Przetarg 7912659 - Zakup i dostawa odzieży sportowej. Numer referencyjny:...

   
Analizuj Zamówienie 7912659 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-31
przedmiot ogłoszenia
Zakup i dostawa odzieży sportowej.
Numer referencyjny: 115-ZP-12-20-296

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odzieży
sportowej na dla instytucji i jednostek Wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie .
Odzież sportowa wyszczególniona została w załączniku nr 3, 3a, 3b, 3c - Formularze cenowe do niniejszej SIWZ.
1. Wykonawca dostarczy odzież sportową spełniająca wymagania określone w załączniku nr 2 , oraz załączniku od nr 3 do 3c do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia powinien być:
- fabrycznie nowy i wolny od wad fizycznych i prawnych,
- na opakowaniach zewnętrznych musi widnieć informacja - etykieta umożliwiająca identyfikację poszczególnych artykułów (ilość, rodzaj,) bez konieczności naruszania opakowania, które powinno posiadać wszelkie zabezpieczenia stosowane przez producenta (np. hologramy). Ponad to opakowania powinny posiadać indywidualny kod materiału, nazwę.
3. Wykonawca wypełniając formularz cenowy zobowiązany jest do wpisania w kol „Nazwa towaru Wykonawcy” nazwy producenta oferowanego przez siebie artykułu.
4. Wykonawca dostarczy i rozładuje siłami własnymi przedmiot zamówienia do jednostki wojskowej w godzinach od 8.00 do 14.00 (od poniedziałku do czwartku) oraz w piątek w godzinach od 8.00 do 12.00.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostarczony przedmiot umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego .
6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie nie później niż do dnia 12.05.2021 r. Wykonawca ustali z przedstawicielem Zamawiającego dokładny termin dostawy – dzień i godzinę, w trybie roboczym po podpisaniu umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w dniu dostawy przedmiotu zamówienia prawidłowo wystawionej faktury.
8. Odbiór jakościowy i ilościowy zostanie dokonany w obecności Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres zgodny z udzielonym przez producenta.
9. Wykonawca ma prawo wezwać Zamawiającego w celu potwierdzenia , że oferowane przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego do złożenia próbek ,opisów , kart charakterystyki, których to autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. Jeżeli ze złożonych dokumentów i próbek tj. kart charakterystyki z parametrami technicznymi oraz produktów do prezentacji będzie wynikać niezgodność oferowanego przez Wykonawcę świadczenia z wymaganiami SIWZ, Zamawiający odrzuci ofertę.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zakup i dostawa odzieży sportowej ( min. dresy, koszulki sportowe, spodnie do biegania, spodenki sportowe),
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odzieży sportowej na dla instytucji i jednostek Wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie . Odzież sportowa wyszczególniona została w załączniku nr 3, 3a, 3b, 3c - Formularze cenowe do niniejszej SIWZ. 1. Wykonawca dostarczy odzież sportową spełniająca wymagania określone w załączniku nr 2 , oraz załączniku od nr 3 do 3c do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia powinien być: - fabrycznie nowy i wolny od wad fizycznych i prawnych, - na opakowaniach zewnętrznych musi widnieć informacja - etykieta umożliwiająca identyfikację poszczególnych artykułów (ilość, rodzaj,) bez konieczności naruszania opakowania, które powinno posiadać wszelkie zabezpieczenia stosowane przez producenta (np. hologramy). Ponad to opakowania powinny posiadać indywidualny kod materiału, nazwę. 3. Wykonawca wypełniając formularz cenowy zobowiązany jest do wpisania w kol „Nazwa towaru Wykonawcy” nazwy producenta oferowanego przez siebie artykułu. 4. Wykonawca dostarczy i rozładuje siłami własnymi przedmiot zamówienia do jednostki wojskowej w godzinach od 8.00 do 14.00 (od poniedziałku do czwartku) oraz w piątek w godzinach od 8.00 do 12.00. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostarczony przedmiot umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego . 6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie nie później niż do dnia 12.05.2021 r. Wykonawca ustali z przedstawicielem Zamawiającego dokładny termin dostawy – dzień i godzinę, w trybie roboczym po podpisaniu umowy. 7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w dniu dostawy przedmiotu zamówienia prawidłowo wystawionej faktury. 8. Odbiór jakościowy i ilościowy zostanie dokonany w obecności Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres zgodny z udzielonym przez producenta. 9. Wykonawca ma prawo wezwać Zamawiającego w celu potwierdzenia , że oferowane przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego do złożenia próbek ,opisów , kart charakterystyki, których to autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. Jeżeli ze złożonych dokumentów i próbek tj. kart charakterystyki z parametrami technicznymi oraz produktów do prezentacji będzie wynikać niezgodność oferowanego przez Wykonawcę świadczenia z wymaganiami SIWZ, Zamawiający odrzuci ofertę.

Część nr: 2 Nazwa: Zakup i dostawa odzieży sportowej ( min. buty sportowe do biegania, buty turystyczne, buty specjalistyczne do BNO),
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odzieży sportowej na dla instytucji i jednostek Wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie . Odzież sportowa wyszczególniona została w załączniku nr 3, 3a, 3b, 3c - Formularze cenowe do niniejszej SIWZ. 1. Wykonawca dostarczy odzież sportową spełniająca wymagania określone w załączniku nr 2 , oraz załączniku od nr 3 do 3c do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia powinien być: - fabrycznie nowy i wolny od wad fizycznych i prawnych, - na opakowaniach zewnętrznych musi widnieć informacja - etykieta umożliwiająca identyfikację poszczególnych artykułów (ilość, rodzaj,) bez konieczności naruszania opakowania, które powinno posiadać wszelkie zabezpieczenia stosowane przez producenta (np. hologramy). Ponad to opakowania powinny posiadać indywidualny kod materiału, nazwę. 3. Wykonawca wypełniając formularz cenowy zobowiązany jest do wpisania w kol „Nazwa towaru Wykonawcy” nazwy producenta oferowanego przez siebie artykułu. 4. Wykonawca dostarczy i rozładuje siłami własnymi przedmiot zamówienia do jednostki wojskowej w godzinach od 8.00 do 14.00 (od poniedziałku do czwartku) oraz w piątek w godzinach od 8.00 do 12.00. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostarczony przedmiot umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego . 6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie nie później niż do dnia 12.05.2021 r. Wykonawca ustali z przedstawicielem Zamawiającego dokładny termin dostawy – dzień i godzinę, w trybie roboczym po podpisaniu umowy. 7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w dniu dostawy przedmiotu zamówienia prawidłowo wystawionej faktury. 8. Odbiór jakościowy i ilościowy zostanie dokonany w obecności Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres zgodny z udzielonym przez producenta. 9. Wykonawca ma prawo wezwać Zamawiającego w celu potwierdzenia , że oferowane przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego do złożenia próbek ,opisów , kart charakterystyki, których to autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. Jeżeli ze złożonych dokumentów i próbek tj. kart charakterystyki z parametrami technicznymi oraz produktów do prezentacji będzie wynikać niezgodność oferowanego przez Wykonawcę świadczenia z wymaganiami SIWZ, Zamawiający odrzuci ofertę.

Część nr: 3 Nazwa: Zakup i dostawa odzieży sportowej (min. kurtka zimowa, kurtka membranowa, kurtka alpinistyczna),
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odzieży sportowej na dla instytucji i jednostek Wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie . Odzież sportowa wyszczególniona została w załączniku nr 3, 3a, 3b, 3c - Formularze cenowe do niniejszej SIWZ. 1. Wykonawca dostarczy odzież sportową spełniająca wymagania określone w załączniku nr 2 , oraz załączniku od nr 3 do 3c do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia powinien być: - fabrycznie nowy i wolny od wad fizycznych i prawnych, - na opakowaniach zewnętrznych musi widnieć informacja - etykieta umożliwiająca identyfikację poszczególnych artykułów (ilość, rodzaj,) bez konieczności naruszania opakowania, które powinno posiadać wszelkie zabezpieczenia stosowane przez producenta (np. hologramy). Ponad to opakowania powinny posiadać indywidualny kod materiału, nazwę. 3. Wykonawca wypełniając formularz cenowy zobowiązany jest do wpisania w kol „Nazwa towaru Wykonawcy” nazwy producenta oferowanego przez siebie artykułu. 4. Wykonawca dostarczy i rozładuje siłami własnymi przedmiot zamówienia do jednostki wojskowej w godzinach od 8.00 do 14.00 (od poniedziałku do czwartku) oraz w piątek w godzinach od 8.00 do 12.00. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostarczony przedmiot umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego . 6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie nie później niż do dnia 12.05.2021 r. Wykonawca ustali z przedstawicielem Zamawiającego dokładny termin dostawy – dzień i godzinę, w trybie roboczym po podpisaniu umowy. 7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w dniu dostawy przedmiotu zamówienia prawidłowo wystawionej faktury. 8. Odbiór jakościowy i ilościowy zostanie dokonany w obecności Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres zgodny z udzielonym przez producenta. 9. Wykonawca ma prawo wezwać Zamawiającego w celu potwierdzenia , że oferowane przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego do złożenia próbek ,opisów , kart charakterystyki, których to autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. Jeżeli ze złożonych dokumentów i próbek tj. kart charakterystyki z parametrami technicznymi oraz produktów do prezentacji będzie wynikać niezgodność oferowanego przez Wykonawcę świadczenia z wymaganiami SIWZ, Zamawiający odrzuci ofertę.

Część nr: 4 Nazwa: Zakup i dostawa odzieży sportowej (min. Getry piłkarskie, rękawice bramkarskie, kostiumy pływackie, bielizna termoaktywna rękawice zimowe, ręczniki),
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odzieży sportowej na dla instytucji i jednostek Wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie . Odzież sportowa wyszczególniona została w załączniku nr 3, 3a, 3b, 3c - Formularze cenowe do niniejszej SIWZ. 1. Wykonawca dostarczy odzież sportową spełniająca wymagania określone w załączniku nr 2 , oraz załączniku od nr 3 do 3c do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia powinien być: - fabrycznie nowy i wolny od wad fizycznych i prawnych, - na opakowaniach zewnętrznych musi widnieć informacja - etykieta umożliwiająca identyfikację poszczególnych artykułów (ilość, rodzaj,) bez konieczności naruszania opakowania, które powinno posiadać wszelkie zabezpieczenia stosowane przez producenta (np. hologramy). Ponad to opakowania powinny posiadać indywidualny kod materiału, nazwę. 3. Wykonawca wypełniając formularz cenowy zobowiązany jest do wpisania w kol „Nazwa towaru Wykonawcy” nazwy producenta oferowanego przez siebie artykułu. 4. Wykonawca dostarczy i rozładuje siłami własnymi przedmiot zamówienia do jednostki wojskowej w godzinach od 8.00 do 14.00 (od poniedziałku do czwartku) oraz w piątek w godzinach od 8.00 do 12.00. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostarczony przedmiot umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego . 6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie nie później niż do dnia 12.05.2021 r. Wykonawca ustali z przedstawicielem Zamawiającego dokładny termin dostawy – dzień i godzinę, w trybie roboczym po podpisaniu umowy. 7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w dniu dostawy przedmiotu zamówienia prawidłowo wystawionej faktury. 8. Odbiór jakościowy i ilościowy zostanie dokonany w obecności Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres zgodny z udzielonym przez producenta. 9. Wykonawca ma prawo wezwać Zamawiającego w celu potwierdzenia , że oferowane przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego do złożenia próbek ,opisów , kart charakterystyki, których to autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. Jeżeli ze złożonych dokumentów i próbek tj. kart charakterystyki z parametrami technicznymi oraz produktów do prezentacji będzie wynikać niezgodność oferowanego przez Wykonawcę świadczenia z wymaganiami SIWZ, Zamawiający odrzuci ofertę.
branża Odzież, obuwie, tekstylia
podbranża odzież
kody CPV 18412000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się