Przetarg 7754198 - Wymiana rozdzielni elektrycznej w pom. nr B-11 w budynku...

   
Analizuj Zamówienie 7754198 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-14
przedmiot ogłoszenia
Wymiana rozdzielni elektrycznej w pom. nr B-11 w budynku „B” przy ul. W. Pola 2, oraz modernizacja rozdzielni elektrycznej w p
om.nr 01 w bud. L-27 Politechniki Rzeszowskiej, przy al. Powstańców Warszawy 8 w Rzeszowie; Dostosowanie wejścia do budynku P Politechniki Rzeszowskiej dla potrzeb osób niepełnosprawnych; Remont wiatrołapu DS. Ikar Politechniki Rzeszowskiej wraz z wymianą aluminiowych ścianek wydzielających wiatrołap – dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Numer referencyjny: NA/P/315/2020

Wymiana rozdzielni elektrycznej w pom. nr B-11 w budynku „B” przy ul. W. Pola 2, oraz modernizacja rozdzielni elektrycznej w pom.nr 01 w bud. L-27 Politechniki Rzeszowskiej, przy
al. Powstańców Warszawy 8 w Rzeszowie; Dostosowanie wejścia do budynku P Politechniki Rzeszowskiej dla potrzeb osób niepełnosprawnych; Remont wiatrołapu DS. Ikar Politechniki Rzeszowskiej wraz z wymianą aluminiowych ścianek wydzielających wiatrołap – dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Wymiana rozdzielni elektrycznej w pom. nr B-11 w budynku „B” przy ul. W. Pola 2, oraz modernizacja rozdzielni elektrycznej w pom.nr 01 w bud. L-27 Politechniki Rzeszowskiej, przy al. Powstańców Warszawy 8 w Rzeszowie;
Przedmiotem zamówienia jest wymiana rozdzielni elektrycznej w pomieszczeniu nr nr B-11 w budynku B przy ul. W. Pola 2, oraz modernizacja rozdzielni elektrycznej w pom.nr 01 w bud. L-27 Politechniki Rzeszowskiej, przy al. Powstańców Warszawy 8 w Rzeszowie. ZAKRES PRAC OBEJMUJE Pomieszczenie nr B-11 w bud. B: Branża elektryczna: - wykonanie wygrodzenia regulatora napięcia siatką stalową o wysokości 2,05 m i długości 2,5 m. - wykonanie osłon zabezpieczających dla rezystorów wodnych - demontowalne - demontaż istniejącej rozdzielni elektrycznej i instalacji zasilającej stanowiska laboratoryjne - budowa rozdzielni elektrycznej wolnostojącej na cokole - wykonanie zasilania dla poszczególnych stanowisk laboratoryjnych napięciem zmiennym i stałym. Pomieszczenie nr 01 w bud. L-27: Branża elektryczna: - demontaż istniejącej rozdzielnicy elektrycznej , - montaż nowej rozdzielnicy elektrycznej n/t z osprzętem w korytarzu, - odtworzenie istniejących obwodów elektrycznych, - tynkowanie, szpachlowanie i malowanie ścian UWAGA: Roboty uciążliwe (głośne - demontaże ) należy wykonywać po 15:00 i w uzgodnieniu z Administratorem obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. Wymiana rozdzielni elektrycznej w pom. nr B-11 w budynku „B” przy ul. W. Pola 2, oraz modernizacja rozdzielni elektrycznej w pom.nr 01 w bud. L-27 Politechniki Rzeszowskiej, przy al. Powstańców Warszawy 8 w Rzeszowie;

Część nr: 2 Nazwa: Dostosowanie wejścia do budynku P Politechniki Rzeszowskiej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania wejścia do budynku P Politechniki Rzeszowskiej, przy ul. Poznańskiej 2 w Rzeszowie. Zakres robót obejmuje: Branża budowlana: Remont posadzki zwiększający bezpieczeństwo użytkowania: 1. Demontaż odwodnienia liniowego, 2. Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych przed wejściem do budynku, 3. Rozebranie wylewki gr 4 cm, 4. Wykonanie nowej wylewki gr, 4 cm wraz z montażem (zatopieniem w wylewce) mat grzewczych przeciwoblodzeniowych: maty grzewcze przeciwoblodzeniowe zewnętrzne o mocy 300 W/m2, wraz z okablowaniem, o łącznej powierzchni 20m2, układane w warstwie wylewki w dwóch pasach szer. 2m i dł. 5m każdy, przed drzwiami wejściowymi - kompletny system wraz ze sterownikami oraz zintegrowanymi czujnikami temperatury i wilgotności. System włączający instalację automatycznie przy określonej temperaturze i wilgotności oraz wyłączający instalację, gdy powierzchnia, na której zostanie zainstalowany zostanie wysuszona (śnieg zostanie wytopiony), 5. Zagruntowanie podłoża posadzki środkiem wzmacniającym, 6. Ułożenie nowych płytek ceramicznych gres, antypoślizgowych 30x30 (R12) na zaprawie klejowej, 7. Dostawa i montaż nowego odwodnienia liniowego z polimerobetonu z rusztem żeliwnym, o szerokości w świetle 100mm, wys 150mm, klasa obciążenia B125. Branża elektryczna: 1. Wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych związanych z montażem mat przeciwoblodzeniowych, montaż i podłączenie wszelkich niezbędnych urządzeń i sterowników koniecznych do właściwej pracy systemu. Dostosowanie wejścia do budynku P Politechniki Rzeszowskiej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Część nr: 3 Nazwa: Remont wiatrołapu DS. Ikar Politechniki Rzeszowskiej wraz z wymianą aluminiowych ścianek wydzielających wiatrołap – dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
4. Przedmiotem zamówienia. wykonanie robót budowlanych w zakresie: demontażu i utylizacji istniejących ścianek z profili aluminiowych z drzwiami - wydzielających wiatrołap (przy wejściu głównym do budynku); dostawy i montażu nowych ścianek/ witryn z drzwiami z profili aluminiowych z wypełnieniem ze szkła i paneli, wraz z obróbką szpaletów po zakończonych pracach; dostosowania wysokości posadzki wiatrołapu do wysokości posadzki parteru oraz zewnętrznego podestu schodów, likwidacja progów; szpachlowania, malowania ścian wiatrołapu oaz sufitu; wywozu i utylizacja materiałów z rozbiórki. Remont wiatrołapu DS. Ikar Politechniki Rzeszowskiej wraz z wymianą aluminiowych ścianek wydzielających wiatrołap – dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Energoelektryczna
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń, instalacje wewnętrzne
kody CPV 45214400, 45310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się