla endoskopów - 1 szt. Część nr 6 Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia pn. „Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wraz z elementami TIK oraz adaptacją pomieszczeń służących diagnostyce obrazowej, radiologicznej i endoskopowej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie”, Umowa nr RPWM.09.01.01-28-0081/20-00, które jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do oferty SWZ, zaś szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy, jak również w zakresie zadania nr 3 w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
Zadanie nr 7. Technologie informacyjno-komunikacyjne TIK (sprzęt i oprogramowanie) - 1 kpl. Część nr 7 Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia pn. „Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wraz z elementami TIK oraz adaptacją pomieszczeń służących diagnostyce obrazowej, radiologicznej i endoskopowej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie”, Umowa nr RPWM.09.01.01-28-0081/20-00, które jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do oferty SWZ, zaś szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy, jak również w zakresie zadania nr 3 w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Komputery, informatyka, technika biurowa, Medyczna
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń, oprogramowanie komputerowe, sprzęt medyczny
kody CPV 33100000, 33111000, 33111200, 33111300, 33168000, 33191000, 45215143, 48000000, 48517000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń , oprogramowanie komputerowe , sprzęt medyczny

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9014270 2022-07-21
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE Modernizacja pomieszczeń biurowych II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Bobrecka 29. Część 1: Część 1: Modernizacja pomieszczeń biurowych II piętra w budynku ...
8973435 2022-07-21
godz. 09:00
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE DOSTAWA SPRZĘTU, DANYCH I OPROGRAMOWANIA DO SPECJALISTYCZNEGO LABORATORIUM SZKOLENIOWEGO Numer referencyjny: 62/WCY/2022 Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie nr 1: Dostawa sprzętu...
9004838 2022-07-21
godz. 10:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY IM. PROF. TADEUSZA BILIKIEWICZA W GDAŃSKU Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania biurowego do pracowni komputerowej na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży – znak sprawy Adm 11/2022 Część 1:...
9002413 2022-07-25
godz. 11:30
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI W SZCZECINIE zakup komputera oraz oprogramowania w ramach projektu Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności Numer referencyjny: A-ZP.381.64.20222.KO zakup komputera oraz oprogramowania w ramach proj...
9008883 2022-07-26
godz. 10:00
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O. DOSTARCZENIE SZYNY CPM DO PASYWNEJ REHABILITACJI RĘKI I SZYN CPM DO REHABILITACJI STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO Numer referencyjny: 123/ZP/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest DOSTARCZENIE ...
8992582 2022-07-26
godz. 10:00
COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O. DOSTAWA APARATÓW USG DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O. Numer referencyjny: D10.251.48.F.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów USG dla Coprnicus PL Sp. z o.o. Szczegółowy opis prz...
9005660 2022-07-29
godz. 08:00
URZĄD MIASTA I GMINY LIDZBARK E-Administracja w Gminie Lidzbark Numer referencyjny: BiGK.271.1.19.2022 1.Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie e-usług w ramach projektu E-Administracja w Gminie Lidzbark. 2. Zamówie...
9018143 2022-08-05
godz. 12:00
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU Dostawa asortymentu do Kliniki Okulistyki Numer referencyjny: 52/2022 Przedmiotem zamowienia jest dostawa asortymentu do Kliniki Okulistyki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (iloś...
9014847 2022-08-11
godz. 07:00
SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów eksploatacyjnych do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora na okres 36 miesięcy Numer referencyjny: ZP 28/22 Dos...
8998941 2022-08-21
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę liferay cluster stack instalacja konfiguracja zarzadzanie