Przetarg 7220813 - Zakup, dostarczenie i montaż sprzętu rehabilitacyjnego do...

   
Analizuj Zamówienie 7220813 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-10
przedmiot ogłoszenia
Zakup, dostarczenie i montaż sprzętu rehabilitacyjnego do budynku środowiskowego domu samopomocy „Kalina” w Lublinie w ram
ach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych w formie współfinansowania UE
Numer referencyjny: ZP-P-I.271.155.2019

Zakres zamówienia obejmuje:
1. zakup, dostarczenie i montaż sprzętu rehabilitacyjnego
2. przeszkolenie, wyznaczonych pracowników użytkownika, z zakresu obsługi zainstalowanego sprzętu rehabilitacyjnego


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540275444-N-2019 z dnia: 2019-12-17
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-19, godzina: 11:30
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-30 godzina: 11:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540278772-N-2019 z dnia: 2019-12-20
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-19, godzina: 11:30
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-10, godzina: 11:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540003231-N-2020 z dnia: 2020-01-08
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-19, godzina: 11:30
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-14, godzina: 11:30
branża Edukacja, szkolenia, Medyczna, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża kursy i szkolenia inne, sprzęt medyczny, sprzęt sportowy
kody CPV 33150000, 79632000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się