Przetarg 9959695 - ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU...

   
Analizuj Zamówienie 9959695 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-22
przedmiot ogłoszenia
ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY SZAFLARY Numer referencyjny: RGGZ.271.1.26.2023
Przedmiotem zamó
wienia objęte jest zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych, w szczególności z grupy 20 oraz odpadów wchodzących w skład odpadów z grupy 15 01- włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi i 17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych), 16 06 - baterie i akumulatory, 16 01 03 zużyte opony, 19 12 odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) NIE ujęte w innych grupach.
Przedmiotem zamówienia objęte jest zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych, w szczególności z grupy 20 oraz odpadów wchodzących w skład odpadów z grupy 15 01- włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi i 17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych), 16 06 - baterie i akumulatory, 16 01 03 zużyte opony, 19 12 odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nie ujęte w innych grupach. a) Pozostałe (zwane dalej resztkowymi) odpady komunalne i zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01, popiół o kodzie 20 01 99 w ilości szacunkowej 1200 ton łącznie - odpady te dostarczane będą w workach czarnych oraz szarych; - odpady ulegające biodegradacji 20 01 08 oraz odpady zielone o kodzie 20 02 01 w ilości szacunkowej łącznie 130 ton - odpady te dostarczane będą w workach brązowych. W przypadku zmiany przepisów prawa albo Regulaminu utrzymania czystości Gminy Szaflary, Wykonawca zastrzega możliwość dostarczania odpadów w workach innego koloru i możliwość rozdzielenia odpadów dostarczanych, wg. innego zestawienia kodów odpadów i/lub podziału na frakcje. b) Odpady segregowane w ilości szacunkowej: - papier i tektura (kod odpadu 15 01 01) w ilości 35 ton, - zmieszane odpady opakowaniowe (kod odpadu 15 01 06) w ilości 440 ton, - opakowania ze szkła (kod odpadu 15 01 07) w ilości 200 ton, - odpady tworzyw sztucznych (kod odpadu 15 01 02) w ilości 40 ton, - baterie i akumulatory ołowiowe (kod odpadu 16 06 01), baterie i akumulatory niklowo kadmowe (kod odpadu 16 06 02), baterie zawierające rtęć (kod odpadu 16 06 03), baterie alkaliczne (kod odpadu 16 06 04) , inne baterie i akumulatory (kod odpadu 16 06 05) w ilości 0,2 tony, - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody odpadów: 20 01 35, 20 01 36) w ilości 0,2 tony, - odpady wielkogabarytowe (kod odpadu 20 03 07) w ilości 190 ton, - tekstylia, odzież (kody odpadów 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11) w ilości 0,2 tony, - zużyte opony (kod odpadu 16 01 03) – 30 ton - odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych lub remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłaszania zamiaru prowadzenia robót do organu architektoniczno-budowlanego kod:17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 02, 17 04 11, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04 w ilości 1 tona - odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych tj. przeterminowane leki, chemikalia, farby, środki ochrony roślin, detergenty, świetlówki/żarówki o kodach: 20 01 31, 20 01 32, 20 01 21, 20 01 33, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 19, 20 01 27, 20 01 29, 15 01 10, 20 01 21 w ilości 0,2 tony c) Odpady powyższe dostarczane będą zgodnie z obowiązującym na terenie Gminy Szaflary Regulaminem Utrzymania Czystości z podziałem na frakcje: worki żółte - metale i tworzywa sztuczne, worki niebieskie - papier, worki zielone – szkło, worki brązowe – bioodpady, worki szare – popiół, worki czarne – pozostałe odpady po segregacji tzw. resztkowe.
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000, 90514000, 90533000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10114944 2023-12-11
godz. 12:00
URZĄD MIASTA WOJCIESZÓW Usługa odbioru i transportu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Wojcieszów wraz z odbiorem i transportem odpadów z Punktu Se...
10113182 2023-12-12
godz. 09:00
KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA Usługi w zakresie odpadów medycznych - Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych z działalności medycznej Mazowieckiego Szpita...
10066932 2023-12-14
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH SP. Z O.O. W GUBINIE „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli NIEruchomości NIEzamieszkałych z terenu Gminy Gubin o statusie miejskim oraz z innych miejsc i terenów” Numer referencyjny: ...
10072743 2023-12-14
godz. 10:00
URZĄD GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE 217/2023
9795889 2023-12-14
godz. 12:30
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ŁÓDŹ SP. Z O.O. ZP/15/2023 - Mechaniczna rozbiórka hałdy, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów tymczasowo magazynowanych od 1996 roku na terenie znajdującym się w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1 Numer ...
10085453 2023-12-20
godz. 10:00
URZĄD GMINY ŻYRZYN Usługi związane z odpadami - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Żyrzyn oraz odbiór i zagospodarowanie odpadó...
10092795 2023-12-21
godz. 10:30
URZĄD GMINY KAMIEŃ POMORSKI Odbiór i transport odpadów komunalnych z NIEruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z NIEruchomości w części zamieszkałych i w części NIEzamieszkałych z terenu Gminy Kamień Pomors...
10092067 2023-12-22
godz. 13:00
URZĄD GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
10107181 2023-12-28
godz. 11:00
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI W SUWAŁKACH SP. Z O.O. Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanej z przetwarzania selektywnie zebranych odpadów komunalnych Numer referencyjny: K-12/2023 Przedmiote...
10117282 2024-01-02
godz. 00:00
URZĄD MIASTA ŚRODA ŚLĄSKA Usługi związane z odpadami - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Środa Śląska 6) postępowanie zgodne z posiadanym pozwol...