Zlecenie 7977763 - „Wzrost konkurencyjności firmy FENIX dzięki wprowadzonym...

   
Zamówienie 7977763 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-02-21
przedmiot zlecenia
„Wzrost konkurencyjności firmy FENIX dzięki wprowadzonym innowacjom”

Przedmiotem zamówienia jest jeden kompletny trenaż
er pożarowy. Produkt musi być nowy, nieużywany i nieeksponowany na pokazach. Zestaw spełnia minimalne wymagania: 1. Element główny: - trenażer z zasobnikiem wody poj. 62 l - wytwarza rzeczywisty płomień o wys. do 3 m - intensywna emisja ciepła, odczuwalna na skórze - współpracuje ze wszystkimi rodzajami sprzętu gaśniczego: gaśnice, prądownice, działka wodnopianowe, urządzenia pianowe itp. - łatwe opróżnienie zasobnika wody - uchwyty do bezpiecznej obsługi - kółka ułatwiające przesuwanie i przechylanie zasobnika - dwa piloty w zestawie (przewodowy i bezprzewodowy) - skrytka na pilota - ergonomiczna budowa, łatwy transport - zintegrowany zawór do sterowania gazem 2. Adapter podstawowy do trenażera umożliwiający montaż przystawek: - niezbędny do instalacji poszczególnych modułów - wys. 29 x dł. 73 x szer. 45 cm; waga 9 kg 3. Moduł ekran płaski - moduł do symulacji pożarów ekranów komputerowych, monitorów, TV - wys. 38 x dł. 46,5 x szer. 8,5 cm (podstawa 14,5 cm); waga 4,6 kg 4. Moduł kosz - moduł do symulacji pożarów koszy na śmieci - wys. 35,5 x dł. 39,5 x szer. 18 cm; waga 2,9 kg 5. Moduł wybuchu aerozolu - moduł do symulacji wybuchu puszek z aerozolem - wys. 22,5 x dł. 26 x szer. 20 cm; waga 6,9 kg 6. Moduł wybuch oleju - moduł do symulacji pożaru oleju w połączeniu z wodą (wybuch) - wys. 45 x dł. 26 x szer. 30 cm; waga 2,8 kg Wszystkie elementy muszą pochodzić od jednego producenta i być ze sobą kompatybilne. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia - 19 marca 2021r. godz. 17:00 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku przekroczenia kwoty jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia oraz w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie publikacji ogłoszenia. Zamawiający zastrzega możliwość wyjaśnienia treści ofert złożonych w postępowaniu. W przypadku pytań do niniejszego postępowania pytania można kierować mailowo na skrzynkę biuro@i-fenix.pl. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym. Do oferty należy dołączyć kartę katalogową oferowanego trenażera wraz ze zdjęciami i opisami technicznymi potwierdzającymi spełnienie minimalnych wymagań. Oferty należy składać: - osobiście w siedzibie zamawiającego - za pośrednictwem operatora pocztowego - poprzez przesłanie scanów na mail - poprzez portal BazaKonkurencyjności Za datę i godzinę złożenia oferty uważa się datę i godzinę otrzymania oferty przez zamawiającego.
branża Ochrona, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża sprzęt i instalacje p-poż, maszyny i sprzęty inne, maszyny i sprzęt rolniczy
kody CPV 34152000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Świętokrzyskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się