Zlecenie 7393287 - WYNAJEM APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ Przedmiot zapytania...

   
Analizuj Zamówienie 7393287 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-19
przedmiot zlecenia
WYNAJEM APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ

Przedmiot zapytania obejmuje wynajem dwóch chromatografów oraz spektrometru mas niezbędn
ych do przeprowadzenia prac badawczych mających na celu opracowanie metodyki rozdziału chromatograficznego oraz separacji i identyfikacji otrzymywanych peptydów białek serwatkowych. Szczegółowe informacje dotyczące wymogów wynajmowanego sprzętu zawarto w załączniku nr 1 do zapytania. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wybór (w oparciu o zasadę konkurencyjności) podmiotu, od którego wynajęty zostanie sprzęt laboratoryjny. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Pozyskiwanie bioaktywnych białek i peptydów o właściwościach antyoksydacyjnych z produktów pochodzenia mlecznego” (nr projektu: RPLU.01.02.00-06-0025/17) współfinansowanego przez Unię Europejską Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe. Przedmiot zamówienia Przedmiot zapytania obejmuje wynajem dwóch chromatografów oraz spektrometru mas niezbędnych do przeprowadzenia prac badawczych mających na celu opracowanie metodyki rozdziału chromatograficznego oraz separacji i identyfikacji otrzymywanych peptydów białek serwatkowych. Szczegółowe informacje dotyczące wymogów wynajmowanego sprzętu zawarto w załączniku nr 1 do zapytania.

Planowany okres wynajmu: od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy.

Zamawiający zastrzega prawo do wyłącznego korzystania z chromatografów oraz spektrometru mas w okresie wynajmu.
Chromatografy oraz spektrometr mas użytkowane będą w siedzibie podmiotu wynajmującego.

KOD CPV 38432200-4 Chromatografy
KOD CPV 38433100-0 Spektrometr mas
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 38432200
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się