Przetarg 9936050 - Wymiana źródeł ciepła w 16 lokalach komunalnych...

   
Analizuj Zamówienie 9936050 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-13
przedmiot ogłoszenia
Wymiana źródeł ciepła w 16 lokalach komunalnych administrowanych przez ZGM w Otwocku, w podziale na 3 części.

Część 1: Część 1
dotyczy następujących lokali:ul. Żeromskiego 36 m. 12ul. Żeromskiego 36 m. 17ul. Żeromskiego 36 m. 18ul. Marszałkowska 35 m. 8ul. Marszałkowska 35 m. 16wg Załączników nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E do SWZ (5 kartek)

Część 2: Część 2 dotyczy następujących lokali:ul. Ujejskiego 12 m. 4ul. Ujejskiego 12 m. 8ul. Ujejskiego 12 m. 2ul. Ujejskiego 12 m. 1ul. Ujejskiego 12 m. 7wg Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2D, 2E do SWZ (5 kartek)

Część 3: Część 3 dotyczy następujących lokali:ul. Kołłątaja nr 66 lok. 2ul. Kołłątaja 66 m. 8ul. Majowa 20 m. 4ul. Sobieskiego 12 m. 6ul. Sobieskiego nr 12 lok. 3ul. Reymonta 27 m. 4wg Załączników nr 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F do SWZ (7 kartek)

Postępowanie nr 7/2023
branża Ciepłownictwo i gaz
podbranża instalacje grzewcze
kody CPV 45310000, 45315000, 45453000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: instalacje grzewcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10110179 2023-12-04
godz. 00:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W SZCZECINIE Naprawa instalacji grzewczej w budynku Laboratorium Drogowego w Skarbimierzycach 2 zadania: Zadanie 1 - naprawa centrali wentylacyjnej SWEGON GOLD RX 40 Zadanie 2-naprawa instalacji c.o. na ...
10071643 2023-12-05
godz. 10:00
URZĄD GMINY SZCZYTNIKI Przedmiotem zamówienia jest Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalnąWspólny Słownik Zamówień: 45000000-7 - Roboty budowlane, 45330000-9 - ...
10124233 2023-12-05
godz. 10:00
URZĄD GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI RGKM.271.1.16.2023.MŁ „Zakup i montaż klimatyzacji w Radłówce” PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Montaż ogrzewania do świetlicy wiejskiej - 1 usługa
10112000 2023-12-05
godz. 12:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WSPÓLNOTA-DĄBIE W KRAKOWIE Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z wymianą wodomierzy wody zimnej w budynkach.
10097794 2023-12-07
godz. 10:00
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PIONIER W KIELCACH "Wymiana poziomów instalacji centralnej ciepłej wody oraz zimnej wody wraz z armaturą w budynku przy ul. Barwinek 1 w Kielcach." "Wymiana poziomów instalacji centralnej ciepłej wody oraz zim...
10082089 2023-12-07
godz. 10:00
KANCELARIA SEJMU RP Kompleksowa obsługa i serwis układów wentylacji klimatyzacji, automatyki w węzłach cieplnych oraz zestawach hydroforowych usytuowanych w budynkach Kancelarii Sejmu w latach 2024-2027 Przedmi...
10110619 2023-12-08
godz. 10:00
17 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W KOSZALINIE Usługa konserwacyjna urządzeń i instalacji kotłowni gazowych, olejowych, elektrycznych oraz węzłów cieplnych (3 zadania). Część 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacj...
10097504 2023-12-08
godz. 10:00
MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA SAM-81 Wymiana poziomów i pionów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, demontaż instalacji wody uzdatnionej oraz dodanie instalacji p.poż w budynku przy Orlej 6B w Warszawie
10124851 2023-12-18
godz. 12:00
GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy ul. R. Traugutta 8 m 6, 8, 11, ul. R. Traugutta 10 m 16, 19, 20, 26 oraz ul. R. Traugutta 12 m 1, 10, 11. Część 1: Zadanie (Część) 1 Z...
9852343 2024-01-15
godz. 10:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W TARNOWIE Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz przeprowadzenie usługi serwisu dla inwestycji pn. „Budowa modułu silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepł...