Przetarg 7548327 - Zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń medycznych tj....

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7548327 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-22
przedmiot ogłoszenia
Zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń medycznych tj. witryn chłodniczych oraz zamrażarki niskotemperaturowej
Numer re
ferencyjny: DTZ.261.11 ZP.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń medycznych :
Zadanie nr 1 - Zakup i dostawa witryn chłodniczych do przechowywania Koncentratów Krwinek Czerwonych w ilości 9 szt.
Zadanie nr 2 - Zakup i dostawa zamrażarki niskotemperaturowej do przechowywania Koncentratów Krwinek Płytkowych .
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zakup i dostawa witryn chłodniczych do przechowywania Koncentratów Krwinek Czerwonych
Zakup i dostawa witryn chłodniczych do przechowywania Koncentratów Krwinek Czerwonych w ilości 9 szt.

Część nr: 2 Nazwa: Zakup i dostawa zamrażarki niskotemperaturowej do przechowywania Koncentratów Krwinek Płytkowych
Zakup i dostawa zamrażarki niskotemperaturowej do przechowywania Koncentratów Krwinek Płytkowych
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 39711120, 42513210
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się