Przetarg 8095854 - ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO 9- OSOBOWEGO SAMOCHODU...

   
Analizuj Zamówienie 8095854 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-04-23
przedmiot ogłoszenia
ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO 9- OSOBOWEGO SAMOCHODU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4.1. Przedmiot za
mówienia obejmuje:Zakup i dostawę fabrycznie nowego 9- osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim. 1. Wymagania ogólne przedmiotu zamówienia:1) Pojazd musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych, rok produkcji - nie starszy niż 20202) Powinien posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa zezwolenia na użytkowanie oraz dopuszczenie do obrotu3) Powinien posiadać specjalną homologację i spełniać warunki do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności4) dopuszczony do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. -Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 2560)5) spełniać wymagania techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130)6) Pojazd będzie oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym – oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe 7) Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia przedmiotu umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz przekazać kartę pojazdu, aktualne świadectwo homologacji na auto bazowe oraz homologacji pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, badanie techniczne umożliwiające korzystanie z niebieskiego kwadratowego znaku oznaczającego pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych, książkę gwarancyjną, książkę przeglądów serwisowych, instrukcję obsługi w języku polskim, dwa komplety kluczyków8) Wykonawca w dniu dostarczenia pojazdu przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu9) Wymagany okres gwarancji jakości:a) Minimum 24 miesiące lub 100 000 km okres gwarancji na zespoły elektryczne, elektroniczne i mechanizmy, łącznie z układem jezdnym, przeniesienia napędu, silnikiem, układem hamulcowym i zawieszeniem podzespoły samochodu obejmujące funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczneb) Minimum 24 miesiące na powłokę lakiernicząc) Minimum 36 miesięcy na perforację nadwoziad) Minimum 24 miesiące na zabudowę2. Szczegółowy opis minimalnych wymaganych parametrów techniczno- użytkowych, wyposażenia samochodu oraz wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych został opisany w Specyfikacji technicznej pojazdu stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ.

IRP.272.4.5.2021
branża Motoryzacja
podbranża samochody osobowe, samochody specjalistyczne
kody CPV 34110000, 34114400, 34115200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się