Przetarg 9943201 - Zakup i dostawa komponentów do rotacji Zestawów...

   
Analizuj Zamówienie 9943201 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-15
przedmiot ogłoszenia
Zakup i dostawa komponentów do rotacji Zestawów ratownictwa taktycznego i Indywidualnego pakietu medycznego dla potrzeb 35 WOG ora
z jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów do rotacji Zestawów ratownictwa taktycznego i Indywidualnego pakietu medycznego.2. W stosunku do towarów z poz. 1-6 Formularza cenowego Wykonawca zobowiązuje się przekazać materiały informacyjne tj. karty katalogowe umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu oraz jego parametrów, zawierające opis techniczny i dane techniczne oferowanego asortymentu - miminum w zakresie wymaganym opisem przedmiotu zamówienia tj. załącznikami do SWZ – WET - Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne dla Zestawów Ratownictwa Taktycznego oraz Indywidualnego Pakietu Medycznego w dniu dostawy towaru. Wymagane są karty katalogowe opracowane, zatwierdzone przed producenta. W przypadku gdy producent ich nie opracował, dopuszczalne są karty katalogowe opracowane przez Wykonawcę, lecz w przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w ogólnodostępnych dokumentach producenta i wykonawcy dotyczącymi tego samego asortymentu Zamawiający przyjmie za właściwe informacje przedstawione przez producenta asortymentu.3. Szczegółowy opis (zakres) przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ (tj. Formularz cenowy). Każda pozycja jest opisana w odrębnym wierszu formularza, a odniesienie do każdej z pozycji znajduje odzwierciedlenie w załączniku nr 5 do SWZ tj. WET – Wymaganiach Techniczno-Eksploatacyjnych do ZRT i IPMED.

48/MED/23

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00414080/01 z dnia: 2023-09-26
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-29 10:00
Po zmianie:
2023-10-10 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-29 10:35
Po zmianie:
2023-10-10 10:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-27
Po zmianie:
2023-11-08
branża BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp, Energoelektryczna, Medyczna, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża artykuły, osprzęt, urządzenia, materiały, materiały medyczne, sprzęt wojskowy
kody CPV 33141620
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły, osprzęt , urządzenia, materiały , materiały medyczne , sprzęt wojskowy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10029732 2023-12-11
godz. 08:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR. ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Radiologii Zabiegowej Numer referencyjny: WSZ-EP-38/2023 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Radiologii Zabie...
10059244 2023-12-11
godz. 09:30
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE Urządzenia medyczne - Dostawa sprzętu jednorazowego do zabiegów elektroterapii i elektrofizjologii serca z dzierżawą urządzeń **************************** UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA POLSKA - UR...
10111557 2023-12-12
godz. 10:00
SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-WAWER Dostawa, montaż i podłączenie agregatu prądotwórczego na terenie SZPZLO Warszawa-Wawer Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie, montażu, wykonaniu p...
10100874 2023-12-13
godz. 15:00
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W GÓRZE Zapytanie ofertowe - BHP Zapytanie ofertowe BHP
10117346 2023-12-15
godz. 11:00
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU Dostawa agregatu prądotwórczego na naczepie do lokalizacji przy wyb. Pasteura 4 we Wrocławiu
10089611 2023-12-18
godz. 10:00
CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII W BYSTREJ Odczynniki laboratoryjne - Dostawa odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
10085455 2023-12-21
godz. 12:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ Szwy chirurgiczne - Dostawa materiałów szewnych, opatrunków hemostatycznych, implantów chirurgicznych, środków oftalmologicznych, produktów leczniczych dla organów zmysłu, wyrobów farmaceuty...
10121528 2023-12-22
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W USTRZYKACH DOLNYCH Rewitalizacja obszarów miejskich poprzemysłowych z przeznaczeniem na infrastrukturę kulturalną i turystyczną w Ustrzykach Dolnych IZP.272.19.2023 Dostawa i montaż urządzeń multimedialnych dl...
10092336 2023-12-22
godz. 10:00
PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. Dostawa i zakup asortymentu jednorazowego użytku na potrzeby PCM Sp. z o.o. Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup asortymentu jednorazowego użytku na potrzeby Pabianickiego Centr...
10098042 2023-12-22
godz. 11:30
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ ODCZYNNIKI LABORATORYJNE - ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH Z ZAKRESU ANALITYKI, MIKROBIOLOGII I SEROLOGII WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW