Zlecenie 8887544 - Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników...

   
Zamówienie 8887544 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-06
przedmiot zlecenia
Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się przy obiektach PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejo
wych w Warszawie
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8926657 2022-05-27
godz. 14:00
URZĄD GMINY KONSTANTYNÓW Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag obejmującego odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pocho...
8925319 2022-05-30
godz. 09:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W PŁOCKU Odbiór i utylizacja odpadów wielkogabarytowych z jednostki Oddziału ZUS Płock al. Piłsudskiego 2b
8924144 2022-05-30
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY JEDWABNE Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jedwabne BIOŚ.271.11.2022
8924628 2022-05-30
godz. 13:00
GRUPA AZOTY KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI SIARKOPOL S.A. Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 06 13 02*
8923942 2022-05-31
godz. 00:00
URZĄD MIASTA I GMINY WĄCHOCK Usługi w zakresie usuwania odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąchock w 2022 r.
8923574 2022-05-31
godz. 12:00
URZĄD GMINY DZIADKOWICE Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamie...
8933805 2022-06-03
godz. 09:00
SPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ŚWIADCZENIE USŁUG WYWOZU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z PRASKONTENERA ORAZ ODBIORU, TRANSPORTU, SKŁADOWANIA ODPADÓW SEGREGOWANYCH - SZKŁO I TWORZYWA SZTUCZNE Z POJEMNIKÓW 1.1. Przedmio...
8930667 2022-06-03
godz. 09:30
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM I DZIERŻAWĄ POJEMNIKÓW DLA KMP W SŁUPSKU I JEDNOSTEK JEJ PODLEGŁYCH Część 1: świadczenie usł...
8930971 2022-06-24
godz. 11:00
URZĄD GMINY ROJEWO Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rojewo Numer referencyjny: RB.III.271.8.2022 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na odbieraniu odpadów kom...
8823306 2022-12-30
godz. 15:00
EKOSYSTEM SP. Z O.O. Przyjmowanie komunalnych odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 w celu ich przetworzenia w procesie odzysku R3 (kompostowanie odpadów) w Kompostowni Odpadów Zielonych, zlokalizo...