Przetarg 8165237 - Zagospodarowanie terenu lodowiska poprzez stworzenie strefy...

   
Analizuj Zamówienie 8165237 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-05-27
przedmiot ogłoszenia
Zagospodarowanie terenu lodowiska poprzez stworzenie strefy aktywnego wypoczynku – etap II a

Część 1 Zakres przedmiotu zam
ówienia obejmuje zagospodarowanie terenu lodowiska poprzez stworzenie strefy aktywnego wypoczynku poprzez wykonanie etapu II a:
Etap II a:
1) Rozbiórka masztów flagowych, słupów oświetleniowych itp.;
2) Budowę zewnętrznej instalacji monitoringu;
3) Budowę zewnętrznej instalacji oświetlenia;
4) Szafkę z układem pomiarowo-rozliczeniowym wraz z przyłączem Wykonawca, w porozumieniu z Tauron, przeniesie w miejsce wskazane w projekcie. Koszty przeniesienia szafki wraz z przyłączem oraz wykonaniem niezbędnej dokumentacji i uzyskaniem wszelkich zgód i opinii są po stronie Wykonawcy.
5) Zmieniono lokalizację drugiego punktu dostępowego (PKP) (schemat E301). Radiowa łączność WiFi odbywać się będzie pomiędzy obiektem monitorowanym a budynkiem PKP przy ul. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie gdzie należy zainstalować drugi zestaw AP (punkt dostępowy 5 GHz zintegrowany z anteną kierunkową ) do komunikacji radiowej i podłączyć do sieci LAN obiekt PKP (pomieszczenia Straży Miejskiej). Stanowisko dozoru może znajdować się na dowolnym wyznaczonym przez zamawiającego i przeznaczonym do tego celu komputerze PC w Straży Miejskiej poprzez sieć LAN. Punkty dostępowe 5 GHz zintegrowane z anteną kierunkową do komunikacji radiowej należy usytuować: 1 na słupie SW1 na wysokości min. 5m , 2 na budynku PKP (przy ul. Bolka I Świdnickiego). Urządzenia zamontować zachowując bezpośrednią widoczność pomiędzy nimi. W budynku PKP do punktu dostępowego AP doprowadzić zasilanie z obwodów elektrycznych zasilania urządzeń komputerowych budynku poprzez inżektor PoE z zasilacza 24V.ZP.7.2021
branża Energoelektryczna, Ochrona
podbranża oświetlenie, instalacje
kody CPV 45000000, 45110000, 45231600, 45310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się