Zlecenie 7763916 - Zakup i dostawa silnika hydraulicznego L0560N000AL Silnik...

   
Zamówienie 7763916 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-10-20
przedmiot zlecenia
Zakup i dostawa silnika hydraulicznego L0560N000AL

Silnik hydrauliczny L0560N000AL W załączeniu: 1) Opis Przedmiotu Zamówien
ia (OPZ), 2) Ogólne warunki udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (OWU), 3) Klauzula informacyjna (RODO). Do realizacji zamówienia zastosowanie mają zapisy załączonych OWU. Składając ofertę Wykonawca tym samym oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą informacyjną RODO załączoną do dokumentacji postępowania oraz zrealizował obowiązek, o którym mowa w ust. 3 Klauzuli informacyjnej RODO w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny i sprzęty inne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się