Przetarg 7700210 - Zakup materiałów biurowych i papieru ksero Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7700210
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-17
przedmiot ogłoszenia
Zakup materiałów biurowych i papieru ksero
Numer referencyjny: BEA-WZP-261/8/2020/MR

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i
dostawa materiałów biurowych i papieru ksero na potrzeby Ministerstwa Środowiska, w podziale na 2 (dwie) części:
1) Część 1 – zakup materiałów biurowych;
2) Część 2 – zakup papieru ksero.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zakup materiałów biurowych
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Zakup papieru ksero
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa papieru ksero na potrzeby Ministerstwa Środowiska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540187286-N-2020 z dnia: 2020-09-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.7
W ogłoszeniu jest:
1. Wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia), składa wraz z ofertą karty katalogowe lub opisy oferowanych produktów wraz ze zdjęciami/rysunkami oferowanych produktów do każdej pozycji wymienionej w Formularzu cenowym, którego wzór stanowi odpowiednio Załącznik nr 2a lub Załącznik nr 2b do SIWZ (dotyczy części 1 i 2 postępowania). Dla celów porządkowych karty katalogowe/opis powinny zostać opatrzone numerem pozycji z Formularza cenowego, której dana karta katalogowa/opis dotyczy. 2. Dla części 2 postępowania w przypadku zaoferowania papieru z certyfikatem Ecolabel lub innym równoważnym, wystawionym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z 25.11.2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego Wykonawca składa certyfikat/Ecolabel lub równoważny dla oferowanego papieru ksero
W ogłoszeniu powinno być:
1. Wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia), składa wraz z ofertą karty katalogowe lub opisy oferowanych produktów wraz ze zdjęciami/rysunkami oferowanych produktów wskazanych pod numerami 1, 30 i 100 (odpowiednio: bindownica, gilotyna do cięcia papieru, laminator) Formularza cenowego, którego wzór stanowi odpowiednio Załącznik nr 2a do SIWZ (dotyczy części 1 postępowania). Dla celów porządkowych karty katalogowe/opis powinny zostać opatrzone numerem pozycji z Formularza cenowego, której dana karta katalogowa/opis dotyczy 2. Dla części 2 postępowania w przypadku zaoferowania papieru z certyfikatem Ecolabel lub innym równoważnym, wystawionym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z 25.11.2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego Wykonawca składa certyfikat/Ecolabel lub równoważny dla oferowanego papieru ksero.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-29, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-05, godzina: 12:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540192047-N-2020 z dnia: 2020-10-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-10-05, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-10-09, godzina: 12:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540192931-N-2020 z dnia: 2020-10-06
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-10-09, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-10-23, godzina: 12:00
branża Materiały papiernicze, szkolne
podbranża materiały biurowe i papiernicze
kody CPV 30190000, 30192000, 30197642
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się