Przetarg 7343749 - Zakup i dostawa programów komputerowych dla branży...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7343749 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-19
przedmiot ogłoszenia
Zakup i dostawa programów komputerowych dla branży weterynaryjnej w ramach projektu „Rynek pracy otwarty na młodych technikó
w”

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa programów komputerowych dla branży weterynaryjnej w ramach Projektu pn.: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1/ Część 1 – zakup i dostawa programu do układania dawek pokarmowych dla zwierząt; licencja bezterminowa- 13 stanowisk, wersja edukacyjna
Program komputerowy do bilansowania i optymalizacji receptur paszowych dla różnych gatunków zwierząt. Moduły jakie ma zawierać: a) bilansowanie receptur Program ma umożliwiać wyliczanie zawartości składników strawnych w paszy oraz energii na podstawie zawartości składników surowych w paszy. Program powinien cechować się rozbudowaną i aktualną bazą danych, zawierającą m.in. wartości pokarmowe surowców paszowych, zapotrzebowania pokarmowe poszczególnych grup zwierząt, normy produkcji mieszanek treściwych itp. Program powinien także umożliwiać bilansowanie składników pokarmowych w recepturach, tj. białka, energii, aminokwasów egzogennych, składników mineralnych itp. b) optymalizacja receptur Program powinien umożliwiać optymalizację receptur zapewniając maksymalną koncentrację składników przy minimalnych kosztach. c) tworzenie banku receptur Program ma umożliwiać dodawanie nowych receptur oraz pozwalać na nieograniczoną liczbę receptur w systemie. Użytkownik powinien mieć możliwość modyfikacji istniejących receptur, poprzez wprowadzenie nowych surowców lub usuniecie albo edycję pierwotnie wprowadzonych poprzez zmianę parametrów. Program automatycznie powinien przeliczyć receptury według nowych ustawień. d) dodawanie własnych surowców Program ma umożliwiać poszerzenie bazy danych o własne surowce. Baza danych dla surowców i norm nie powinna być w żaden sposób ograniczona. e) określanie wyglądu raportów Program musi umożliwiać dopasowanie wyglądu drukowanych raportów do preferencji i wg potrzeb użytkownika. Dostosowany do pracy pod Windows 10 (32-bit oraz 64-bit)

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2/ część 2 - zakup i dostawa programu do zarządzania stadem bydła, licencja bezterminowa- 13 stanowisk, wersja PRO
Program komputerowy wspomagający zarządzanie stadem bydła. Program umożliwiający tworzenie wielu baz danych oraz pracę na wielu bazach jednocześnie, a także redagowania bazy wiedzy. Program musi zawierać moduły umożliwiające szczegółową ewidencję danych o zwierzętach tj. numer kolczyka, rasę, wiek zwierzęcia, rodzaj zwierzęcia. Dodatkową zaletą programu ma być możliwość gromadzenia informacji o żywieniu zwierzęcia oraz ich wadze. Dostosowany do pracy pod Windows 10 (32-bit oraz 64-bit)

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3/ część 3 - zakup i dostawa programu do zarządzania stadem trzody chlewnej; licencja bezterminowa-13 stanowisk, wersja PRO
Program komputerowy wspomagający zarzadzanie stadem trzody chlewnej. Program umożliwiający tworzenie wielu baz danych oraz pracę na wielu bazach jednocześnie, a także redagowania bazy wiedzy. Program musi zawierać moduły umożliwiające przechowywanie danych o świniowatych, tj. rodzaj, rasa, pochodzenie i wiek zwierzęcia oraz numer kolczyka. Dodatkową zaletą programu ma być możliwość gromadzenia informacji o żywieniu świń oraz ich wadze, a także moduł ułatwiający planowanie badań lekarskich i terminów krycia. Dostosowany do pracy pod Windows 10 (32-bit oraz 64-bit)
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża oprogramowanie komputerowe
kody CPV 39162000, 39162100, 48000000, 48311000, 48700000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się