Zlecenie 7969814 - "Zakup i dostawa podzespołów elektroniki srk" -...

   
Zamówienie 7969814 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-02-16
przedmiot zlecenia
Zakup i dostawa podzespołów elektroniki srk - szczegółowy opis w Załączniku nr 3 stanowiącym Formularz cenowy. Dostawa na
koszt Wykonawcy do wyznaczonych punktów dostaw, wskazanych w zamówieniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1. Do realizacji zamówienia, zastosowanie mają zapisy ujęte w Ogólnych Warunkach Udzielania Zamówień (OWU), stanowiący Załącznik nr 1a do zamówienia. Odbiór na podstawie protokołu odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 2. Wszystkie dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe- nowo wytworzone w całości, bez śladów używania i uszkodzeń, nieregenerowane, nierefabrykowane. Do oferty Wykonawcy mają obowiązek dołączyć w formie skanu podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji n/w dokumenty: 1) Formularz cenowy (Zał. nr 3) 2) Oświadczenie o akceptacji zapisów postępowania zakupowego (Zał. nr 4) 3) Pełnomocnictwo do złożenia oferty (Zał. nr 5)
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny i sprzęty inne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się