Zlecenie 7408196 - Zakup i dostawa części zamykającej drąga zapory...

   
Zamówienie 7408196 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-31
przedmiot zlecenia
Zakup i dostawa części zamykającej drąga zapory drogowej, aluminiowej typu ZDA-06 o dł. 6,0 m Kat. A z instalacją do latarek
LDCU – 4 szt. latarek diodowych z mocowaniem czołowym typu LDcU – 12 szt. Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Opole Główne, ul. Struga 1 na podstawie zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2. Do realizacji zamówienia, zastosowanie mają zapisy ujęte w Ogólnych Warunkach Udzielania Zamówień (OWUL), stanowiący Załącznik nr 2 a do zamówienia. Odbiór na podstawie protokołu odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do OPZ. Do oferty Wykonawcy mają obowiązek dołączyć w formie skanu n/w dokumenty: 1) Oświadczenie o akceptacji zapisów postępowania zakupowego (zał. nr 3). 2) Pełnomocnictwo do złożenia oferty (zał. nr 4). 3) Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego wydane przez UTK
branża Ochrona
podbranża instalacje, akcesoria ochrony
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się