Przetarg 10272531 - Wykonywanie wycen nieruchomości dla Gminy Miejskiej...

   
Analizuj Zamówienie 10272531 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-20
przedmiot ogłoszenia
Wykonywanie wycen nieruchomości dla Gminy Miejskiej Głogów w 2024 roku – cześć I, II, III

Część 1: 1) Cześć I – wycena nierucho
mości gruntowych niezabudowanych na potrzeby prowadzonych postępowań w trybie administracyjnym (np. aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, ustalenie opłaty adiacenckiej i renty planistycznej);

Część 2: 2) Część II – wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych na potrzeby prowadzonych postępowań w trybie cywilnym (np. zbycie nieruchomości w drodze przetargu i rokowań, zamiana, darowizna, aport, nabycie nieruchomości do zasobu Gminy Miejskiej Głogów);

Część 3: 3) Część III – wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, tj. wycena lokali wraz z przynależnym gruntem, szkice inwentaryzacyjne lokali i szkice inwentaryzacyjne pomieszczeń przynależnych.

BZP.271.8.2024
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża grunty, operaty szacunkowe
kody CPV 70000000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: grunty , operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10342401 2024-03-29
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Usługi rzeczoznawców majątkowych i podobne”, numer postępowania: NP/2024/03/0190/WRO.
10365264 2024-03-29
godz. 12:00
Pomorskie Sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego w celu ustalenia wysokości odszkodowania za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia...
10345328 2024-04-03
godz. 15:30
Dolnośląskie Sporządzenie operatu szacunkowego dla celów wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, b...
10366840 2024-04-04
godz. 09:00
Śląskie „Usługi wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycen nieruchomości gruntowych, położonych w granicach adminis...
10392838 2024-04-05
godz. 00:00
Dolnośląskie Wykonanie opinii biegłego w zakresie wyceny nieruchomości dla ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości działki nr 12/9 AM-19o pow. 8624 m2, położonej w Oleśnic...
10401971 2024-04-10
godz. 10:00
Podlaskie wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości ( wartość rynkową), położonych na terenie powiatu białostockiego, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach ...
10385015 2024-04-10
godz. 16:00
Mazowieckie GG.6641.9.2024 Sporządzenie operatów szacunkowych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Sporządzenie operatów szacunkowych - 1 usługa
10431091 2024-04-24
godz. 15:00
Mazowieckie Sporządzenie pisemnej opinii, w formie operatu szacunkowego, określającej rynkową stawkę czynszu za 1m^2 najmu pomieszczeń o powierzchni 815 m^2 położonych w budynku IMGW-PIB, zlokal...
10431089 2024-04-24
godz. 15:00
Mazowieckie Sporządzenie pisemnej opinii, w formie operatu szacunkowego, określającej rynkową stawkę czynszu za 1m^2 najmu pomieszczeń o powierzchni 612,15 m^2 położonych w budynku IMGW-PIB, zlo...
10421897 2024-04-24
godz. 15:00
Opolskie Sporządzenie wyceny nieruchomości stanowiących własność Województwa Opolskiego, położonych przy ul. Oleskiej w Opolu, obręb Zakrzów, miasto Opole, powiat m. Opole, obejmujących n...