Przetarg 10123237 - Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych...

   
Analizuj Zamówienie 10123237 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-12-01
przedmiot ogłoszenia
Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskownika w 2024 roku z oczyszc
zalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonka
Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskownika w 2024 roku z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonka 1) Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami) wskazanych w opisie zamówienia odpadów takich jak ustabilizowane osady ściekowe o kodzie 190805, skratki o kodzie 190801, zawartości piaskownika o kodzie 190802 z oczyszczalni ścieków położonych na terenie Gminy Jabłonka realizowane w systemie obsługi ciągłej według telefonicznych lub e- mailowych zgłoszeń wywozu dokonywanych przez Zamawiającego, z częstotliwością dostosowaną do ilości ich nagromadzenia zgodne z zachowaniem wymogów określonych obowiązującymi przepisami. 2) Zakres przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokonał podziału całości zamówienia na 2 części biorąc pod uwagę rodzaj odpadów sposób ich gromadzenia transportu i załadunku. Części pierwsza zamówienia obejmuje zadanie Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w 2024 roku z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonka. Kod odpadu 190805 - ustabilizowane osady ściekowe. Części druga zamówienia obejmuje zadanie Wywóz oraz zagospodarowanie skratek i zawartość piaskownika w 2024 roku z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonka Kod odpadu 190801- skratki. Kod odpadu 190802- zawartość piaskownika.
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10212534 2024-02-26
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywny obiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 15 01 02, 20 01 39, 20 01 99 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania selektywnie zbieranych od...
10271014 2024-02-29
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Sprzedaż Olejów odpadowych, kod odpadu 13 01 10* i 13 02 05* powstałych w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów (ZTUO) w Szczecinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zos...
10274164 2024-02-29
godz. 13:00
Wielkopolskie SP-DT-24-002-1 Sprzedaż złomu odpadów
10267488 2024-03-01
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usługi odbioru, wywozu i zagospodarowania segregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych Ministerstwa Zdrowia posadowionych w Warszawie przy ul. Miodowej...
10281017 2024-03-01
godz. 10:00
Mazowieckie DAT.26.3.2024.SM „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Usługa Odbi...
10214506 2024-03-01
godz. 11:00
Mazowieckie Magazynowanie, odbiór , transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych powstających w SP ZZOZ w Kozienicach
10271248 2024-03-04
godz. 10:00
Pomorskie Usługa polegająca na wywozie nieczystości stałych z obiektów Urzędu Morskiego w Gdyni Część 1: Usługa wywozu nieczystości stałych wraz z dzierżawą pojemników Kapitanatu Portu...
10274587 2024-03-06
godz. 09:00
Śląskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie
10252948 2024-03-11
godz. 09:00
Małopolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Szczucin w roku 2024 – postępowanie III Przedmiotem zamówienia jest usłu...
10260951 2024-03-14
godz. 10:00
Śląskie „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Poręba w 2024r.” Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Poręba w 202...