Zlecenie 7594789 - Zakup drobnych elementów systemu na potrzeby realizacji...

   
Zamówienie 7594789 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-17
przedmiot zlecenia
Zakup drobnych elementów systemu na potrzeby realizacji projektu pn.: „System automatycznej akwizycji i analizy danych przestrz
ennych automatyzujący proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania składowisk surowców mineralnych w czasie quasi rzeczywistym” Nr sprawy: 19/2020/BK/AutoInvent

Przedmiotem zamówienia jest zakup drobnych elementów systemu na potrzeby realizacji projektu prowadzonego przez JSW Innowacje S.A. Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup drobnych elementów systemu na potrzeby realizacji projektu prowadzonego przez JSW Innowacje S.A. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup drobnych elementów systemu na potrzeby realizacji projektu pn.: „System automatycznej akwizycji i analizy danych przestrzennych automatyzujący proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania składowisk surowców mineralnych w czasie quasi rzeczywistym”realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Nr sprawy: 19/2020/BK/AutoInvent
Szczegółowy wykaz pozycji przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – „Wykaz drobnych elementów systemu”.
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 31711500
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się