Przetarg 7333397 - "Wynajęcie dwóch urządzeń w postaci ciągnika w...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7333397 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-13
przedmiot ogłoszenia
Wynajęcie dwóch urządzeń w postaci ciągnika w komplecie z kosiarką bijakową wraz z obsługą dla Zakładu Gospodarki Komun
alnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze.
Numer referencyjny: DZ.260.45.2020

Przedmiotem zamówienia jest: Wynajęcie dwóch urządzeń w postaci ciągnika w komplecie z kosiarką bijakową wraz z obsługą dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
a)wynajęcia dwóch sprawnych technicznie urządzeń, spełniających wymagania bhp w zakresie użytkowania w postaci ciągnika w komplecie z kosiarką bijakową, w tym jedna kosiarka bijakowa tylno – boczna i druga kosiarka bijakowa wysięgnikowa o szerokości ramienia koszącego kosiarki bijakowej – 1,20m (/- 10cm) oraz o szerokości ramienia koszącego kosiarki wysięgnikowej – 1m (/- 10 cm), wraz z obsługą do prac przy koszeniu pasów drogowych oraz terenów Zielonej Góry,
b)zapewnienia obsługi urządzeń przez wykwalifikowanych kierowców-operatorów,
c)wykonania usługi zgodnie z wymogami prawa z zachowaniem przepisów i zasad bhp oraz ppoż.,
d)Wykonawca oświadczy, że będzie posiadał wszelkie odpowiednie szkolenia, uprawnienia oraz pozwolenia lub inne dokumenty upoważniające do wykonania przedmiotu zamówienia,
e)Wykonawca oświadczy, że przedmiot zamówienia będzie dostępny we wszystkie dni robocze, w okresie obowiązywania umowy w terminie określonym w projekcie umowy (załącznik nr 2). Podstawowy czas pracy sprzętu wynosić będzie 10 godzin dziennie, z zastrzeżeniem ewentualnych zmian,
f)miejscem realizacji umowy przez Wykonawcę jest miasto Zielona Góra, dokładne miejsce pracy wykorzystania urządzeń Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy na bieżąco.
branża Drogownictwo
podbranża roboty ziemne, wynajem sprzętu
kody CPV 60182000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się