Przetarg 7972392 - Zakup armatury (części zaworów) dla PGE GiEK S.A....

   
Analizuj Zamówienie 7972392 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-02-17
przedmiot ogłoszenia
Zakup armatury (części zaworów) dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa a
rmatury (części zaworów) dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, zgodnie z wymaganiami określonymi w elektronicznym Formularzu RFX. 2. Oferty równoważne: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania produktu równoważnego do przedstawionego w Formularzu RFX. 3. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę. 4. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być nowy i dostarczony w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach producenta. Wykonawca oznaczy towar znakiem firmowym oraz numerem zamówienia. 5. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Dokumenty wymagane przy dostawie: zgodnie z formularzem RFX. 8. Zamawiający dopuszcza udział(u) podwykonawcy/ców w realizacji przedmiotu zamówienia.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny i sprzęty inne
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się