Przetarg 9930718 - Wymiana kotłów C.O. w budynkach Nadleśnictwa Dąbrowa. ...

   
Analizuj Zamówienie 9930718 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-11
przedmiot ogłoszenia
Wymiana kotłów C.O. w budynkach Nadleśnictwa Dąbrowa.

Część 1: Przedmiotem zamówienia jest wymiana źródła ciepła w budynku Leśn
iczówki Kotówka polegająca na demontażu i utylizacji istniejącego kotła C.O. (centralnego ogrzewania) oraz na dostawie i montażu kotła C.O. zgazowującego drewno klasy 5, o mocy minimalnej 30 kW wraz z elementami i wyposażeniem zapewniającym sprawne działanie instalacji C.O. Przedmiotowej dostawie towarzyszą usługi oraz roboty budowlane, rozbiórkowe i montażowe instalacyjne. Po stronie Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek wykonania i sporządzenia opinii kominiarskiej po zakończonych pracach montażowych.

Część 2: Przedmiotem zamówienia jest wymiana źródła ciepła w budynku Leśniczówki Terespol polegająca na demontażu i utylizacji istniejącego kotła C.O. (centralnego ogrzewania) oraz na dostawie i montażu kotła C.O. zgazowującego drewno klasy 5, o mocy minimalnej 40 kW wraz z elementami i wyposażeniem zapewniającym sprawne działanie instalacji C.O. Przedmiotowej dostawie towarzyszą usługi oraz roboty budowlane, rozbiórkowe i montażowe instalacyjne. Po stronie Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek wykonania i sporządzenia opinii kominiarskiej po zakończonych pracach montażowych.

Część 3: Przedmiotem zamówienia jest wymiana źródła ciepła w budynku Leśniczówki Gródek polegająca na demontażu i utylizacji istniejącego kotła C.O. (centralnego ogrzewania) oraz na dostawie i montażu kotła C.O. zgazowującego drewno klasy 5, o mocy minimalnej 40 kW wraz z elementami i wyposażeniem zapewniającym sprawne działanie instalacji C.O. Przedmiotowej dostawie towarzyszą usługi oraz roboty budowlane, rozbiórkowe i montażowe instalacyjne. Po stronie Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek wykonania i sporządzenia opinii kominiarskiej po zakończonych pracach montażowych.

ZG.270.2.3.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00407289/01 z dnia: 2023-09-21
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-25 10:00
Po zmianie:
2023-09-28 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-25 10:30
Po zmianie:
2023-09-28 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-24
Po zmianie:
2023-10-27
branża Ciepłownictwo i gaz
podbranża instalacje grzewcze, kotłownie
kody CPV 44621220, 45000000, 45210000, 45300000, 45330000, 45331100, 45331110
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: instalacje grzewcze , kotłownie

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10110179 2023-12-04
godz. 00:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W SZCZECINIE Naprawa instalacji grzewczej w budynku Laboratorium Drogowego w Skarbimierzycach 2 zadania: Zadanie 1 - naprawa centrali wentylacyjnej SWEGON GOLD RX 40 Zadanie 2-naprawa instalacji c.o. na ...
10073703 2023-12-04
godz. 12:00
PGNIG TERMIKA S.A. Wykonanie remontu kapitalizowanego kotłów K-5, K-6, K-7 w Elektrociepłowni Siekierki
10105926 2023-12-06
godz. 12:00
LOTOS KOLEJ SP. Z O.O. Wymiana wymiennika ciepła oraz zaworów parowych w budynku Oczyszczalni w Gdańsku
10101124 2023-12-06
godz. 23:00
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ NASZA SZKOŁA Przedmiotem zamówienia jest wymiana kotłów na biomasę oraz wyposażenia w kotłowni wolnostojącej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Bystrzyckich Żołnierzy Niepodległości w ramach zadania ...
10101517 2023-12-08
godz. 10:00
MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZRZESZENI MODERNIZACJA INSTALACJI CWU (ROZBUDOWA O INSTALACJĘ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DO WYTWARZANIA ENERGII NA WSPOMAGANIE PODGRZERWU CWU) W BUDYNKU PRZY UL. WIELORYBIA 100 NA O.M. OSOWA GÓRA W ZASOBA...
10097504 2023-12-08
godz. 10:00
MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA SAM-81 Wymiana poziomów i pionów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, demontaż instalacji wody uzdatnionej oraz dodanie instalacji p.poż w budynku przy Orlej 6B w Warszawie
10100164 2023-12-08
godz. 11:00
ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO W BIAŁYMSTOKU Roboty instalacyjne sanitarne w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi. 1. Przedmiotem zamówienia s...
10125817 2023-12-11
godz. 08:00
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W RAWICZU BIEŻĄCA OBSŁUGA-WYKONYWANIE REMONTÓW W ZAKRESIE PRAC INSTALACYJNYCH W BRANŻACH: WOD-KAN, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJI GAZOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD U...
10108651 2023-12-11
godz. 23:59
SNIPER INDOOR DARIUSZ GERLACZYŃSKI Kompleksowe dostarczenie i montaż infrastruktury związanej z powietrzną pompą ciepła oraz ogrzewania podłogowego w budynku przy ul. Słonecznej 23 w Dywitach w ramach projektu „Odtwarzanie dz...
10124851 2023-12-18
godz. 12:00
GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy ul. R. Traugutta 8 m 6, 8, 11, ul. R. Traugutta 10 m 16, 19, 20, 26 oraz ul. R. Traugutta 12 m 1, 10, 11. Część 1: Zadanie (Część) 1 Z...