Przetarg 7744945 - Zakup laptopów z akcesoriami Numer referencyjny:...

   
Analizuj Zamówienie 7744945
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-09
przedmiot ogłoszenia
Zakup laptopów z akcesoriami
Numer referencyjny: OA-XVI.272.21.2020

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 39 laptopów wraz
z akcesoriami. 2) Zakres zamówienia określono w części B SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3) Zamawiający uzna za spełnione wymogi części B SIWZ, także w przypadku zaoferowania dostaw równoważnych tj. o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż przedstawione w specyfikacji (cześć B SIWZ). Zamawiający będzie sprawdzał parametry techniczne zaoferowanych urządzeń, na podstawie złożonych dokumentów oraz oficjalnych specyfikacji technicznych ich producenta. 4) Zamawiający wymaga zaoferowania przez każdego z Wykonawców co najmniej podstawowego okresu gwarancji tj. 3 lat. Istnieje możliwość zaoferowania gwarancji dodatkowej określonej w § 14 SIWZ, przez co można uzyskać maks. dodatkowe 30 pkt w kryterium – dodatkowa gwarancja. 5). Zamawiający, zgodnie z art. 108a ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020, poz. 106 z późn. zm.) przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikających z faktur będzie stosował mechanizm podzielonej płatności.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża komputery, serwery, urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe
kody CPV 30213000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się