Zlecenie 7543414 - Wyłonienie lokalnych animatorów do promowania wartości...

   
Analizuj Zamówienie 7543414 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-06-16
przedmiot zlecenia
Wyłonienie lokalnych animatorów do promowania wartości przyrodniczych i kulturowych regionu oraz do aktywizacji stosowania dobr
ych praktyk przyrodniczych
- poprzez zorganizowanie 10 spotkań w jednej z siedmiu gmin tworzących otulinę Magurskiego Parku Narodowego. Wybrani mieszkańcy w charakterze animatorów zajęć, będą promować stosowanie dobrych praktyk przyrodniczych, lokalną przyrodę oraz talenty artystyczne regionu np. rękodzieło.
- Spotkania będą prowadzone w następujących lokalizacjach:
Część 1. Bednarka, gmina Lipinki (przy remizie OSP);
Część 2. Sękowa (przy Urzędzie Gminy);
Część 3. Osiek Jasielski (na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego);
Część 4. Dębowiec (przy Gminnym Przedszkolu);
Część 5. Grab, gmina Krempna (przy Schronisku Młodzieżowym);
Część 6. Jaworze, gmina Nowy Żmigród (przy Domu Ludowym);
Część 7. Mszana, gmina Dukla (przy Domu Ludowym).
Lokalnym animatorem może zostać osoba, która mieszka na terenie jednej z gmin otuliny Magurskiego Parku Narodowego (Lipinki, Sękowa, Osiek Jasielski, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród, Dukla).
- Zajęcia prowadzone przez lokalnych animatorów będą odbywały się w sąsiedztwie żywych altan wierzbowych, które powstały wiosną 2018 r., w wybranych miejscowościach, w siedmiu gminach tworzących otulinę Magurskiego Parku Narodowego.
- Przy każdej altanie zostanie zatrudnionych dwoje animatorów, którzy łącznie zorganizują 20 spotkań przy danej altanie. Dla każdej lokalizacji zostaną wybrane dwie najkorzystniejsze oferty.
- Program każdych zajęć przewidziany jest na 60 minut, a ich scenariusze (przebieg spotkań i ich zakres) zostaną uzgodnione z pracownikami Magurskiego Parku Narodowego. Tematyka powinna dotyczyć zagadnień stosowania dobrych praktyk przyrodniczych - najlepiej na podstawie własnych doświadczeń, może również obejmować tworzenie rękodzieła lub innych wyrobów związanych z regionem, ochroną przyrody, czy lokalną kulturą. Trzy przykładowe scenariusze o tematyce przyrodniczej zostaną przekazane animatorom.
- Spotkania prowadzone przez animatorów będą miały charakter otwarty
i skierowane będą do lokalnej społeczności i turystów.
- Przedstawiciel/ka Magurskiego Parku Narodowego będzie obecny/a podczas każdego spotkania w celu prowadzenia dokumentacji przebiegu spotkania oraz wsparcia animatora. Po każdym spotkaniu zostanie podpisany cząstkowy protokół odbioru.
- Z każdym wybranym lokalnym animatorem zostanie podpisana odrębna umowa.
- Termin płatności za zrealizowane przez lokalnych animatorów spotkania - na koniec każdego miesiąca, w którym prowadzone będą zajęcia.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się