Przetarg 8437366 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od...

   
Analizuj Zamówienie 8437366 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-10-05
przedmiot ogłoszenia
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzebiel

Prze
dmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu odpadów komunalnych dostarczonych przez podmiot odbierający z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Trzebiel w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania następujących frakcji odpadów komunalnych:• niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 01,• bioodpady, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 02 01, • metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe tj. odpad sklasyfikowane pod kodem 15 01 02,• papier, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 01,• szkło, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 07,• odpady wielkogabarytowe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 07.

IP.271.2.2.2021
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90533000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8417607 2021-10-29
godz. 10:45
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. Zagospodarowanie 5 000 Mg osadów ściekowych odwodnionych mechanicznie z Zakładu „Pruszków”
8432911 2021-11-02
godz. 10:00
URZĄD GMINY POMIECHÓWEK Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pomiechówek oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w roku 2022 Nume...
8432928 2021-11-03
godz. 10:00
URZĄD GMINY BARTNICZKA Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pochodzących z NIEruchomosci zamieszkałych z terenu Gminy Bartniczka w latach 2022-2023 Numer referencyjny: WIŚR.271.1.2.2021 Przedmiote...
8472125 2021-11-03
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY PYZDRY ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY I MIASTA PYZDRY Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport wskazanych w opisie zamówieni...
8439393 2021-11-05
godz. 12:00
EKO-REGION SP. Z O.O. Przyjęcie i transport odpadów/ 2021 Wykonywanie usługi przyjęcia ładunku odpadów i transportu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj. do Zakładu/Instalacji w Bełchatowie i Zakładów zewn...
8468032 2021-11-08
godz. 10:00
KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A. WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADU O KODZIE 19 08 01 - SKRATKI Z KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S. A.
8452512 2021-11-09
godz. 00:00
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE LECH SP. Z O.O. Usługa odbioru, transportu oraz zbierania i/lub zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 99 pochodzących z ZUOK w Hryniewiczach Numer referencyjny: NDZ.231.39.2021.KP Przedmiotem zamówienia j...
8449297 2021-11-10
godz. 10:00
RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO Świadczenie usług w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów NIEbezpiecznych i innych niż NIEbezpieczne, wytworzonych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym Numer referencyjny: RSS/SZP/P-...
8452450 2021-11-10
godz. 10:00
URZĄD GMINY ŁUBNICE Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z NIEruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łubnice Numer referencyjny: ZI.271.1.1.2021 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegaj...
8465167 2021-11-22
godz. 11:00
URZĄD GMINY ŻARY Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości z terenu Gminy Żary oraz utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych...