Przetarg 8530469 - Zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych Część...

   
Analizuj Zamówienie 8530469 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-15
przedmiot ogłoszenia
Zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych

Część 1: pakiet 1 - Leki przeciwgruźlicze

Część 2: pakiet 2 - P
yny infuzyjne

Część 3: pakiet 3 - Antybiotyki

Część 4: pakiet 4 - Leki różne

Część 5: pakiet 5 - Leki narkotyczne i psychotropowe

Część 6: pakiet 6 - Leki przeciwzakrzepowe

DA.252.18.2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00279073/01 z dnia: 2021-11-22
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-11-24 09:00
Po zmianie:
2021-11-25 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-11-24 09:30
Po zmianie:
2021-11-25 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-12-23
Po zmianie:
2021-12-24
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 33600000, 33690000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: leki

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8543811 2021-12-03
godz. 09:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRASNYMSTAWIE Dostawa produktów leczniczych - uzupełnienie Część 1: Dostawa produktów leczniczych – 1 pozycja asortymentowa.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wymagania dotyczące ww. produktu zawie...
8503150 2021-12-06
godz. 10:00
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ Dostawa leków i innych produktów do Apteki Szpitalnej Numer referencyjny: ZOZ.V.010/DZP/106/21 Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków i innych produktów do Apteki Szpitalnej. Zamówienie z...
8576854 2021-12-07
godz. 12:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE Dostawa źródeł radioaktywnych.
8526700 2021-12-08
godz. 11:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘBORKU Zakup i dostawy produktów leczniczych. Numer referencyjny: ZP-PN/UE/50/21 Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy produktów leczniczych, do Samodzielnego Publicznego Specjalis...
8537269 2021-12-09
godz. 08:00
CENTRUM PSYCHIATRII IM. DR KRZYSZTOFA CZUMY W KATOWICACH Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa leków i materiałów opatrunkowych w 2022 roku. Szczegóły (opis) zawiera Wykaz Wyceny Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający dopuszcz...
8542515 2021-12-10
godz. 08:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. TADEUSZA SOKOŁOWSKIEGO POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Dostawa produktów leczniczych, leków do chemioterapii oraz programów lekowych do SPSK nr 1, ZP-261-73/2021 Numer referencyjny: ZP-261-73/2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów le...
8546698 2021-12-10
godz. 09:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU Dostawa nici chirurgicznych i produktów hemostatycznych Część 1: Nici chirurgiczne syntetyczne Część 2: Nici chirurgiczne syntetyczne Część 3: Nici chirurgiczne syntetyczne Częś...
8512744 2021-12-13
godz. 10:30
MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU Produkty farmaceutyczne Numer referencyjny: 16/PN/2021 środki przeciwnowotworowe Durvalumab amp a 2,4 ml i 10 ml dawka 50mg/ml
8526731 2021-12-14
godz. 12:00
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU Dostawa środków do dezynfekcji - przetarg roczny Numer referencyjny: DZP.242.534.2021 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa środków do dezynfekcji - przetarg roczny Szczegółowy opis przedmi...
8529523 2021-12-16
godz. 11:00
MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR. KAROLA JONSCHERA W ŁODZI Sukcesywne dostarczanie soczewek i preparatów do zabiegów okulistycznych oraz innych materiałów do mikrochirurgii oka do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi Numer ...