Zlecenie 10108097 - Zakup jest planowany w ramach Projektu, który finansowany...

   
Zamówienie 10108097 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-11-24
przedmiot zlecenia
Zakup jest planowany w ramach Projektu, który finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 INFO
RMACJE O OGŁOSZENIU Tytuł zamówienia: Dostawa i montaż automatyki oraz okablowania zbiorników i urządzeń do hydrolizatu wraz z programem procesowym. Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 24.11.2023r Termin składania ofert: Do 01.12.2023r Miejsce i sposób składania ofert: 1. Oferty wraz z załącznikami można składać: a) listownie lub osobiście na adres: Deveris Polska Sp. z o.o. ul. Inwestycyjna 2 62-700 Turek b) lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.sylwestrzak@deveris.pl 2. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpłynięcia oferty do Zamawiającego. 3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 4. Ofertę składaną pocztą lub osobiście należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. 5. Koperta/opakowanie zawierające ofertę win

Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0849/18 - Innowacyjne technologie rozdziału i wykorzystania składników krwi drobiowej na cele żywienia zwierząt
branża Energoelektryczna, Automatyka przemysłowa
podbranża instalacje wewnętrzne, urządzenia, materiały
kody CPV 31682210, 51900000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: instalacje wewnętrzne , urządzenia, materiały

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10250105 2024-02-29
godz. 08:00
Dolnośląskie POKROWIEC DETEKTORA TANGO TX1
10276664 2024-02-29
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa części elektrycznych do pojazdów Siemens Inspiro
10279906 2024-02-29
godz. 16:00
Mazowieckie Najem urządzeń do sztucznego naświetlania murawy
10278094 2024-03-01
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiot zamówienia obejmuje nie ukończoną część dostawy i montażu urządzeń do strefy basenowej z kompletną technologią basenową w tym uzdatniania wody basenowej w procesie N...
10280827 2024-03-01
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa materiałów elektronicznych - Sygn postępowania - KZP-MB.2110.5.2024
10276459 2024-03-01
godz. 23:59
Łódzkie I - nN YAKXS ( ALUMINIOWE) 0,4kV 1. 90m -4x 70mm2 2. 180m-4 x 90mm2 3. 240m-4 x 120mm2 II - sN 12/20kV XRUHAKXS 1X120/50mm2 lub 12/20kV XRUHAKXS 1X90/50mm2 1. 80m x 12/20kV XRUHAKXS 1X120/50...
10270525 2024-03-04
godz. 12:00
Mazowieckie Przedmiot postępowania Urządzenie do pomiaru impedancji - 1 szt. // Controlled Impedance Measuring Device - 1 pc.: 1 szt. Opis postępowania: Szanowni Państwo, W imieniu PIT-RA DW...
10274205 2024-03-04
godz. 12:00
Wielkopolskie remont instalacji oświetleniowej i elektrycznej siłowej w hali remontowej 1
10278874 2024-03-14
godz. 10:00
Śląskie Remont instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach zlokalizowanych w Tarnowskich Górach Część 1: Remont instalacji elektrycznej na klatce schodowej w budynku zlokalizowan...
9090756 2024-03-20
godz. 10:00
Śląskie Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym Przedmiot zamówienia polega na modernizacji budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie. Obejmuje ona: docieplenie śc...