Przetarg 7320006 - Zagospodarowanie odpadów o kodzie: Część I: 19 12 12, ...

   
Analizuj Zamówienie 7320006 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-06
przedmiot ogłoszenia
Zagospodarowanie odpadów o kodzie: Część I: 19 12 12, Część II: 15 01 06, Część III: 20 01 38, Część IV: 17 06 04
N
umer referencyjny: ZP/2/2020

Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnego zagospodarowania w procesie R12 odpadów o kodach:
19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe) - w maksymalnej ilości: 50 Mg w okresie trwania zamówienia,
17 06 04 (materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03) – w maksymalnej ilości: 10 Mg w okresie trwania zamówienia,
20 01 38 (drewno inne niż wymienione w 20 01 37) - w maksymalnej ilości: 10 Mg w okresie trwania zamówienia.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnego zagospodarowania w procesie R12 odpadów o kodzie: 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Część nr: 2 Nazwa: Zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 06
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnego zagospodarowania w procesie R12 odpadów o kodach: 15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe) - w maksymalnej ilości: 50 Mg w okresie trwania zamówienia,

Część nr: 3 Nazwa: Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 38
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnego zagospodarowania w procesie R12 odpadów o kodzie: 20 01 38 (drewno inne niż wymienione w 20 01 37) - w maksymalnej ilości: 10 Mg w okresie trwania zamówienia.

Część nr: 4 Nazwa: Zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 06 04
Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnego zagospodarowania w procesie R12 odpadów o kodzie: 17 06 04 (materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03) – w maksymalnej ilości: 10 Mg w okresie trwania zamówienia
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się