Przetarg 8831690 - Zakup deduplikatora Numer referencyjny: BAG-SZP.261.3.2022...

   
Analizuj Zamówienie 8831690 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-04-08
przedmiot ogłoszenia
Zakup deduplikatora Numer referencyjny: BAG-SZP.261.3.2022
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup Deduplikatora”.
Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Specyfikacji.
Szczegółowy sposób realizacji zamówienia określa projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 2 do Specyfikacji.
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup Deduplikatora”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Specyfikacji. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia określa projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 2 do Specyfikacji.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 089-241900 z dnia 2022-05-06:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 07/08/2022
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 22/08/2022
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 10/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 25/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/05/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 25/05/2022
Czas lokalny: 10:30
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe
kody CPV 48823000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9019327 2022-07-12
godz. 13:00
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2 W ŁOMŻY Dostawa sprzętu TIK oraz wyposażenia pracowni przedmiotowych szkół w Łomży Część 1: Sprzęt multimedialny Część 2: Kasy fiskalne z wagami Część 3: Sprzęt różny ...
9022885 2022-07-12
godz. 13:00
TAURON WYTWARZANIE S.A. DOSTAWA: ADAPTER USB, INTERFEJS Z HUB USB I SWITCH ETHERNET 8xRJ45
9023073 2022-07-13
godz. 13:00
GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZWIERZYNIE Zakup, dostawa i obrandowanie wyposażenia w ramach projektu Kultura z nurtem-doposażenie w celu organizacji cyklu imprez kulturalnych.
9021089 2022-07-14
godz. 10:00
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W KATOWICACH Dostawa sprzętu komputerowego Część 1: Zadanie częściowe o numerze 1 obejmuje dostawę jednego zestawu serwerów sieciowych wraz z usługą uruchomienia, konfiguracji oraz kompleksowe...
9015874 2022-07-14
godz. 10:00
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 19 części. Część 1: Dostawa części i akcesoriów do komputerów...
9020541 2022-07-14
godz. 11:00
URZĄD GMINY KRUKLANKI Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa gmina" oraz konkursu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” Część 1: Część 1 obejmuje ...
9022208 2022-07-14
godz. 12:00
INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH W WARSZAWIE Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania – w 4 częściach. Część 1: 1. Część nr 1: Zakup laptopów oraz sprzętu/akceso...
8980319 2022-07-18
godz. 10:00
ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Zakup zestawu do przesyłania danych do systemu POBYT - 2 postępowanie Numer referencyjny: BA.I.272.34.2022 Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz montaż zestawu do przesyłania danych do...
8992728 2022-07-22
godz. 23:59
WITPOL SP. Z O.O. Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego w przedsiębiorstwie WITPOL Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Piec laboratoryjny konwekcyjny, 2. Urządzenie ciśnieniowe gotujące, które...
8964924 2022-08-05
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Drukarka do kolorowych etykiet Poszukujemy dobrej drukarki do etykiet samoprzylepnych. Etykieta 90x190. Musi być kolorowy wydruk.