Przetarg 7203966 - Zakup i dostawa odczynników wg katalogu Stemcell...

   
Analizuj Zamówienie 7203966 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-03
przedmiot ogłoszenia
Zakup i dostawa odczynników wg katalogu Stemcell Technologies lub równoważne dla jednostki Śląskiego UNiwersytetu Medycznego
w Katowicach
Numer referencyjny: RZP/PN/58/3/19

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załączniku nr 2 do SIWZ.
Zamawiający określił w Specyfikacji asortymentowo-cenowej planowane ilości asortymentu, wynika to z trudności w dokładnym ustaleniu przewidywanej ilości przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości oraz cykliczności dostaw w granicach wynikających z §2 ust. 1 wzoru umowy. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia na poziomie 60%.
branża Laboratoria
podbranża materiały laboratoryjne
kody CPV 33696500
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się