Zlecenie 8660800 - Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie...

   
Zamówienie 8660800 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-01-17
przedmiot zlecenia
Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diabetologii w Poradni Diabetologicznej Instytutu Medycyny Wsi im. Witold
a Chodźki, zgodnie z harmonogramem. Zadanie 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie promocji zdrowia w Poradni Promocji Zdrowia, zgodnie z harmonogramem.
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
forma konkurs
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi medyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8909476 2022-05-27
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W OPOLU pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
8906425 2022-05-27
godz. 16:00
ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W ŁODZI Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w: rodzaju: 03 - 0403 Leczenie szpitalne zakresie: PROGRAM LEKOWY - LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ I/LUB DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSY...
8906221 2022-05-27
godz. 16:00
ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W ŁODZI Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w: rodzaju: 02 - 0402 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna zakresie: KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ na obsza...
8906218 2022-05-27
godz. 16:00
ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W ŁODZI Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w: rodzaju: 02 - 0402 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna zakresie: KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ na obsza...
8905229 2022-05-30
godz. 16:00
ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA LECZENIE STOMATOLOGICZNE zakres podstawowy: ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż. na obszarze gminy: 3209082 ŚWIESZYNO
8908083 2022-05-30
godz. 16:00
WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85141212-8 Usługi dializowania w: rodzaju: ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE zakres podstawo...
8860466 2022-05-31
godz. 12:00
INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI W LUBLINIE Udzielenie świadczeń zdrowotnych Zadanie 1: Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie okulistyki w Poradni Okulistycznej Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki zgodnie z harmonog...
8892228 2022-06-10
godz. 14:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, 37-400 Nisko ul. Kościuszki 1 w zakresie: I. Świadczenia zdrowotne w zakresie anest...
8900350 2022-06-14
godz. 00:00
EUROPEJSKIE CENTRUM SZKOLEŃ SP. Z O.O. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który dostarczy personel, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania żłobka, obejmujący: dyrektora żłobka i/lub 7 opiekunów dzieci w żłobku i/...
8645392 2022-12-31
godz. 15:00
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA OPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W OPOLU ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE NA ROK 2022 w następujących zakresach: 1 KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY NA II LUB III POZIOMIE OPIEKI PERINATALNEJ (KOC II/III) na obszarze wojewó...