Zlecenie 7313755 - Zagospodarowanie terenu gminnego pod potrzeby utworzenia...

   
Analizuj Zamówienie 7313755 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-31
przedmiot zlecenia
Zagospodarowanie terenu gminnego pod potrzeby utworzenia parku rekreacyjno-edukacyjnego w Lipsku, gmina Narol, woj. podkarpackie,
które w swoim zakresie obejmuje:
− Budowę ciągów pieszych o nawierzchni z kostki betonowej oraz ze żwiru;
− Budowę tarasów drewnianych wraz ze sceną;
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
5
− Budowę zadaszenia nad sceną;
− Budowę elementów małej architektury;
− Budowę tablic o tematyce edukacyjnej (przyrodniczej i historycznej);
− Budowę siłowni zewnętrznej;
− Budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem i makietą;
− Budowę oświetlenia terenu;
− Nasadzenia zieleni ozdobnej.
branża Tereny zielone
podbranża zieleń, mała architektura
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się