Przetarg 8970092 - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie...

   
Analizuj Zamówienie 8970092 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-06-10
przedmiot ogłoszenia
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie w roku 2022 – 4 postępowanie Nume
r referencyjny: SA.270.1.1.2022
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki łąkowo-rolnej i łowiectwa do wykonania na terenie Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie w roku 2022.
Pakiet III – leśnictwo Buszkowo, leśnictwo Prusinowo Część nr 1 1)Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art.6,ust.1pkt.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j.:Dz.U. z 2022r. poz.672–Ustawa o lasach) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki łąkowo-rolnej i łowiectwa do wykonania na terenie Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie w roku 2022. 2)Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki łąkowo-rolnej i łowiectwa, wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się: Załącznik nr3.1.–rozmiar prac wg. grup czynności, czynności i lokalizacji; Załącznik nr 3.2.–układ sortymentowy pozyskania drewna; Załącznik nr 3.3.– zestawienie odległości i warunków zrywki drewna; Załącznik nr 3.4.– zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego; Załącznik nr 3.5.– informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna; Załącznik nr 3.6.– Lista powierzchni gdzie planowana jest OCHRONA NALOTÓW I PODROSTÓW; 3)Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy. 4)Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, oraz Decyzja nr 69 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych w Szczecinku z dnia 8.10.2021r. zmieniająca Decyzję nr 22 z dnia 7.05.2021r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Regionalnego opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych”. Określony z tych decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia stanowił podstawę określenia wymagań jakościowych odnoszących się do elementów składających się na przedmiot zamówienia zawartych w Załączniku nr 4 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych). 5)Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 4 do SWZ. 6)Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 4 do SWZ. 7)Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”). Wskazana w Załącznikach nr 3.1.– 3.3. lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu. 8)Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem zamówienia, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SWZ).
Pakiet XV – leśnictwo Lestnica, leśnictwo Grodzisko, OHZ i ŁR Część nr 2 1)Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki łąkowo-rolnej i łowiectwa do wykonania na terenie Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie w roku 2022. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki łąkowo-rolnej i łowiectwa, wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się: Załącznik nr 3.1.– rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji; Załącznik nr 3.2.– układ sortymentowy pozyskania drewna; Załącznik nr 3.3.–zestawienie odległości i warunków zrywki drewna; Załącznik nr 3.4.– zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego; Załącznik nr 3.5.–informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna; Załącznik nr 3.6.–Lista powierzchni gdzie planowana jest OCHRONA NALOTÓW I PODROSTÓW; 3)Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy. 4)Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, oraz Decyzja nr 69 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych w Szczecinku z dnia 8 października 2021r. zmieniająca Decyzję nr 22 z dnia 7 maja 2021r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Regionalnego opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych”. Określony z tych decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia stanowił podstawę określenia wymagań jakościowych odnoszących się do elementów składających się na przedmiot zamówienia zawartych w Załączniku nr 4 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych). 5)Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 4 do SWZ. 6)Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 4 do SWZ. 7)Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”). Wskazana w Załącznikach nr 3.1. – 3.3. lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu. 8) Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem zamówienia, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SWZ).
branża Leśnictwo, rolnictwo, hodowla
podbranża usługi związane z leśnictwem, rolnictwem
kody CPV 75251120, 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi związane z leśnictwem, rolnictwem

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9010260 2022-07-06
godz. 00:00
NADLEŚNICTWO STRZYŻÓW Remont szlaków zrywkowych w Leśnictwie Wola Zgłobieńska w oddz. 192, 234, 240 oraz 255
9005064 2022-07-06
godz. 10:00
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Przedmiotem zamówienia jest ograniczenie ekspansji tawuły kutnerowatej i trzciny pospolitej w Obszarze Natura 2000 Bory Niemodlińskiej PLH160005 w celu ochrony siedliska 7120 i 7140: usuw...
9004581 2022-07-07
godz. 10:00
INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zbioru zbóż, grochu i rzepaku kombajnem dla IUNG-PIB w Puławach RZD w Żelisławkach w podziale na II części zamówienia:1)...
9018312 2022-07-11
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO LĄDEK ZDRÓJ Wycinka drzew trudnych z wykorzystaniem specjalistycznych technik ścinki - teren Nadleśnictwa Lądek Zdrój 2022rok
9024437 2022-07-13
godz. 08:00
NADLEŚNICTWO OKONEK Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie OHZ nr 2 Nadleśnictwa Okonek w roku 2022.
9022868 2022-07-13
godz. 12:00
FUNDACJA NATURA INTERNATIONAL POLSKA Prac mających na celu przywrócenie prawidłowych warunków siedliskowych dubelta i gatunków towarzyszących poprzez usunięcie krzewów oraz wyrównanie terenu kosiarką rotacyjną i/lub ...
9024839 2022-07-13
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę spuszczenie i pożnięcie wierzby.
9021486 2022-07-21
godz. 09:00
NADLEŚNICTWO ROKITA Wykonywanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna w użytkach przygodnych, sanitarnych, klęskowych na terenie leśnictw: Samlino, Golczewo, Barnisławice, Błotno, Rokita- II postępo...
8934759 2022-07-23
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Przygotowanie terenu pod wysiew trawy - usługa glebogryzarki Dzień dobry, zwracam się z zapytaniem o możliwość przygotowania terenu o powierzchni 2625 m2 pod wysiew trawy tj. oczyszc...
8991415 2022-08-17
godz. 09:00
URZĄD GMINY KURYŁÓWKA 1. Określenie przedmiotu zamówienia.1.1. Przedmiotem zamówienia jest Prace z zakresu gospodarki leśnej w roku 2023 w lasach i zadrzewieniach w Gminie Kuryłówka i dotyczy prac związany...