Przetarg 7506334 - „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów...

   
Analizuj Zamówienie 7506334 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-28
przedmiot ogłoszenia
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Opolskich Instytucji Kultury”
Numer referencyjny: MAD.24.2020

Ilość u
kładów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną - 22. Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] - 879. Umowy nie wymagają wypowiedzenia. Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy i stanowi do niej załącznik nr 2. Ilość umów jakie zawrze Wykonawca z Zamawiającym w ramach tego postępowania - 1. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii elektrycznej nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej wysokości. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja SA.
branża Energoelektryczna
podbranża sprzedaż energii elektrycznej
kody CPV 9310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się