Przetarg 6784174 - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 6784174 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-05-23
przedmiot ogłoszenia
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gmi
ny Strzelce Kraj.

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt wykona zadanie pn. „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projekty pt: „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Strzelce Kraj.” Zadanie szczegółowo opisane jest w załączniku nr 1 do siwz – opis przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.

Część I - Pomoce do zajęć - uzupełnienie

Część II – Zakup i dostawa pomocy do zajęć teatralnych

Część III: Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych: kącik manipulacyjno-sensoryczny

Część IV: Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych zużywalnych

Część V: Zakup i dostawę pomocy do ćwiczeń korekcyjno-ruchowych

Część VI: Pozostałe zamówienia

3. Dostawa obejmuje transport do bezpośredniego użytkownika w miejsce przez niego wskazane i przekazanie do użytku oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego.
Oferowany towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny. Musi posiadać aktualne atesty higieniczne lub aprobaty techniczne, lub certyfikaty dopuszczające do użytkowania w jednostkach oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Przedmiot zamówienia musi posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim.
Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów, urządzeń czy wyposażenia lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje Zamawiającego. Nie są one wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania.
Wykonawca może zastosować materiały, wyposażenie czy urządzenia równoważne o parametrach techniczno–użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w opisie przedmiotu zamówienia.
Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w opisie przedmiotu zamówienia parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów, wyposażenia czy urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie (certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych).
Dopuszcza się równoważne urządzenia, materiały pod warunkiem, że:
a) zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia,
b) zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w opisie przedmiotu zamówienia,
c) Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty urządzeń, wyposażenia i materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie.

Użycie urządzenia bez stwierdzenia pochodzenia jest niedopuszczalne. W przypadku zamontowania wyposażenia czy urządzenia, które nie będzie spełniać ww. wymagań skutkować będzie bezwzględnym demontażem na koszt wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi.
Na całość przedmiotu zamówienia składają się następujące czynności wykonane przez wykonawcę:
1. dostarczenie przedmiotu zamówienia do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Strzelcach Kraj. własnym transportem, wniesienie do wskazanych przez Dyrektora Szkoły pomieszczeń.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do miejsca jego przeznaczenia.
Wszystkie czynności związane z realizacją zamówienia (np. przenoszenie, składanie) wykonawca wykona przy pomocy własnych pracowników.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pomoce do zajęć - uzupełnienie
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ I Lp. Nazwa Ilość Jedn. Opis przedmiotu zamówienia 1 Zabawka zręcznościowo- sprawnościowa na plac zabaw (kosz na piłki) 2 szt. Konstrukcja metalowo- plastikowa, składająca się z metalowego słupka o wysokości ok. 2m i 4 plastikowych, kolorowych elementów wlotowych (wrzutowych) w kształcie wygiętej rury długości ok 40cm, rozmieszczonych na różnej wysokości wokół osi słupka - zabawka zręcznościowo- sprawnościowa na plac zabaw 2 Labirynt wodny 1 szt. Specjalnie zaprojektowana fontanna do użytku na zewnątrz. Proces budowy to dla dzieci świetna zabawa, przy okazji uczą się planowania, pracy w grupie, obserwacji. Rury wykonane są z wytrzymałego, przemysłowego tworzywa sztucznego • 4 stojaki o wym. ok. 25 x 45 x 90 cm • 6 rur o dł. 100 cm • 3 złącza 3 Multimedialny system do prowadzenia zajęć 1 szt. Multimedialny system do prowadzenia zajęć typu Akademia Umysłu Junior EDU z modułem jęz. angielskiego Pakiet zawiera: • 80 gier edukacyjnych zebranych w 4 programach multimedialnych• gotowe scenariusze zajęć: 20 dla grup przedszkolnych oraz 20 dla wczesnoszkolnych• moduł językowy - możliwość korzystania z programu w języku polskim i angielskim• poradnik: Jak wykorzystać moduł j. angielskiego podczas zajęć• zestaw kilkudziesięciu prezentacji multimedialnych• konspekty pogadanek nawiązujące do tematów zajęć• bogaty zbiór gotowych do wydrukowania kart pracy, do wyboru w j. polskim i angielskim• atrakcyjny zestaw motywacyjny: komplet dyplomów, karty motywacyjne z naklejkami• licencja wielostanowiskowa. Jest to multimedialny system do prowadzenia zajęć ukierunkowanych na rozwój pamięci i koncentracji uwagi u dzieci, wzbogacony o moduł j. angielskiego wraz ze słownikiem obrazkowym. 4 Robot edukacyjny z laptopem 3 zest. Robot edukacyjny typu Robot Photon EDU z laptopem (zestaw). Zestaw zawiera: Robot Photon EDU, 1 szt. – robot edukacyjny, Magic Dongle do robota Photon, 1 szt., Laptop 2w1 Acer TravelMate B118, 1 szt.Parametry minimalne laptopa:• Ekran o przekątnej 11,6 cali - dotykowy• Procesor: Intel Pentium N4200• Pamięć RAM: 4 GB• Dysk: 64 GB eMMC• Karta graficzna: Intel HD Graphics• Wbudowany napęd optyczny: Brak• Złącza: 1x HDMI, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, Czytnik kart SD• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0• System operacyjny: Windows 10 S• W zestawie: Stylus Pen (Rysik)• Do 13 godzin pracy na baterii• Model odporny na zalanie• Zawiasy 360 stopni• Kolor: czarny. Magic Dongle do robota Photon, 1 szt.:Niewielkie urządzenie, które umożliwia:• Integrację robota z komputerem,• Wykorzystanie tablicy interaktywnej podczas zajęć z robotem,• Programowanie z użyciem narzędzi Scratch, Blockly, MakeCode i innych,• Programowanie aż do 8 Photonów jednocześnie z jednego komputera. Robot edukacyjny Photon EDU Zestaw zawiera:• Jednego robota edukacyjnego Photon (pudełko zawiera: robota Photon, przewód microUSB do ładowania robota, instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną),• Dostęp do aplikacji Photon EDU, Coding, Robot oraz Photon Magic Bridge,• Dostęp do stale aktualizowanej bazy scenariuszy prowadzenia zajęć oraz dodatkowych materiałów dydaktycznych w formie cyfrowej. 5 Zestaw karaoke 2 zest. Mikrofonowy system bezprzewodowy. Dwukanałowy odbiornik bezprzewodowy wraz z dwoma mikrofonami doręcznymi. System pracuje na częstotliwościach 200.175MHz/201.400MHz 6 Moduł interaktywny do Magicznej ściany 1 zest. Moduł interaktywny pozwala na zamianę Magicznej ściany w tablicę interaktywną, którą można obsługiwać za pomocą specjalnego pisaka. 7 Klawiatura typu Logitech touch 2 szt. Bezprzewodowa klawiatura wyposażona w specjalne klawisze ułatwiające nawigację oraz we wbudowany panel dotykowy o przekątnej 3,5 cala. Panel dotykowy ma także duże przyciski, które działają tak, jak w przypadku kliknięcia lewym i prawym przyciskiem myszy. Wielofunkcyjny panel dotykowy ułatwia przeglądanie różnych treści. 8 Operacje myślowe typu Akademia Bambika, na Magiczną ścianę 1 szt. Akademia Bambika to nasz najnowszy program multimedialny przygotowany z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (od 5 do 8 lat). Program składa się z pięciu części - każda z nich zawiera zestaw ćwiczeń rozwijający konkretną umiejętność. Istnieje możliwość oddzielnego zakupienia dostępu do poszczególnych części programu (do każdej z nich dołączone są odpowiednie karty pracy). Aby jednak zapewnić dzieciom stymulację wszystkich istotnych dla rozwoju procesów poznawczych, należy umożliwić im rozwiązanie wszystkich części gry 9 Pakiet gier typu Pakiet FUN II, do Magicznej ściany 1 szt. Pakiet Fun II zawiera bogatą ofertę gier zabaw i quizów i aranżowanych sytuacji edukacyjnych, które angażują dzieci w obrębie interaktywnej podłogi czy stołu. Gry bawią i uczą w sposób naturalny i przyjazny dzieciom. 10 Wielofunkcyjna tablica multimedialna typu Magiczna ściana 2.0 2 szt. Magiczna ściana to jedyna w swoim rodzaju wielofunkcyjna tablica multimedialna. Magiczną Ścianę można obsługiwać za pomocą pisaka interaktywnego, który umożliwia rysowanie, sterowanie grami i obsługę dowolnych aplikacji. Przy jego pomocy można obsługiwać przeglądarkę internetową, odtwarzać materiały audio lub wideo, korzystać z autorskiego programu graficznego czy kursów językowych. Urządzenie składa się z: - projektora- przenośnej konstrukcji- ekranu- komputera- nagłośnienia. 11 Regały do przechowywania 2 szt. Materiał: drewno, wymiary: szerokość: min. 307 cm, głębokość: min. 50 cm, wysokość: min. 171 cm, obciążenie półki: ok.. 50 kg 12 Regały do przechowywania 5 szt. Materiał: drewno, wymiary: szerokość: min. 78 cm, głębokość: min. 31 cm, wysokość: min 171 cm, obciążenie półki: ok.. 35 kg 13 Robot z klockami do nauki kodowania 3 szt. Mówiący Robot Edukacyjny typu DOC z zestawem klocków do kodowania i programowania Morphun. W zestawie:- robot o wym. ok. 10 x 8 x 13 cm, działa na 3 baterie AAA/LR6 nie załączone w zestawie- 30 kart do gry- 16 dwustronnych karteczek kierunkowych- 154 klocki kierunkowe Morphun pozwolą dzieciom układać sekwencje ruchów i tworzyć pierwsze algorytmy. Możliwość łączenia ich ze sobą eliminuje problem przesuwających się elementów (trzy kolory klocków pozwalają rozróżnić zastosowanie: żółte - polecenia;białe - cyfry; niebieskie - operatory kierunkowe i nawiasy do tworzenia zapętleń)- dwustronna plansza w postaci puzzli o wym. ok. 94 x 68 cm 14 Robot edukacyjny typu Bee bot 3 szt. Robot edukacyjny typu Bee bot, który dzięki 4 przyciskom ze strzałkami kierunkowymi oraz przyciskami: start, pauza i anuluj porusza się trasą wyznaczoną przez dzieci. Pszczółka zmienia kierunki pod katem prostym, porusza się w lewo i prawo, do przodu i do tyłu przemieszczając się z każdym ruchem o 15 cm. Zabawa robotem stanowi wstęp do nauki programowania polegającego na przyciśnięciu strzałek kierunkowych określoną ilość razy i w odpowiedniej kolejności. Tylko odpowiednia sekwencja ruchów umożliwia doprowadzenie robota do celu. Pszczółka uruchamia się po wciśnięciu guzika GO. Stanowi Idealną pomoc do wielu zabaw edukacyjnych dla dzieci. Uzupełnieniem zestawu są maty podłogowe TG 0013 i TG 0017, sprzedawane osobno. pamięć 40 ruchów, wym.ok. 13 x 10 x 7 cm, w zestawie: pszczółka, płyta, kabel USB (umożliwia ładowanie) 15 Elastyczna mata. Miasto 3 szt. Elastyczna mata podłogowa przeznaczona do - robota edukacyjnego typu Bee bot. Jest urozmaiceniem zabawy i nauki programowania, ułatwia wyznaczenie trasy i określenie celu do którego ma dotrzeć Pszczółka. wym. ok.120 x 45 cm, wiek: 3 16 Transparentna mata do robota typu Bee bot 3 szt. Elastyczna, transparentna mata podłogowa przeznaczona do - robota edukacyjnego typu Bee bot . Dzięki siatce czarnych linii ułatwia wyznaczenie ruchów Pszczółki na samodzielnie stworzonej planszy, na mapie, dywanie lub wykorzystując do tego pojedyncze kartki z nazwami, strzałkami i rysunkami. wym. 60 x 60 cm 17 Elastyczna mata. Figury 3 szt. Elastyczna mata podłogowa przeznaczona do - robota eduakacyjnego typu Bee bot. Jest urozmaiceniem zabawy i nauki programowania, ułatwia wyznaczanie trasy i określenie celu, do którego ma dotrzeć Pszczółka.wym.ok.: 60 x 60 cm 18 Mata typu Mysz 3 szt. Matematyczna mata to świetne uzupełnienie do zajęć z matematyki i pierwszych zabaw z kodowania. Mata jest kompatybilna z robotem typu Myszka. Dzięki niej dzieci poprzez proste ćwiczenia i komendy uczą się podstaw programowania w połączeniu z działaniami. Zestaw został specjalnie zaprojektowany, aby zaangażować dzieci do samodzielnego, logicznego myślenia i rozwiązywania problemów. Zestaw zawiera: dwustronną matę, 11 dwustronnych kart liczbowych (0-20), dwie kostki liczbowe, jedną kostkę operacyjną, linijkę piankową, przewodnik aktywności. 19 Robot edukacyjny wraz z drewnianymi puzzlami 3 szt. Robot typu Ozobot Bit wraz z zestawem drewnianych puzzli (96 puzzli), które w prosty sposób umożliwiają poznanie świata robotów poprzez tworzenie skomplikowanych tras i pętli, które musi pokonać Ozobot. 20 Drewniane puzzle 3 szt. Pakiet scenariuszy typu Edukacja Przedszkolna część II (drewniane puzzle).Puzzle są kompatybilne z Ozobotem, w prosty sposób umożliwiają poznanie świata robotów poprzez tworzenie skomplikowanych tras i pętli. Dodatkowo prawie 100 stron materiałów ze scenariuszami i kartami ćwiczeń do nauki programowania dają możliwość wykorzystania puzzli w trakcie zajęć z dziećmi. 21 Zestaw przedszkolny 6-pak drewniane puzzle 3 szt. Pakiet scenariuszy typu Edukacja Przedszkolna (drewniane puzzle). Zawiera 6 robotów typu Ozobot Bit, 2 pakiety lekcji i kart pracy typu „Edukacja Przedszkolna – część I i część II”, 2 zestawy drewnianych puzzli, 6 zestawów mazaków, oryginalne pudełko i akcesoria do przechowywania całego zestawu. 22 Zestaw konstrukcyjny 3 szt. Zestaw konstrukcyjny do użycia z robotem typu Ozobot Bit. Zestaw zawiera arkusze z naklejkami, arkusze papierów z wycinankami pozwalające np. zamienić robota w spychacz, dodatkowe gumowe nakładki oraz plastikowe bloczki budowlane.W skład zestawu wchodzi: 4 x rozszerzenia budowlano-konstrukcyjne (np. spychacz), 2 x skórki zrób to sam, 6 x bloków budowlanych, 1 x arkusz z elementami konstrukcyjnymi (z kartonu), 1 x arkusz naklejek dla akcesoriów, 1 x arkusz naklejek na bloki. 23 Edukacja przedszkolna cz. I 1 szt. Zestaw 100 stron materiałów ze scenariuszami lekcji do nauki programowania oraz gotowymi kartami ćwiczeń dla uczniów. Tematyka zgodna z podstawą programową nauczania przedszkolnego. Zestaw lekcji typu autorstwa Anny Świć, wydawnictwo EduSense. 24 Edukacja przedszkolna cz. II 1 szt. Zestaw 100 stron materiałów ze scenariuszami lekcji do nauki programowania oraz gotowymi kartami ćwiczeń dla uczniów. Tematyka zgodna z podstawą programową nauczania przedszkolnego. Zestaw lekcji typu autorstwa Anny Świć, wydawnictwo EduSense. 25 Książka typu Kodowanie na dywanie 2 1 szt. Zestaw 84 stron z propozycjami aktywności offlinowych z matą i bez maty, dodatkowo zawiera gotowe plansze i elementy do maty. Kodowanie na dywanie jest książką dla nauczycieli przedszkoli, szkół, edukatorów, rodziców, którzy chcą rozwijać logiczne myślenie u dzieci, uczyć przez zabawę i doświadczenie. Autor: Anna Świć, wydawnictwo EduSense. 26 Dwustronna mata do kodowania 150x150 1 szt. Mata jest dwustronna, jedna strona to stupolowa kratownica. Czerwone linie dzielą matę na symetryczne części. Osie na macie oznaczone są za pomocą cyfr i liter. Druga strona składa się z 81 kolorowych kół, pogrupowanych kolorystycznie po 9 z każdej barwy. Mata świetnie sprawdzi się podczas wprowadzania elementów programowania do zajęć dydaktycznych, będzie również idealną pomocą w edukacji matematycznej. Mata przesyłana jest w tubie z grubego kartonu, która jest zarazem doskonałym etui do jej przechowywania. Wymiary maty do kodowania to ok. 150 x 150 cm. 27 Krążki matematyczne do kodowania 1 szt. Zestaw 175 dwustronnych krążków (cyfry, strzałki kierunkowe, symbole obrotów, start, stop, działania matematyczne, figury geometryczne, podnieś, upuść, pętla) - pomoc dydaktyczna, która pozwala w ciekawy sposób aranżować wiele aktywności i zabaw okołoprogramistycznych. 28 Krążki humanistyczne do kodowania 1 szt. Zestaw 175 dwustronnych krążków (litery polskie i angielskie, znaki interpunkcyjne, postaci, czynności, cechy, zwierzęta, owoce, warzywa, przedmioty, emocje) - pomoc dydaktyczna, która pozwala wprowadzać aktywności okołoprogramistyczne do zajęć z zakresu różnych edukacji. 29 Dodatkowe krązki matematyczne 1 szt. Uzupełnienie wcześniejszego zestawu krążków ruchu i strzałek - zestaw 35 dwustronnych krążków (działania matematyczne, figury geometryczne, podnieś, upuść, pętla) - pomoc dydaktyczna, która pozwala w ciekawy sposób aranżować wiele aktywności i zabaw okołoprogramistycznych. 30 Plastikowe kubeczki do maty do kodowania 1 szt. Zestaw 200 plastikowych kubeczków w 10 kolorach do wykorzystania jako akcesorium do zajęć z matą do kodowania (małą i dużą). 31 Zeszyt do ćwieczeń 5-6 latka typu Kodowanie na dywanie 1 szt. Zeszyt ćwiczeń to zbiór zadań dla każdego przedszkolaka, który w przyszłości chciałby zostać prawdziwym koderem. To dobra zabawa i nauka w jednym. 32 Pakiet do nauki kodowania - przedszkole 1 szt. Zestaw 4 gier, zabaw i sytuacji edukacyjnych przeznaczonych na Magiczny Dywan: każda gra lub zabawa posiada trzy poziom, gry i zabawy w zestawie: „Kodowanie dźwiękiem”, „Dyrygent”, „Podobne czy różne”, „Rytmy i wzory” Program zajęć wspomagający nauczanie myślenia komputacyjnego w wychowaniu przedszkolnym (aut. Krzysztof Ciurej, Dariusz Martynowicz, Piotr Kaja, Andrzej Peć, Krzysztof Eran Werber), Scenariusze zajęć do każdej gry lub zabawy, łącznie: 4 scenariusze zajęć do realizacji w procesie wychowawczo – dydaktycznym, Gener 33 Program multimedialny typu Operacje myślowe Akademia Bambika na Magiczną ścianę 2 szt. Program multimedialny typu Operacje myślowe stanowi jedną z części Akademii Bambika, która została zaadoptowana na potrzeby Magicznej Ściany 34 Zestaw plansz oraz ćwiczeń interaktywnych 1 szt. Zestaw plansz oraz ćwiczeń interaktywnych wspomagających organizację zajęć z zakresu edukacji matematycznej typu Szacjuę, przeliczam,obliczam. Zastosowanie: zajęcia dydaktyczne, wstęp do nauki matematyki, edukacja matematyczna, zajęcia dodatkowe, terapia pedagogiczna. 35 Plansza z układem współrzędnych do kodowania 4 szt. Plansza z układem współrzędnych do ćwiczeń w klasyfikowaniu, kodowaniu i dekodowaniu z wykorzystaniem kolorowych figur i kartoników do kodowania. Zgodnie z zasadą stopniowania trudności można umieszczać w zacienionych polach po jednym lub po dwa kartoniki i układać odpowiednie klocki, a także układać klocki i oznaczać je odpowiednimi kartonikami z kodami. Dzieci mają możliwość obserwowania zachodzących zmian związanych z podanym kryterium, kształcenia logicznego myślenia, wnioskowania, doskonalenia umiejętności rozróżniania kierunków i położenia przedmiotów w przestrzeni. • wykonana z jasnoszarego skadenu • wym. ok. 60 x 60 cm 36 Komplet kartoników do kodowania dla nauczyciela 4 kompl. Kartoniki z oznaczeniami kształtu, koloru, wielkości i grubości. Pomocne do ćwiczeń w segregowaniu, klasyfikowaniu według podanej cechy, kodowaniu, dekodowaniu. • 11 szt. • format: A6 37 Komplet kartoników do kodowania dla dzieci 8 kompl. Kartoniki z oznaczeniami kształtu, koloru, wielkości i grubości. Pomocne do ćwiczeń w segregowaniu, klasyfikowaniu według podanej cechy, kodowaniu, dekodowaniu. • 55 szt. (5 x po 11 szt.) • ok.wym. 5 x 5 cm 38 Mata Drzewo - zestaw do kodowania 4 szt. • duża mata o wym. ok. 140 x 111 cm, wykonana z jasnoszarego skadenu, na maciebiały nadruk drzewa. Zestaw 72 kartoników do drzewa o wym. 5 x 5 cm, w tym: • 48 kartoników z kolorami: czerwony, żółty, niebieski (po 16 szt. z każdego koloru) • 16 kartoników z figurami geometrycznymi: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt (po 4 szt. z każdą z figur). • 4 kartoniki do oznaczenia wielkości: duży, mały (po 2 szt. z każdej wielkości) • 4 kartoniki do oznaczenia grubości: gruby, cienki (po 2 szt. z każdej grubości) • instrukcja 39 Kulodrom drewniany 60 elem 1 szt. Drewniane kulodromy, które można układać w różnych konfiguracjach.• 60 elem. o wym. od 4,3 x 4,3 x 2,1 cm do 17,6 x 4,3 x 2,1 cm • 10 szklanych kulek o śr. 1,5 cm 40 Pakiet edukacyjny, multimedialny typu Akademia Bambika 1 szt. Edukacyjny program multimedialny, który ma na celu zapewnienie wszechstronnego wsparcia w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym (5 – 8 lat). Program służy wsparciem przede wszystkim terapeutom, logopedom, pedagogom i nauczycielom, stosowany może być również podczas rewalidacji, zajęć świetlicowych oraz podczas samodzielnej pracy w domu. Pakiet to zestaw 5 części programu, z czego każda z nich odpowiada za rozwijanie konkretnych umiejętności. Zastosowanie całego pakietu umożliwia stymulację wielu procesów poznawczych, w tym: spostrzeganie wzrokowe, słuchowe, myślenie i mówienie. Dodatkowo program multimedialny uczy postrzegania zasad bezpieczeństwa, dbania o higienę i zdrowie oraz przypomina o normach dobrego zachowania. Karty pracy, które są przygotowane do pobrania i wydrukowania, dają także dzieciom możliwość ćwiczenia grafomotoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz orientacji przestrzennej. Poszczególne części można stosować pojedynczo, lecz aby nauka była jak najbardziej efektywna polecane jest zastosowanie całego pakietu, w skład którego wchodzi ponad 360 gier ćwiczących różne umiejętności. W skład programu wchodzi: pendrive zawierający klucz dostępowy, umożliwia odtworzenie programu przez urządzenia bez wejścia na płyty CD, materiały do monitorowania postępów dziecka w formie książeczki postępów, szablon do wykonania nagrody za pracę, która czeka na dzieci po przejściu wszystkich części gry i rozwiązaniu wszystkich zadań, słuchawki oraz naklejki. 41 Pojemnik, pudełko z pokrywą typu Tagstore 70 l 11 szt. Pojemność ok. 70 l 42 Pojemnik do przechowywania z pokrywą 30 l typu Home Box 11 szt. Pojemność ok. 30 l 43 Duży pojemnik na kółkach 52 l typu Home Box 11 szt. Pojemność ok. 52 l 44 Pojemnik typu Basic Box 52 l z pokrywą 12 szt. Pojemność ok. 52 l 45 Pojemnik typu Basic Box 20 l z pokrywą 12 szt. Pojemność ok. 20 l 46 Pojemnik typu Top Store 14 l z pokrywą 12 szt. Pojemność ok. 14 l 47 Pojemnik typu Top Store 21 l z pokrywą 12 szt. Pojemność ok. 21 l

Część nr: 2 Nazwa: Zakup i dostawa pomocy do zajęć teatralnych
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ II Lp. Nazwa Ilość Jedn. Opis przedmiotu zamówienia 1 Pacynki - Czerwony Kapturek, Trzy Świnki 1 kpl Zawartość zestawu pozwala przygotować przedstawienie teatralne do dwóch bajek. Płyta CD zawiera dialogi bohaterów, co pozwala dzieciom jedynie poruszać pacynkami bez potrzeby opowiadania bajki. Dzięki temu dzieci mają większą odwagę do wystąpień teatralnych, pokonując barierę nieśmiałości i lęku przed recytacją tekstu swojej roli. Praktyczny zestaw zawiera: • 8 pacynek o wys. ok. 22 cm • płyta CD • od 3 lat 2 Pacynki z drewnianą główką 1 kpl Komplet pacynek z drewnianą główką, tułów z tkaniny bawełnianej. Doskonałe do zabaw w teatrzyk oraz rozwijania mowy. • dł. 28 cm • 6 szt. 3 Komplet pacynek zawody 1 kpl Zestaw pacynek reprezentujących różne zawody. Pacynki zostały wykonane z przyjemnego w dotyku, miękkiego materiału, natomiast ich ubrania z filcu. • wys. 26 - 28 cm• 10 szt. 4 Strój Ułan dla chłopców 4 kpl Strój składa się z bluzy, spodni i czapki.Bluza ozdobiona jest grawerowanymi guzikami, taśmami i frędzlami.Czapka ułańska z gumką pod brodę, ozdobiona złotym sznurem, taśmami i złotym materiałem. Rozm. 110/116 5 Domek z pacynkami na palec 1 szt. Zestaw 12 pacynek w poręcznej torbie-domku z rączką do przenoszenia umożliwiającą również zawieszenie jej w wybranym miejscu. Domek oraz pacynki wykonane z kolorowego filcu. Dziecko łatwo założy pacynki na paluszek i wprawi postacie w ruch poruszając ręką. Dzięki ich niewielkim, jedno dziecko może bawić się jednocześnie kilkoma postaciami i samodzielnie odegrać całe przedstawienie lub zaprosić do zabawy przyjaciół i wspólnie zaprezentować bajkę o Szewczyku Dratewce i o Czerwonym Kapturku. Zestaw zawiera torbę i pacynki: Szewczyk Dratewka, Król, Królewna, Królewicz, Smok, Rycerz, Owieczka, Czerwony Kapturek, Wilk, Myśliwy, Babcia, Mama.12 szt. wym. ok. 7 x 10 cm.wym. domku zamkniętego 35 x 30 x 4 cm,domku rozłożonego 60 x 30 cm 6 PIESEK drewniana marionetka - goki 1 szt. Posiada sznureczki przyczepione do krzyżyka, dzięki którym można nią manipulować. Zabawka jest wykonana z drewna, zpakowana. Wys.16 cm 7 LEW drewniana marionetka - goki 1 szt. Posiada sznureczki przyczepione do krzyżyka, dzięki którym można nią manipulować.Zabawka jest wykonana z drewna, zapakowana. Wys.26 cm 8 ŻYRAFA drewniana marionetka - goki 1 szt. Posiada sznureczki przyczepione do krzyżyka, dzięki którym można nią manipulować.Zabawka jest wykonana z drewna, zapakowana. Wys.27cm 9 STRUŚ drewniana marionetka - goki 1 szt. Posiada sznureczki przyczepione do krzyżyka, dzięki którym można nią manipulować.Zabawka jest wykonana z drewna, zapakowana. Wys. 33cm 10 SMOK drewniana marionetka - goki 1 szt. Posiada sznureczki przyczepione do krzyżyka, dzięki którym można nią manipulować.Zabawka jest wykonana z drewna, zapakowana. Wys. 16cm 11 DINOZAUR drewniana marionetka - 1 szt. Posiada sznureczki przyczepione do krzyżyka, dzięki którym można nią manipulować.Zabawka jest wykonana z drewna,zapakowany. Wys.27 cm 12 Teatr cieni na zamku 1 szt. Zestaw zawiera 9 figurek drewnianych, płaskich: zamek i las, smok i osioł, oraz wróżka, księżniczka, król, rycerz i czarownica.Cechy produktu:Materiał mocna tektura, drewno. Wymiary opak.24x16 cm 13 Bajka o Wiśle – Karolina Szopa, Magdalena Zarębska – Kamishibai 1 szt. Ekscytująca i żywiołowa podróż z Nurtem Rzeki Wisły. 14 Mały Teatrzyk: Księżyc 1 szt. Mały Teatrzyk to nietypowa książka obrazkowa do zabawy i rodzinnego czytania inspirowana japońskim teatrem Kamishibai. Nietypowa jest jej forma – zestaw luźnych ilustrowanych kart umieszczonych w tekturowym pudełku 15 Edukacyjne pacynki 1 szt. Pomoc edukacyjna która jest wstępną nauką rozpoznawania i wyrażania stanów emocjonalnych. Buźki przedstawione na 6 pacynkach zachęcają do empatii. 16 Pacynki na palce zestaw - dla dzieci pomoce Montessori 1 szt. Postacie: anioł, czarodziej, duch, zbójnik, babcia, zły chłopiec, król, smok, chłopiec, dziewczynka, królewna,pajacyk. Wszystkie figurki (poza duszkiem) mają główki drewniane. Wewnątrz główki jest otwór na palec. Drewniana podstawka nie jest częścią zestawu. Wysokość pacynek:od 10 - 13 cm. Materiał: tkanina i drewno 17 Zestaw Flexi 16 – teatrzyk 1 szt. Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy z obrzeżem ABS multiplex, uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej płyty laminowanej. Wym. 89,1x41,5x121,6 cm 18 Stojak na pacynki 5 szt. Funkcjonalny drewniany stojak na kukiełki. Wym. szer. 40cm wys. 27cm

Część nr: 3 Nazwa: Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych: kącik manipulacyjno-sensoryczny
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ III Lp. Nazwa Ilość Jedn. Opis przedmiotu zamówienia 1 Woreczki sensoryczne z okienkiem 3 kpl 6 woreczków, gdzie każdy wypełniony jest innym materiałem. Dodatkowo każdy woreczek posiada okienko przez, które można zobaczyć jaki materiał znajduje się w środku, jak wygląda. W każdym woreczku są ukryte skarby, które trzeba znaleźć 2 Dyski sensoryczne. Duży zestaw 3 szt. Zestaw sensorycznych dysków, które pobudzają i rozwija zmysł dotyku zarówno dłoni jak i stóp. Podczas zabaw, w tym samym czasie, rozwija się zdolność do opisywania wrażeń zmysłowych. Tarcze dotykowe wykonane z miłej w dotyku gumy syntetycznej, zawierają różne struktury dotykowe, każda z własnym kolorem. 3 Zestaw do masażu 1 szt. Kompletny zestaw do masażu sensorycznego, wraz z koszem do jego przechowywania. Wałki do masażu i miękkie pędzle. Stymulacja i eksploracje dotykowe. Eleganckie i naturalne gładkie drewno brzozowe. 4 Sensoryczne klucze 3 szt. Zestaw kilkudziesięciu filcowych kolorowych kluczy oraz 7 drewnianych wzorników (rozmiar jednego wzornika 32 cm x 32 cm) o różnym stopniu trudności do wspomagania rozwoju manipulacji i spostrzegawczości wzrokowej. Zadaniem dziecka jest dopasować klucz do odpowiedniego kształtu w różnych konfiguracjach (ułożenie pionowe, ułożenie skośne, ułożenie poziome). 5 Skrzynka Zgadula 3 szt. Włóż zabawki do skrzynki, zamknij ją i spróbuj odgadnąć używając jedynie zmysłu dotyku i słuchu jaki przedmiot trzymasz w ręku. 6 Piłka do tulenia 3 szt. Ściskaj miękką piłkę w której istnieją luki aby umożliwić umieszczenie rąk i ramion wewnątrz, zapewniając dodatkowy komfort i ciepło. Zmniejszy również niepokój i zapewni uspokojenie u dzieci nadpobudliwych. 7 Zestaw piłek sensorycznych 3 kpl Zestaw piłek – 1 dużej i pięciu małych o różnej fakturze i kolorystyce do zabawy razem lub oddzielnie, w wielu kombinacjach dla dzieci w wieku 6 m-cy - 4 lata każda piłka wykonana jest inaczej i zachowuje się inaczej, wywołując odmienne doznania dotykowe wymiary: 16,5cm x 18,2cm x 17,8cm 8 Sensoryczne kafelki 1 kpl Sensoryczna kafelki to wspaniałe wizualne i dotykowe doświadczenie, które naprawdę zachęca do poruszania się i badania jej powierzchni. Płytki są wypełnione płynem kosmetycznym (nietoksycznym), są całkowicie zamknięte. Gruba warstwa ochronna jest wysoce odporna na zarysowania i ścieranie. Wytrzymają każdą ilość skoków! Mogą być również stosowane na blacie stołu i płaskiej powierzchni. Każda płytka o powierzchni 30 x 30 cm.Zestaw zawiera cztery płytki o różnych kolorach. Materiał: PVC, PE, woda z kolorowym płynem kosmetycznym 9 Magnetyczne emocje 1 szt. Zestaw 6 magnetycznych ludzików. Każdy ludzik składa się z 5 części, które łączą się ze sobą magnesami. Każda głowa, twarz ludzika wyraża inną emocję: radość, smutek, gniew, zaskoczenie, zdezorientowanie, i przerażenie. Zabawka ta pomaga rozwijać umiejętność rozpoznawania i rozumienia emocji. Emocje są również powiązane z kolorami. 30-częściowy zestaw zawiera 2 niebieskie, 2 żółte i 2 czerwone kulki(twarze), drążki, koszule oraz buty. Zestaw zawiera również wymienne fryzury. 10 Worek rozciągliwy 1 szt. Worek do ćwiczenia poprawy napięcia mięśniowego, siły, wytrzymałości, stymulowania czucia głębokiego ciała - propriocepcji, a także wyciszenia i relaksuWym. 101cm x 68cm, kolor: niebieski 11 Kolumna bąbelkowa 120 cm 2 szt. Automatyczna zmiana kolorów, bąbelki a w zestawie również wypełnienie w postaci pływających rybek.Kolumna bąbelkowa ma średnicę 10 cm a jej wysokość to 120cm. 12 Taśma do ćwiczeń oporowych 1,5 m 30 szt. Taśmy o długości 1,5 m dostępne są w kolorach: - żółtym - taśma najsłabsza;- czerwonym - taśma słaba;- zielonym - taśma średnia;- niebieskim - taśma mocna;- czarnym - taśma najmocniejsza (po 6 szt. z każdego koloru) 13 Kamień do skakania 3 szt. Nowa wersja kamienia rzecznego, zawiera miękką podstawę i twardą platformę podpartą trzema mocnymi stalowymi sprężynami, umożliwiającymi odbijanie.Ćwiczy koordynację ruchową, równowagę oraz gibkość. 14 Mała misa do balansowania 3 szt. Plastikowa miska może służyć jako kołyska, fotel lub taboret. Można w niej usiąść, lub na nią wejść. 15 Deska motoryczna 3 szt. Deska do huśtania to zabawka motoryczna do ćwiczenia równowagi i koncentracji, wyposażona po bokach w miejsca do stania. Zabawa polega na znalezieniu równowagi po wejściu na huśtawkę delikatnym huśtaniu się (balansowaniu ciałem) i rowadzeniu piłek po torze do celu ze strony lewej na prawę i z powrotem. - od spodu deska wyposażona jest w miękką antypoślizgową wypustkę, - co zapewnia bezpieczeństwo podczas zabawy- w zestawie deska 2 kolorowe kulki o średnicy 30mm- zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 5 lat- wymiary: 70 x 20 x 6 cm- materiał: drewno brzozowe 16 Kącik manipulacyjny - Miasteczko 3 szt. Aplikacja, którą można zaaranżować cały kącik do zabaw manipulacyjnych. Wyposażona jest w rozmaite elementy wspierające rozwój małej motoryki u maluchów; labirynt ślimakowy, falisty, żłobienia, po których można wodzić paluszkiem, zaznaczając kształt okien, drzwi czy cyferek na zegarze.Zegar wyposażony jest w ruchome wskazówki, co oprócz zaznajamiania z jego funkcjonowaniem pozwala także ćwiczyć znajomość cyferek. Szeleszczące elementy w dwóch wyróżniających się na tle naturalnej sklejki odcieniach zieleni są dodatkowym bodźcem służącym ogólnemu rozwojowi.Ruchomy motylek, ptaszek, biedronka czy kółka samochodu zaciekawią maluszka, zachęcą do manipulacji usprawniając tym samym sprawność manualną rączek.Centralne miejsce przeznaczone jest na duże, bezpieczne lustro, w którym dziecko lub nawet kilkoro dzieci może się przyglądać własnemu odbiciu oraz towarzyszącym mu obrazom. 17 Zręcznościowa pajęczyna 3 szt. Zabawa polega na zdobyciu jak największej ilości punktów, które zdobywa się za celny rzut kolorowym pająkiem w pajęczynę.Im bliżej pająk znajdzie się pajęczyny tym więcej punktów dla zawodnika.Zabawka wykonana z drewna bambusowego. Wym. 38 x 8 x 38 cm

Część nr: 4 Nazwa: Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych zużywalnych
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ IV Lp. Nazwa Ilość Jedn. Opis przedmiotu zamówienia 1 Kredki – zestaw ekonomiczny 10 szt. Kredki typu Bambino – ekonomiczny zestaw 12 kol.po 25 szt w kolorze 5 SZT. • 12 kolorów po 25 sztuk kredek •każdy kolor w osobnej torebce strunowej • pakowane zbiorczo w kartonik • dł. 8 cm • śr. 0,7 cm 2 Kredki trójkątne - zestaw stolikowy w drewnianej oprawie 10 szt. Kredki trójkątne typu Bambino, różne wzory pudełek• dł. 15 cm • śr. 1 cm • śr.rysika 0,5 cm • wym. pudełka 18,5 x10 x 14 cm.• 12 kolorów • 144 szt. 3 Kredki w oprawie drewnianej 18 kol. bez nadruku 50 szt. • 18 kolorów • różne wzory pudełek,wysyłane losowo • dł. 15 cm • śr.rysika 0,5 cm • temperówka 4 Farba 6 kolorów po 1 litrze 12 szt. Farby typu Tempera, doskonałe do pracy w przedszkolu i szkole, łatwo rozprowadzają się i dobrze kryją. Bogata paleta kolorów i odpowiednio gęsta konsystencja zapewniają swobodne malowanie. Farby są na bazie wody. • 6 szt. • poj. 1000 ml 5 Pompony tęczowe 15 szt. Pompony w różnych rozmiarach i kolorach. • 200 szt. • śr. od 2 do 4 cm 6 Zestaw naklejek - kolorowe oczka 1000 szt. 10 szt. Kolorowe, samoprzylepne oczy. • ok.1000szt

Część nr: 5 Nazwa: Zakup i dostawę pomocy do ćwiczeń korekcyjno-ruchowych
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ V Lp. Nazwa Ilość Jedn. Opis przedmiotu zamówienia 1 Trampolina z uchwytem- kolor dowolny 10 szt. Trampolina domowa z uchwytem o średnicy 80 cm to dobrej jakości sprzęt, nadająca się do zabawy dla dzieci. Specyfikacja:- Średnica: 80 cm- Regulacja poręczy w zakresie: 91 - 110 cm- Maksymalne obciążenie: 60 kg- Dla dzieci w wieku: 4 lat i starszych. Trampolina typu ATHLETIC24 80 cm 2 Woreczek gimnastyczny korekcyjny z wypełnieniem 30 szt. Woreczki wykonane są z tkaniny poliestrowej i wypełnione są granulatem polietylenowym. Waga każdego woreczka to ok 90 - 100 gram. Doskonały do zabaw ruchowych jak i gimnastyki korekcyjnej. Woreczki dostępne są w czterech kolorach.Tkanina:100%PoliesterWypełnienie:Granulat polipropylenowy.Kolory: Żółty, Czerwony, Zielony, Niebieski. Wymiary:11 cm x 12 cm 3 Obręcze 50cm 30 szt. Obręcze plastikowe śr. 50cm, różne kolory 4 Ringo sensoryczne 10 szt. Ringo wykonane z doskonałej jakości gumy, odpornej na chlor. Może być używane także do ćwiczeń i zabaw na basenie. Nie zawierające ftalanów. • śr. 17 cm • 1 szt. • różne kolory 5 Worki do skakania 2 kpl Trwałe worki z 2 uchwytami do ćwiczeń sportowych. • różne kolory, sprzedawane losowo • wym. 25 x 25 x 60 cm • 1 szt. 6 Piłka do skakania - fasolka 6 szt. Wym. 55cm x 100 cm; waga 1kg; różne kolory 7 Piłka do skakania 55 cm 6 szt. Wytrzymują 150 kg nacisku przy skakaniu. Posiadają stabilne uchwyty do trzymania. Zabawa z piłką ćwiczy mięśnie całego ciała, chwytność i ogólną kondycję fizyczną. śr. 55 cm 8 Piłka do siedzenia rehabilitacyjna 6 szt. Piłka rehabilitacyjna umożliwia wykonywanie rozmaitych ćwiczeń.Zastosowanie piłki rehabilitacyjnej fitball: trening ogólnorozwojowy, ćwiczenia na wzmocnienie mięśnie grzbietowych i brzucha, korygowanie wad postawy, poprawa ruchomości stawów, usprawnienie koordynacji ruchowej 9 Równoważnia okrągła z uchwytem 2 szt. Platforma do balansowania ciałem, bujania się i obracania się. 10 Kładka równoważna 1 szt. Tor do ćwiczeń poprawiających reakcje równoważne. Wykonany z lakierowanej i malowanej sklejki o gr. 19 mm. • wym. kładki 140 x 20 cm • szczeble o gr. 2,5 cm co 13 cm • maksymalna wysokość 48 cm • wym. podstawy - muchomora 28 x 39,5 x 32 cm 11 Elastyczny rękaw do zabaw grupowych 1 szt. Zabawa z rękawem rozwija w dzieciach poczucie wspólnoty oraz ich kompetencje społeczne. Cała grupa bawi się tutaj wspólnie, mogą być to ćwiczenia ruchowe lub po prostu siedzenie w jednej przestrzeni i dzielenie się swoimi historiami, wypoczywanie. Wykonany ze 100% lycry. • obwód 7,5 m • wys. 1,4 m 12 Materac 3-częściowy Myszka z serem 1 szt. Materac 3-częściowy z ruchomymi uszami (różkami), obszyty trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości. Stanowi podkład do ćwiczeń oraz miejsce zabaw dla dzieci. • wym. 180 x 80 x 5 cm 13 Materac 3-częściowy Miś 1 szt. Materac 3-częściowy z ruchomymi uszami (różkami), obszyty trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości. Stanowi podkład do ćwiczeń oraz miejsce zabaw dla dzieci. • wym. 180 x 80 x 5 cm 14 Materac 3- częściowy Kurka 1 szt. Materac 3-częściowy z ruchomymi uszami (różkami), obszyty trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości. Stanowi podkład do ćwiczeń oraz miejsce zabaw dla dzieci. • wym. 180 x 80 x 5 cm 15 Maszermata 2 szt. Maszermata wykonana jest z najwyższej jakości maty winylowej z pięcioma bezpiecznie umocowanymi linkami kontrolującymi ruch. Uczestnicy zabawy idą razem używając linek, które trzymane są w dłoniach. Maszermata zachęca do pracy zespołowej i wspólnej koordynacji, pozwalając jednocześnie rozwijać balans ciałem. 16 Materac 3-częściowy Jeżyk 1 szt. Materac 3-częściowy z ruchomymi uszami (różkami), obszyty trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości. Stanowi podkład do ćwiczeń oraz miejsce zabaw dla dzieci. • wym. 180 x 80 x 5 cm 17 Materac czteroczęściowy 4 szt. Stanowi podkład do ćwiczeń oraz miejsce zabaw dla dzieci. Obszyte trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości. • wym. 244,5 x 120 x 3 cm • wym. 1 elem. 60 x 120 cm 18 Skaczące kucyki Rody czerwony 2 szt. Kucyki to wspaniała zabawka do skakania i przytulania dla dzieci. Specjalnie ukształtowana powierzchnia powoduje, że dziecko może się swobodnie odbijać, a uszy konika pełnią rolę uchwytów przy skakaniu. Konik nie tylko dostarczy dziecku znakomitą zabawę, ale będzie rozwijał u niego kondycję ruchową, ćwiczył równowagę i chwyt. Jest miękki i miły w dotyku, ma przyjemny zapach i jest całkowicie bezpieczny! Produkowany z wysokiej jakości materiałów, bez użycia szkodliwych dla zdrowia zmiękczaczy na bazie ftalanu. Czerwony. Wym.: 53 x 45 x 28 cm 19 Szarfy do ćwiczeń 10 kpl 4 sztuki w czterech kolorach. Wym.:96 x 5 cm , materiał - ryps 20 Tunel Zygzak 8 szt. • śr. 46 cm • dł. 280 cm 21 Drabinka z kółkami - Hoops 4 szt. Drabinka koordynacyjna złożona z połączonych ze sobą, kolorowych obręczy. Łatwa do złożenia i transportowania. Można łączyć ze sobą więcej drabinek, by urozmaicić ćwiczenia. • dł. 5 m • śr. kółek 44 cm 22 Piłka nożna gumowa 5 szt. • śr. 21,8 cm 23 Piłka do rytmiki 30 szt. • śr. 17 cm • 280 g • różne kolory

Część nr: 6 Nazwa: Pozostałe zamówienia
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ VI Lp. Nazwa Ilość Jedn. Opis przedmiotu zamówienia 1 Biała tablica magnetyczna 3 szt. Biała tablica magnetyczna 90x120cm.Tablice białe do układania obrazków,pisania. Posiadają aluminiową ramę. Po tablicy można pisać tylko markerami suchościeralnymi dobrej jakości. Mocowane są do ściany za pomocą uchwytów. Płyn jest dostępny także w zestawie startowym 2 Suszarka metalowa do prac plastycznych 3 szt. Funkcjonalny mebel do suszenia prac plastycznych. Metalowy stelaż na kółkach ułatwiających przemieszczanie. Suszarka pomieści 25 prac formatu A3 lub 50 A4. # wym. 42,5 x 41 x 98 cm 3 Plastikowy kubek 0,25 l mix 90 szt. • 1 szt. • śr. 7,7 cm • wys. 8,8 cm • różne kolory 4 Mata drzewo – mega zestaw do kodowania 4 szt. Mata Drzewo - zestaw do kodowania. Komplet kartoników do kodowania dla dziecka. Kolorowe figury Mata z kartonikami pomagająca dzieciom poznać postawy kodowania. Dzieci doskonalą umiejętność rozpoznawania i posługiwania się pojęciami: koloru, kształtu, wielkości i grubości. Rozwijają spostrzegawczość wzrokową, orientację w przestrzeni, logiczne myślenie, umiejętność dedukcji, wnioskowania, segregowania i klasyfikowania. Kartoniki do kodowania dają szerokie możliwości do wykorzystania w pracy z dziećmi zgodnie z zasadą stopniowania trudności, wprowadzając kolejno poszczególne kryteria klasyfikacji. Wykorzystanie logicznego drzewa umożliwia działanie każdemu dziecku. Poprzez ruch i działanie w przestrzeni zachęca je do aktywności, a nauczyciel na bieżąco może obserwować sposóbwykonywania zadań. Zestaw zawiera: Duża mata do kodowania o wym. 140x 111 cm, wykonana z jasnoszarego skadenu, na macie biały nadruk 5 Tablica korkowa 290x90 w oprawie drewnianej 3 szt. Tablica korkowa w drewnianej oprawie 6 Tablica korkowa 270x90 w oprawie drewnianej 1 szt. Tablica korkowa w drewnianej oprawie 7 Tablica korkowa 260x90 w oprawie drewnianej 1 szt. Tablica korkowa w drewnianej oprawie 8 Tablica korkowa 400x100 w oprawie drewnianej 1 szt. Tablica korkowa w drewnianej oprawie 9 Pojemnik do przechowywania z pokrywą na kółkach plastikowy 20 szt. Wymiary pojemnika: - szerokość: 56 cm- głębokość: 29,5 cm- wysokość: 36,5 cm. Pojemnik typu Kliper został wykonany z mocnego, trwałego tworzywa dzięki czemu jest lekki i z łatwością można go przenosić z miejsca na miejsce. Wielofunkcyjne pojemniki można ustawić jeden na drugim. Rózne kolory. 10 Pojemnik do przechowywania z pokrywą na kółkach plastikowy 20 szt. Pojemnik do przechowywania z pokrywą na kółkach plastikowy typu Orplast Robustore 55 l z klipsami. Wymiary pojemnika:- pojemność - 55 l - długość - 58 cm- szerokość - 39 cm- wysokość - 38 cm 11 Pojemnik pudełko do przechowywania z pokrywą 33 cm 20 szt. Pojemnik wykonany z mocnego trwałego tworzywa jest niezwykle lekki, dzięki czemu z łatwością można go przenosić z miejsca na miejsce. Dodatkowo posiada solidną pokrywę, która stanowi szczelne zamknięcie pojemnika. Posiada wzory wybierane losowo. Wymiary pojemnika: długość - 33 cm,szerokość - 24 cm,wysokość - 15,5 cm,pojemność - 8 l 12 Pojemnik do przechowywania z pokrywą na kółkach plastikowy 12,5 l 20 szt. Pojemnik do przechowywania typu Orplast Nanobox daje funkcjonalne rozwiązania. Główną jego zaletą jest obecność mikrocząsteczek srebra.Wymiary pojemnika:- pojemność - 12,5 l - długość - 39 cm- szerokość - 29 cm- wysokość - 16,5 cm 13 Pojemnik do przechowywania z pokrywą na kółkach plastikowy 30 l 20 szt. Pojemnik do przechowywania typu Orplast Nanobox daje funkcjonalne rozwiązania. Główną jego zaletą jest obecność mikrocząsteczek srebra.Wymiary pojemnika:- pojemność - 30 l - długość - 39 cm- szerokość - 35 cm - wysokość - 29 cm 14 Duży zestaw malarski sztaluga 10 szt. Wykonanie: suche drewno jodłowe zawsze gatunek I Przekrój listew: lite listwy o przekroju 4x2cm.Sztaluga – opis techniczny: wysokość całkowita 175cm, szerokość 60cm, długość półki dolnej 50cm, min. wysokość półki dolnej 50cm od podłogi, max. wysokość przedmiotu w sztaludze 120cm, płynna regulacja dolnej półki i górnego uchwytu (góra, dół) precyzyjna regulacja dolnej półki i górnego uchwytu umożliwia wygodne i stabilne utrzymanie przedmiotu w sztaludze,możliwa zmiana kąta padania światła, dokładne dostosowanie do własnych potrzeb,bez komponentów chemicznych, sztalugi łączą w sobie stabilność, solidność wykonania jak i elegancję wykończenia,możliwość prostego złożenia co jest ułatwieniem przy przechowywaniu po czym nie zajmuje dużo miejsca. Zestaw zawiera: sztaluga 175 cm, rysownica: wymiar 60x40 grubość 3 mm, farby 12szt x 12ml: olejne lub akrylowe, pędzle: 15 szt. (drewniane trzonki, metalowe skuwki), podobrazia bawełniane 3 szt. : 24x30, 30x40, 40x60, pastele olejne: 18 kolorów, węgiel kreślarski: 5 szt., paletka plastikowa, klipsy 4 szt. 15 Duża sztaluga dwustronna 1 szt. Sztaluga w dużym rozmiarze.Po obu stronach szafki znajdują się sztalugi, do których można przymocować papier. Ze względu na duży rozmiar z każdej strony może pracować więcej, niż jedno dziecko. Szerokie półki zapewniają wiele miejsca na przechowywanie i organizowanie artykułów plastycznych. Dwa kółka wyposażone są w hamulce. Ramiona i blat górnej części sztalugi wykonane ze sklejki lakierowanej o gr. 18 mm w tonacji brzozy. Białe blaty sztalugi wykonane z płyty laminowanej o gr. 12 mm. Dolna część korpusu mebla wykonana z płyty wiórowej o gr. 18 mm w tonacji brzozy. • wym. 140 x 64 x 104 cm • wys. blatu 48,5 cm • wym. sztalug 116 x 55,5 cm 16 Sztaluga przyścienna z papierem na rolkę 4 szt. Sztaluga do zamocowania na ścianie pozwoli zaoszczędzić miejsce w sali. Jest wyposażona w wieszak na rolkę papieru oraz półeczkę z czterema okrągłymi otworami na kubeczki o śr. 7,5 cm, dwoma prostokątnymi otworami o wym. 8,5 x 9,5 cm oraz zagłębieniem na pędzle o dł. 33 cm. Rolka papieru jest w komplecie, ale jeśli się skończy, można ją także zamówić osobno (014050). Mebel wykonany ze sklejki lakierowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy. Biały blat sztalugi wykonany z płyty laminowanej o gr. 12 mm. • wym. tablicy 62 x 64 cm • wym. 68 x 18 x 110 cm 17 Radioodtwarzacz typu Philips AZ780/12 1 szt. Model bumboxa typu Philips oferuje możliwość odtwarzania ulubionej muzyki z wielu źródeł. Wyposażony w odtwarzacz płyt audio CD. Dodatkowo wejście audio pozwala na podłączenie nośników muzyki za pomocą kabla. 18 Gruszka mała czerwona - kształtki rehabilitacyjne 2 szt. Miękkie i wygodne gruszki wypełnione granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości. • waga 4 kg • śr. 60 cm • wys. 80 cm 19 Gruszka mała zielona - kształtki rehabilitacyjne 1 szt. Miękkie i wygodne gruszki wypełnione granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości. • waga 4 kg • śr. 60 cm • wys. 80 cm 20 Gruszka mała pomarańczowa - kształtki rehabilitacyjne 2 szt. Miękkie i wygodne gruszki wypełnione granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości. • waga 4 kg • śr. 60 cm • wys. 80 cm 21 Gruszka mała różowa - kształtki rehabilitacyjne 1 szt. Miękkie i wygodne gruszki wypełnione granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości. • waga 4 kg • śr. 60 cm • wys. 80 cm 22 Gruszka mała żółta - kształtki rehabilitacyjne 2 szt. Miękkie i wygodne gruszki wypełnione granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości. • waga 4 kg • śr. 60 cm • wys. 80 cm


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540108036-N-2019 z dnia: 2019-05-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-06-21
W ogłoszeniu powinno być:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-06-26


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe: Termin dostawy jako jedno z kryterium oceny ofert: SKRÓCENIE TERMINU DOSTAWY (T) – waga: 30% Termin wykonania Liczba zdobytych punktów Termin dostawy do 21 czerwca 2019 r. 0 pkt Termin dostawy do 18 czerwca 2019 r. 15 pkt Termin dostawy do 14 czerwca 2019 r. 30 pkt
W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe: Termin dostawy jako jedno z kryterium oceny ofert: SKRÓCENIE TERMINU DOSTAWY (T) – waga: 30% Termin wykonania Liczba zdobytych punktów Termin dostawy do 26 czerwca 2019 r. 0 pkt Termin dostawy do 24 czerwca 2019 r. 15 pkt Termin dostawy do 21 czerwca 2019 r. 30 pkt


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-31, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-05, godzina: 12:00,
branża Materiały papiernicze, szkolne
podbranża materiały dydaktyczne
kody CPV 39162100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się